Skip to main content

​Samarbeid med NTNU om finans og digitalisering

Nyhet   •   jan 14, 2019 09:51 CET

I midten: Konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet og viserektor Jørn Wroldsen ved NTNU Gjøvik signerer avtalen. Dag-Arne Hoberg, konserndirektør IFU SpareBank 1 Østlandet til v, Inge Øystein Moen, seniorrådgiver NTNU Gjøvik til h.

SpareBank 1 Østlandet og NTNU har inngått en samarbeidsavtale for å dra veksler på relevante kompetansemiljøer og adressere strategiske og forretningskritiske temaer for banken. Banken bidrar med 500 000 kroner årlig.

Avtalen er 3-årig, med opsjon på ytterligere 2 års forlengelse, og gir banken tilgang til alle fag- og kompetansemiljøer innen NTNU. Avtalen omfatter studentsamarbeid, Cyber Security, digitalisering innen finans, big data analyse og maskinlæring, bærekraft og utvikling av en egen fagenhet innen industriell økonomi og teknologiledelse.

Gjensidig kompetansedeling

- Gjennom samarbeidet med NTNU ønsker vi å styrke vår egen kompetanse. På ulike måter kan vi dra veksler på aktuelle fagmiljøer innen strategisk viktige temaer for banken, sier Dag-Arne Hoberg, konserndirektør for innovasjon og forretningsutvikling (IFU).

NTNU på sin side ønsker å utvikle unik forskningsbasert kompetanse rettet mot bank- og finansnæringen. Gjennom publisering vil de markere seg som et viktig internasjonalt universitet innenfor denne sektoren.

Banken bidrar tilbake

- Ved å knytte studenter tett inn i samarbeidet ønsker vi også å øke studentenes bevissthet rundt digitalisering av bank- og finansnæringen og SB1Ø som fremtidig arbeidsgiver, sier Hoberg.

Gjennom avtalen forplikter banken seg til å yte et årlig økonomisk bidrag på en halv million kroner til NTNU, og en kvart million kroner øremerket utvikling av fagenheten innen institutt for industriell økonomi- og teknologiledelse på Gjøvik.

Videre prosess

Med basis i samarbeidsavtalen skal det nå settes ned prosjektgrupper med personer fra banken og NTNU for å konkretisere prosjekter og samarbeidsmodeller under prioriterte emner:

Digital kompetanseutvikling for sparebankens ansatte.

Utvikling av Norwegian Cyber Range til å dekke bank-/finanssektorenSamarbeid for å støtte studentinnovasjon, herunder gjennomføring av prosjekt-, bachelor- og/eller

masteroppgaver.

- Dette er en viktig samarbeidsavtale for oss som vil styrke banken på områder vi må utvikle kompetanse og løsninger for framover, sier Dag-Arne Hoberg.