Skip to main content

Elleve tiltak får pengestøtte

Nyhet   •   okt 12, 2016 13:19 CEST

Norske Kunstforeninger får støtte til et landsdekkende ungdomsprosjekt som kombinerer kunst og kulturminner. (Foto: Emil Kjos Sollie og fotogruppa i regi av Ullensaker Kunstforening)

Styret i Sparebankstiftelsen DNB har tildelt til sammen 18 millioner kroner til elleve allmennyttige tiltak i sin siste nasjonale tildelingsrunde. Hittil i år har stiftelsen tildelt 167,5 millioner kroner i støtte til ulike allmennyttige tiltak.

Følgende nasjonale prosjekter ble tildelt midler:

Kunst og kulturminner for ungdom

Norske Kunstforeninger får 1,5 millioner kroner til et landsdekkende ungdomsprosjekt som kombinerer kunst og kulturminner. Prosjektet er inspirert av kunstforeningen i Ullensaker. De inviterte ungdommer på fotokurs og gjennomførte spektakulære fotoopptak av kulturminner i kombinasjon med actionfylte aktiviteter. Prosjektet fikk bistand fra kommunen, historielaget og en rekke lokale idrettslag, og bildene er utstilt på Galleri Jessheim. Nå får kunstforeninger rundt om i landet muligheten til å iverksette liknende prosjekter der profesjonelle kunstnere, ungdom og lokale frivillige organisasjoner samarbeider med kulturarv som hovedtema.
Se også: sparebankstiftelsen.no/kulturminner-og-actionfoto-i-ullensaker

Skoleelever til Litteraturhuset

Litteraturhuset får 3,2 millioner kroner til sitt program der de inviterer skoleelever til forfattermøter og tekstskriving med mål om å vekke interessen for litteratur og lesing. Programmet har tidligere mottatt 2,49 millioner kroner i bidrag.
Se også: litteraturhuset.no/nyheter/Litteraturhuset_mottar_milliongave

Oppgradering av Grinimuseet

Museene i Akershus, avd. Grinimuseet, får 3 millioner kroner til utstilling og oppgraderinger. Grini var den største tyske fangeleiren i Norge under 2. verdenskrig, og er et symbol på den sivile motstanden mot tyskernes okkupasjon. Museet har ambisjoner om å bli en arena med spennende utstillinger, pedagogiske opplegg og arrangementer for ulike målgrupper.
Se også: Artikkel i Budstikka

Starthjelp for unge entreprenører

Foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo får 1 million kroner til prosjektet Sentralen UNG Gründer. Unge entreprenører mellom 16 og 25 år skal få starthjelp, i form av veiledning og økonomisk støtte, på veien til å realisere sine ideer. Tiltaket skal foregå på Sentralen, Oslos nye kultur- og innovasjonshus som drives av Sparebankstiftelsen DNB.
Se også: facebook.com/sentralengrunder/

Erlik Oslo skal drive =Kaffe

Stiftelsen Erlik får 700.000 kroner til nødvendig inventar for oppstart av kaffebar. I dag sysselsettes mange av salg av magasinet Erlik Oslo. Planen er å drive =Kaffe på samme måte, og skape en arena for tilknytning og tilhørighet for mennesker som på mange vis faller utenfor.
Se også: erlik.no

Robothjelp for langtidssyke unge

Corneliastiftelsen får 3 millioner kroner til 150 roboter som gjør det mulig for unge langtidssyke å være tilstede på skolen og andre sosiale arenaer. Roboten kan stå på pulten som stedfortreder i klasserommet. Pasienten styrer roboten via en smarttelefon og kan se, høre og snakke gjennom roboten.
Se også: corneliastiftelsen.no

Norsktradisjonsmat.no

Norges Bygdekvinnelag får 1.749.000 kroner til nettstedet norsktradisjonsmat.no. Bygdekvinnelaget vil videreformidle kunnskap og skape interesse for norsk tradisjonsmat blant unge, gjennom å etablere en oversiktlig og inspirerende nettside med oppskrifter fra hele Norge.
Se også: bygdekvinnelaget.no/gode-nyheter-for-norsk-tradisjonsmat

Utstilling om Norges sivile luftfart

Norsk Luftfartsmuseum i Bodø får 1,5 millioner kroner til en permanent utstilling om betydningen av den sivile luftfarten i Norge. Utstillingen skal særlig rettes mot barn og unge.
Se også:luftfartsmuseum.no

Engasjement for klima og miljø i idretten

Greener Events får 1 million kroner til prosjektet Grønn Idrett. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Norges idrettsforbund og har til hensikt å øke engasjementet og kunnskapen om klima og miljø i idretten, og bidra til lavere miljøbelastning. Det skal blant annet utvikles en miljøhåndbok til bruk for alle forbund, klubber og lag.
Se også: greener-events.com

Nysatsing på friluftsliv for utviklingshemmede

Den Norske Turistforening (DNT) får 1 million kroner til aktiviteter og utstyr til en nysatsing på friluftsliv for utviklingshemmede. Organisasjonen ønsker å bedre tilbudet til utviklingshemmede som i dag i liten grad bruker naturen. Dette vil bidra til å bedre livskvaliteten for mange utviklingshemmede og sørge for at friluftsliv virkelig blir for alle.
Se også:dnt.no/mer-friluftsliv-for-utviklingshemmede

Dokumentarfilm som møteplass

Paragon Features AS får 436.000 kroner til å bruke filmdokumentarprosjektet "Fra ungdommen" til å formidle noe av mangfoldet i det norske samfunnet til asylsøkere. Videre vil de skape møteplasser i lokalsamfunnet, med mål om å knytte lokalbefolkningen og asylsøkerne tettere sammen.
Se også: fraungdommen.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.