Skip to main content

SpareBank 1 Østlandet inngår samarbeid med TheVIT

Pressemelding   •   apr 11, 2018 13:00 CEST

Skjermdump fra www.thevit.no

SpareBank 1 Østlandet har inngått intensjonsavtale med selskapet The Value Innovation Team (TheVIT) om å etablere et felles holdingselskap som skal eie 100 prosent av aksjene i Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet og TheVIT.

Avtalen innebærer at banken vil eie vel 70 prosent av aksjene i det nye holdingselskapet. Avtalen forutsetter endelig styregodkjenning i begge selskapene.

Ny administrerende direktør

Både Regnskapshuset og TheVIT blir videreført som selvstendige selskaper inntil en eventuell fusjon finner sted. Stein-Ragnar Noreng (bildet under) som i dag er administrerende direktør i TheVIT, overtar som administrerende direktør for hele virksomheten fra og med 15. mai. Noreng har tidligere vært ansatt i Sparebanken Hedmark som leder for internrevisjonen. Siden har han blant annet vært administrerende direktør og partner i KPMG inntil han etablerte TheVIT for vel to år siden.

Bakgrunn for avtalen

- Det er nødvendig å foreta ytterligere strategiske grep for å utvikle SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet til en lønnsom virksomhet og oppnå ønsket vekst, sier konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet.

Eiernes felles ambisjon er å skape en lønnsom og slagkraftig virksomhet innen regnskap, økonomi og rådgivning, med Østlandet som det primære markedsområdet.

TheVIT vil tilføre den nåværende virksomheten betydelig kompetanse både strategisk, teknologisk og kompetansemessig. TheVIT vil i tillegg få tilgang til en kundeportefølje som kan bidra til å styrke selskapets virksomhet ytterligere.

Stein-Ragnar Noreng sier han er glad for å kunne iverksette dette samarbeidet med banken og Regnskapshuset. - Næringslivet har et stort behov for tjenester og kompetanse som kan bidra til økt vekst og lønnsomhet. Sammen besitter virksomhetene kompetanse og kraft til å få en sterk markedsposisjon på Østlandet. Jeg kjenner også banken som en solid og engasjert eier som vil bidra til vekst og utvikling for den nye enheten, sier han.

FAKTA OM SELSKAPENE

SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS 

Forretningsidé: Å tilby så effektive og kompetente regnskaps- og rådgivningstjenester at kundene opplever dette som en økt verdi i sitt daglige virke.

Lokalisering: 11 kontorer på Østlandet

Antall medarbeidere: 150

Omsetning 2017: 148 mill

TheVIT AS

Forretningsidé: Bidra til økt lønnsomhet, vekst og utvikling blant små og mellomstore virksomheter ved å tilby innovative og verdiskapende løsniger gjennom dyktige økonomi-, HR- og analyseressurser.

Lokalisering: Oslo, Hamar og Elverum

Antall medarbeidere: 25

Omsetning 2017: 16 mill

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Banken har bortimot 324.000 kunder, 1.100 medarbeidere, 38 kontorer og en forretningskapital på 147 milliarder kroner.