Skip to main content

Bidrar med millionløft til plastdugnad

Pressemelding   •   apr 13, 2018 09:44 CEST

SpareBank 1 Østlandet ønsker å støtte opp om den kollektive kampen mot plast. Kommunikasjonsrådgiver for bærekraft og samfunn, Ingvild Bjørklund Wangen, oppfordrer skoler, lag og foreninger til å melde seg på plastdugnaden.

SpareBank 1 Østlandet og Sparebankstiftelsen Hedmark setter av inntil 2 millioner kroner i støtte til skoler, lag og foreninger som vil rydde plast og søppel ved vassdrag i sitt nærmiljø.

SpareBank 1 Østlandet har lang tradisjon for å bidra til å bygge, støtte og utvikle lokalsamfunnene som banken er en del av. Sparebankstiftelsen Hedmark er en stor privat bidragsyter i regionen. Sammen ønsker vi å støtte opp om den kollektive kampen mot plast. Plastforsøpling er et økende globalt problem, som må løses lokalt. 

Fokus på rydding ved innenlands vassdrag

Sparebankstiftelsen Hedmark har satt av 1 million kroner til rydding i Hedmark, mens SpareBank 1 Østlandet støtter ryddedugnader i øvrige deler av bankens markedsområde.

- Vi har som mange andre blitt berørt av de sterke bildene av plastfylte strender og fisk og fugler med plast i magen. Nasjonalt er det mye fokus på plasten i havet, men færre snakker om plasten i innenlands vassdrag. Vi ser at det er plastforsøpling også lokalt. Derfor ønsker vi å oppfordre skoler, lag og foreninger til å bli med på plastdugnad i sitt nærmiljø, sier Ingvild Bjørklund Wangen, kommunikasjonsrådgiver for bærekraft og samfunn i SpareBank 1 Østlandet.

- Sparebankstiftelsen Hedmark har besluttet å gi én million kroner i gave til plastaksjonen. Vi ser det som viktig å bidra lokalt i Hedmark for å løse en global utfordring. Gaven skal gå til lag, foreninger og skoleklasser som ønsker å gjøre en dugnadsinnsats rundt vassdrag og innsjøer i fylket, sier gavesjef Kristin Vitsø Bjørnstad i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Oppstart i Mjøs-området på strandryddedagen 5. mai

Norges største innsjø, Mjøsa, og noen av de største vassdragene i landet befinner seg i områder der SpareBank 1 Østlandet er lokalisert. Store vannmengder ventes å fosse gjennom området denne våren, og vannet kommer til å trekke med seg mye plast og søppel. 

Flere aksjoner er på gang i Mjøs-området i forbindelse med den nasjonale strandryddedagen 5. mai. Vi starter derfor med å støtte frivillige aksjoner konsentrert rundt Mjøsa med tilløpselver. Samarbeidspartnere er blant andre Hold Norge Rent, Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver og Hamar naturskole.

Vi jobber også med å utvide plastdugnaden til å gjelde flere vassdrag i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.

På grunn av store snømengder i vinter vil vi komme tilbake med mer nøyaktig tidfesting av plastdugnaden.

Mer informasjon og lenke til påmelding ligger på bankens nettsider.


SAMMEN FOR RYDDEDUGNAD: Fv. Ingvild Bjørklund Wangen, SpareBank 1 Østlandet, Christian Lie, Sirkula, Lise Gulbrandsen, Hold Norge Rent, Knut Monssen, Hamar naturskole, Kari Svelle Reistad, Vassdragsforbundet for Mjøsa, Johannes Wahl Gran, Naturvernforbundene rundt Mjøsa og Odd Henning Stuen, Vassdragsforbundet for Mjøsa.

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Banken har bortimot 324.000 kunder, 1.100 medarbeidere, 38 kontorer og en forretningskapital på 147 milliarder kroner.

Vedlagte filer

PDF-dokument