Skip to main content

Åtte nye tildelinger: Kunstproduksjon og formidling, søppelrydding og ivaretakelse av biomangfoldet

Nyhet   •   feb 18, 2016 09:47 CET

Styret i Sparebankstiftelsen DNB har tildelt 18,5 millioner kroner til åtte ulike allmennyttige tiltak i årets første nasjonale tildeling.

Produksjonsverksted for kunstnere

Fellesverkstedet får 5,5 millioner kroner til ombygging av lokaler til verksted for kunstproduksjon. På frivillig basis driver foreningen et produksjonsverksted, åpent for alle, for gjennomføring av store og kostnadskrevende kunstprosjekter. De fokuserer på kvalitetsproduksjon og kompetanseformidling til uerfarne brukere. Nå har de kjøpt nye lokaler i Seilduksgata 29 som trenger omfattende renoveringsarbeider og istandsetting.

Utstilling på Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket får 3,5 millioner kroner til etablering av en permanent utstilling om den norske offentlighetens historie. Utstillingen skal formidle historien om norsk kultur, offentlige debatt og samtale, gjennom dokumenter og objekter fra Nasjonalbibliotekets samlinger, fra Magnus Lagabøtes landslov og fram til internett.

Klanganlegg til Baroniet Rosendal

Baroniet Rosendal får 3 440 000 kroner til anskaffelse av elektronisk klanganlegg (AES) til baroniets flerbrukssal. Anlegget vil gjøre det mulig å forvandle salens akustikk slik at den oppleves større og mer klangfull, og dermed bedre egnet til opplevelser med klassisk musikk. Baroniet har tidligere fått 6 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB.

Hold Norge rent – frivillig søppelrydding

Hold Norge Rent får 3 millioner kroner til deres arbeid for et søppelfritt Norge. Organisasjonen engasjerer frivillige til opprydning av søppel, og forebygging mot forsøpling. Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB går til prosjektene:

  • «Adopter en strand», der frivillige passer på og rydder en øy eller strandområde.
  • «Før fuglene kommer», som handler om å rydde viktige hekkeområder for å bedre fuglelivets vilkår.
  • Utvikling av nettside og informasjonsmateriell for den årlige «Strandryddedagen». I 2015 deltok over 19.000 frivillige på Strandryddedagen og nærmere 245.000 kilo søppel ble samlet inn.

Tindesenter i Åndalsnes

Norsk Tindesenter får 1,5 millioner kroner til klatrevegg med buldrevegg og barnehule. Senteret bygges på kaikanten i sentrum av Åndalsnes, og skal være et nasjonalt opplevelses- og kompetansesenter med fokus på bratt friluftsliv og norsk tindehistorie. Planlagt åpning våren 2016.

Hagekunstprosjekt på HOK

Henie Onstad Kunstsenter (HOK) får 700.000 kroner til et samtidskunstprosjekt knyttet til den kommende Nikolai Astrup-utstillingen i juni 2016. Tiltaket er et nyskapende hageprosjekt, inspirert av Astrups mangfoldige gartnervirksomhet på Astrup-tunet i Jølster, og som knyttes til dagsaktuelle problemstillinger som bærekraft, økologisk matproduksjon og klima/miljøspørsmål. I prosjektet deltar seks kunstnere som tidligere har vist en særlig interesse for natur og økologi: Ingrid Book og Carina Heden, Benjamin Ahmed Huseby, Åsa Sonjasdottir, Amy Fraceschini og Martin Lundberg.

Filmer for bevaring av biomangfoldet

Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) får 660.000 kroner til produksjon av kortfilmer. Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge og jobber for å bevare biomangfoldet i Norge. For å øke oppmerksomheten rundt temaet skal det lages filmer som skal benyttes opp mot Den naturlige skolesekken, og spres gjennom medlemsforeningene.

Brukergenerert dokumentarfilm om ungdom

Medieoperatørene får 350.000 kroner til å lage en brukergenerert dokumentarfilm, "Mellom oss", som vil handle om hvordan det er å være en del av vår tid. Ungdom skal filme selv, fortelle sin historie og materialet samles inn via en nettside. Medieoperatørene har tidligere fått 75.000 kroner til å lage en tilsvarende dokumentarfilm i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014. Dette prosjektet har fungert som en pilot for nåværende prosjekt.

(Bildet er av Baroniet Rosendal)

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.