Skip to main content

1 av 3 sparer til egne barn

Nyhet   •   okt 31, 2016 15:47 CET

Familiefrokost // Sparebanken Hedmark

31 prosent i Hedmark og Oppland sparer til egne barn. Det viser sparebankundersøkelsen 2016 fra Sparebanken Hedmark.

Denne uka (uke 44) arrangeres Sparebankuka av Sparebanken Hedmark, og 31.oktober er det Verdenssparedagen. Fokus er på barn og sparing som ung, noe dere kan høre mer om i dette innslaget fra NRK.

Slik sparer du best til barna

Undersøkelsen viser at det er flest av innbyggerne i Glåmdalen som sparer til egne barn med 36 prosent, mens Hamarregionen følger med 34 prosent. Nesten halvparten, 43 prosent, oppgir at de ikke sparer til verken barn eller barnebarn. 16 prosent av de spurte har ikke barn eller barnebarn, og 10 prosent svarer at de sparer til barnebarna sine.

Det er personer i aldersgruppen 30-39 år som er flinkest til å spare til de unge. Her svarer 58 prosent at de setter av penger til barna sine. Det er ingen forskjeller mellom kjønnene av betydning, men det er de over 70 år som gir klart mest til sine barnebarn. 1 av 4 over 70 år oppgir at de sparer til sine barnebarn. Undersøkelsen viser at banksparing er den mest populære sparemåten. 79 prosent oppgir at de sparer i bankkonto. Sparing i aksjefond følger med 13 prosent.

Råd til foreldre om sparing til barn

  1. Begynn sparingen på vegne av barna så tidlig som mulig. Gjerne med en gang barnet er født, men størrelsen avhenger av økonomien til foreldrene. Tidlig sparing gir barna dine økonomisk sikkerhet og handlefrihet senere i livet, og starter du tidlig så vil selv små beløp vokse seg store over mange år.
  2. Lær barna å spare. Og lær dem det tidlig. Alle barn kan med fordel ha en egen sparekonto. Å opprette en langsiktig spareavtale med et fast månedlig beløp for barnet vil på sikt være en god investering. Det viktigste er å la barnet selv lære viktigheten av sparing. Dette gjøres ved å la barnet ta ansvar selv, involvere barnet i sparingen og oppfordre dem til å ta en deltidsjobb når de blir eldre slik at de kan komme i gang med BSU-sparing.
  3. Spar regelmessig. Den enkleste måten å spare opp mye penger, er å gjøre sparing til noe hverdagslig. Foreldrene kan enkelt opprette et fast månedlig trekk fra en annen konto.
  4. Snakk om penger og arbeid – forbruk og sparing. Da sørger du for at barnet tidlig får en forståelse av økonomiske mekanismer, og får et bevisst forhold til penger og eget forbruk.
  5. Se om du kan sette av noe av barnetrygden til sparing. Det er en god mulighet til sparing som kan fungere som en solid startkapital når barnet blir eldre.
  6. Vurder å gå for litt høyere risiko. Når man sparer til barn er det vanligvis en lang tidshorisont. Da kan du lettere tillate deg å ha litt større risiko, for eksempel med aksjefond.
  7. Lag en spareplan sammen med barnet som går over noen uker hvor du tegner og forklarer hva gjenstanden koster, og hvor mye barnet klarer å spare fra uke til uke. Det er motiverende, samtidig som barnet får oppleve at det er mulig å få råd til større ting ved å spare langsiktig.

FAKTA OM VERDENSSPAREDAGEN 31. OKTOBER

Siden 1924 har Verdenssparedagen vært markert den 31. oktober hvert år. Hensikten var opprinnelig å fremme sparing for på den måten å sikre levestandard og økonomi. Sparing ble sett på som uttrykk for både individets og samfunnets modenhet. Mange av aktivitetene var myntet på barn og ungdom. Også i dag gjennomfører mange sparebanker den årlige sparebankuka. Hvert år møter et stort antall barn opp i Sparebanken Hedmarks lokaler for å tømme sparebøssene sine.