Skip to main content

11 nye tildelinger: Formidling, utstillinger og aktiviteter for barn og unge

Nyhet   •   des 18, 2015 10:12 CET

Styret i Sparebankstiftelsen DNB har tildelt til sammen 22.360.000 kroner til 11 ulike allmennyttige tiltak i årets siste nasjonale tildelingsrunde.

Hittil i år har stiftelsen tildelt 307 millioner kroner til samfunnsnyttige tiltak.

Følgende nasjonale prosjekter ble tildelt midler:

Lærings- og formidlingssenter på Utøya

På Utøya er planlegges det et lærings- og formidlingssenter for ungdom. Senteret skal være åpent for alle, og skal bidra til økt kunnskap og bevissthet om demokrati, ekstremisme og ytringsfrihet. Utøya AS, som er heleid av AUF, får 3 millioner kroner til innredning og utstillingsutstyr til det nye senteret.

Ny utstilling på Folkemuseet

Norsk Folkemuseum får 2,5 millioner kroner som bidrag til en ny basisutstilling som åpner på Norsk Folkemuseum i 2018, om borgerskap og embetsstand i perioden 1600 – 1900.

Stolpejakten: Lavterskel orientering

Foreningen Stolpejakten får 3 millioner kroner til å gjennomføre Stolpejakten i byer og tettsteder over hele landet. Dette er lavterskel orientering som går ut på at orienteringslag og lignende setter ut poster ved kulturminner, naturperler, turstier og lignende. Kart med postene blir distribuert gratis til hjem, skoler og barnehager, eller man kan laste dem ned på en app.
Se: stolpejakten.no.

Aball1 på SFO

Norges Fotballforbund NFF får 3,5 millioner kroner til 300 Aball1-sett til skolefritidsordninger på Østlandet og opplæring i bruken av disse. Aball1 er tall- og bokstavballer som brukes til morsom oppgaveløsing og motiverer til fysisk aktivitet og læring. Våren 2015 fikk Vålerenga fotball 960.000 kroner til å spre Aball1 til aktivitetsskolene i Oslo.

Peder Balke-senteret

Til restaurering på Peder Balke-senteret får Østre Toten kommune 3.280.000 kroner. Senteret, som består av en rekke gårdsbygninger, har 30-årsjubileum i 2016. Galleribygningen skal restaureres slik at den fremstår slik den var da Balke arbeidet her under første halvdel av 1800-tallet.

Videreføring av Skøyteglede

Norges Skøyteforbund får 3 millioner kroner til Skøyteglede. Dette er en videreføring av prosjektet, som fikk 5 millioner kroner i 2013 til skøyteklubber, dugnadsgjenger og andre foreninger som rydder is og skaper gode aktiviteter for barn og unge. Skøyteglede skal fremme interessen for å gå på skøyter, gjerne på naturis, over hele Norge.

Kunstnernes hus

Kunstnernes Hus får 1,5 millioner kroner til kinoteknisk utstyr. De skal etablere en tverrfaglig kultursal for et nytt kinotilbud og andre kulturarrangementer.

Rett eller galt

Advokatforeningen får 1,5 millioner kroner til oppgradering av skoleprosjektet "Rett eller galt". Prosjektet bevisstgjør elevene når det gjelder hva som er straffbart, spørsmål om skyld, straffutmåling og etikk, og har pågått siden 2008. Elevene jobber med en rettsak, får tildelt ulike roller i saken og veiledes underveis av en advokat. Arbeidet gjøres på frivillig basis av advokater. Prosjektet har tidligere blitt tildelt 1,5 millioner kroner.

Energisenteret

Energisenteret DA får 700.000 kroner til en permanent utstilling om energiforbruk og klimaendringer.Utstillingen skal vise de besøkende sammenhengen mellom vårt personlige energiforbruk og det som skjer på globalt plan. Senteret holder til i Hunderfossen Familiepark. De har årlig mer enn 130.000 besøkende, og klasser fra alle skoletrinn bruker senteret i undervisningssammenheng.

Norsk smaksskule

Norsk Kulturarv får 260.000 kroner til dyrkekasser til Norsk Smaksskule. På smaksskulen kurses lærere og barn i barnehager og skoler innen mat, råvarer og smak. Nå skal prosjektet videreføres ved at deltakerne skal få dyrkekasser til bruk i barnehagen eller på skolen. Dette vil styrke læringen om hvor maten kommer fra. Norsk Kulturarv har tidligere fått 5,5 millioner kroner til Norsk Smaksskule.

Tegne-, male- og lekeutstyr til sykehus

Sykehusklovnene får 120.000 kroner til tegne-, male- og lekeutstyr til å gjennomføre aktiviteter med barna de besøker på sykehus. sykehusklovnene.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.