Skip to main content

​​Leverer høy egenkapitalavkastning i et krevende marked

Pressemelding   •   feb 05, 2019 16:00 CET

Sigurd Aune tiltrådte som konstituert administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen AS 1. januar, etter fusjonen mellom SpareBank 1 Skadeforsikring og DNB Forsikring.

SpareBank 1 Gruppen hadde høy egenkapitalavkastning og solid underliggende drift i 2018, til tross for at krevende finansmarkeder og økte skadeprosenter satte sitt preg på resultatet. 

- 2018 har vært et spennende og lønnsomt år, med mange høydepunkter. Til tross for krevende finansmarkeder og økte skadeprosenter, som rammer alle forsikringsselskapene, leverer SpareBank 1 Gruppen en egenkapitalavkastning på 18,6 prosent. Underliggende drift er god, og flere av datterselskapene har resultatfremgang sammenlignet med 2017, sier Sigurd Aune, konstituert administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen i 2018 ble 1.385 millioner kroner, noe som var 825 millioner kroner lavere enn året før. Resultatnedgangen skyldes lavere finansinntekter, økte forsikringsmessige avsetninger i livvirksomheten, og en kald og snørik vinter som har gitt en økning i skadeutbetalingene i skadevirksomheten. 

- I en stadig mer digital verden er samarbeid med og distribusjon gjennom våre eierbanker fortsatt en viktig grunn til at SpareBank 1 Gruppen både er et lønnsomt finanskonsern, og at selskapene våre vokser og tar markedsandeler. Gjennom provisjoner og høy egenkapitalavkastning bidrar SpareBank 1 Gruppen også til bankenes lønnsomhet. Denne symbiosen er en viktig forklaring på SpareBank 1-alliansens suksess, sier Aune.

Utfordrerposisjon på pensjonsområdet
SpareBank Forsikring AS (livsforsikring) fikk et resultat på 645 millioner kroner i fjor, 191 millioner kroner lavere enn året før. Resultatnedgangen skyldes en økning i de forsikringsmessige avsetningene. Selskapet fortsatte sin sterke vekst innenfor pensjonsområdet, og hadde ved utgangen av 3. kvartal en markedsandel på 12,2 prosent i markedet for innskudds- og hybridpensjon.

- Vi har en klar ambisjon om å fortsette veksten på dette området og utfordre de store aktørene. Vi bør ha de beste forutsetninger for å ta ytterligere markedsandeler. Vi har et stort distribusjonsapparat gjennom bankene, gode digitale salgsløsninger, og ikke minst så kan vi vise til markedets beste avkastning på pensjonsmidler over tid, sier Aune. 

Her kan du laste ned analytikerpresentasjonen
 
- Vi vet at dette er noe som kundene legger vekt på ved valg av pensjonsleverandør. Vår vekstambisjon understøttes også av at selskapet i 2018 ble kåret til det beste pensjonsselskapet i storkundesegmentet i Aalunds årlige kundeundersøkelse, sier Aune.

Flere skader som følge av vinterværet
SpareBank 1 Skadeforsikring AS fikk et resultat på 716 millioner kroner, som er 596 millioner kroner lavere enn i 2017. Resultatnedgangen skyldes både et svakere forsikringsresultat og lavere netto finansinntekter. Lavere avkastning fra aksjeporteføljen førte til en nedgang i netto finansinntekter på 398 millioner kroner, mens brutto erstatninger økte med 395 millioner kroner.

- I fjor ble det meldt inn 35.000 flere skader enn året før, og skadeprosenten økte med nesten fem prosentpoeng. Dette har sammenheng med en hard vinter, med mange vinterrelaterte skader og vannskader i privatmarkedet, samt et høyere storskadenivå i bedriftsmarkedet, sier Aune.

Samtidig økte brutto premieinntekter med 316,5 millioner kroner, til 5.846,5 millioner kroner. Bestandspremien økte med 345 millioner kroner i 2018, noe som utgjør en årlig vekst på 6,2 prosent, mot 4,7 prosent i 2017.

- Til tross for resultatnedgangen er det fortsatt god underliggende drift i skadeselskapet, med en combined ratio på 87,7 prosent. Vi har også hatt en positiv utvikling i salg og bestand på våre største produkter i privatmarkedet, med en vekst i antall på 6,1 prosent for bilforsikring og 4,2 prosent for husforsikring, sier Aune.

Forsikringsfusjon
Like før jul ble fusjonen mellom SpareBank 1 Skadeforsikring AS og DNB Forsikring AS godkjent av Finanstilsynet, og Fremtind Forsikring trådte i kraft 1. januar 2019. Det nye selskapet har satt høye mål og skal skape lønnsom vekst, med god skadeprosent og distribusjon gjennom eierbankene i SpareBank 1-alliansen og DNB.

- Fremtind er et nytt forsikringsselskap med lang erfaring. En viktig oppgave er å gjøre forsikring enklere, og hverdagen til folk og bedrifter tryggere. Det skal vi få til gjennom digital innovasjon og god kundeinnsikt, sier Aune.

ODIN Forvaltning AS
sitt resultat ble 109 millioner kroner, som var 3 millioner kroner bedre enn året før. Total forvaltningskapital i fondene utgjorde 49,8 milliarder kroner ved utgangen av 2018, noe som var 4,5 milliarder kroner lavere enn for ett år siden. ODIN har opprettholdt sin posisjon som den nest største fondsforvalteren i personkundemarkedet.

SpareBank 1 Factoring AS leverte et resultat på 64 millioner kroner, noe som var 5 millioner kroner bedre enn fjoråret. Resultatforbedringen skyldes i all hovedsak en økning i netto renteinntekter, både som følge av vekst og bedre marginer.

SpareBank 1 Portefølje AS
har mer enn fordoblet inntjeningen fra 2017 til 2018, og fikk et resultat på 83 millioner kroner, som er 43 millioner kroner bedre enn i 2017. Resultatfremgangen skyldes i all hovedsak en vesentlig økning i porteføljevolum.

Conecto AS
leverte et resultat på18,9 millioner kroner, som er 3,5 millioner kroner lavere enn fjoråret.

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 400 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.