This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og konsernsjef Richard Heiberg er svært fornøyd med bankens nye rating fra Moody's.
Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og konsernsjef Richard Heiberg er svært fornøyd med bankens nye rating fra Moody's.

Nyhet -

SpareBank 1 Østlandet med topprating

Ratingbyrået Moody´s har nylig oppgradert SpareBank 1 Østlandets kredittrating til Aa3. Dette innebærer at banken har den beste Moody's-kredittratingen blant norske sparebanker.

- Dette er et kvalitetsstempel som viser at vi er en av landets mest solide og lønnsomme regionale sparebanker, sier finansdirektør Geir-Egil Bolstad i SpareBank 1 Østlandet. Det er bare en annen norsk sparebank som har fått samme kredittrating (Aa3) - SpareBank 1 Nord-Norge.

Sterke finansielle tall og lave tap

Bakgrunnen for den gode ratingen er blant annet at SpareBank 1 Østlandet kan vise til sterke finansielle resultater sammenlignet med mange av sine konkurrenter. Videre trekkes det frem at banken over tid har hatt stabilt svært lave tap, samt har en utlånsportefølje og kapitalsituasjon av høy kvalitet

Moody`s anser det som sannsynlig at banken vil opprettholde de sterke finansielle resultatene også i nærmeste framtid.

– For alle de som har innskudd hos oss eller har lånt oss penger, er god rating viktig. En god rating betyr at de kan stole på oss. Både overfor kundene, kapitalmarkedet og myndigheter er dette derfor positivt. Det er også en viktig anerkjennelse til alle som jobber i Sparebank 1 Østlandet, sier Bolstad.

Se hele meldingen fra Moody's

Hva er Moody's rating?

En kredittrating vurderer i all hovedsak en banks evne til å tilbakebetale sin gjeld. Moody's er et av verdens mest anerkjente og største ratingbyråer. Jo bedre kredittrating de gir et selskap, jo mer kredittverdig anses selskapet. Moodys' ratinger brukes i hele verden, og en god kredittrating betyr at det knyttes lav risiko til å låne ut penger til et selskap.

Analysemetodikken er den samme over hele verden, slik at det er mulig å sammenligne banker på tvers av land og kontinenter. Å være ratet innebærer en uavhengig og kontinuerlig overvåking av hvor kompetent, solid og risikoutsatt banken er. Det er et krav om offisiell kredittrating fra långivere og obligasjonsinvestorer i Norge og utlandet.

Emner

Tags


SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Banken har om lag 354.000 kunder, 1.127 årsverk, 37 kontorer og en forretningskapital på 178 milliarder kroner.

Pressekontakt