Skip to main content

Fra komponering til utvikling av badmintonsporten – 17 prosjekter tildeles støtte

Nyhet   •   apr 24, 2019 10:30 CEST

Badmintonforbundet får støtte til tiltak for å rekruttere flere. (Foto: Norges Badminton Forbund)

56 millioner kroner tildeles 17 ulike prosjekter i Sparebankstiftelsen DNBs siste nasjonale tildelingsrunde.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor formålsområdene:

  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Idrett og lek

Følgende prosjekter får støtte:

KUNST OG KULTUR

Digital Munch-formidling: Munchmuseet skal gjennomføre en ambisiøs digital satsing for å gjøre Munchs kunst tilgjengelig for alle, også de som ikke har mulighet til å besøke museet. De skal utvikle innovative måter å formidle Munch på med digitale fortellerteknikker og hvor museumspublikumet inviteres til aktivitet. Munchmuseet får 20 millioner kroner til digitaliseringsprosjektet.

Ny kunst i møtet med skoleelever: Ved å sette opp et mobilt atelier på skolen, vil kunstnerkollektivet Tenthaus legge til rette for møter mellom samtidskunstnere og ungdommer. Elevene skal utvikle prosjekter sammen med kunstnerne, som vil har sin arbeidsplass i atelieret på skolen. Over en toårsperiode skal det skapes kunst på fire ulike skoler. Tenthaus får 1,5 millioner kroner til prosjektet.

Komponering for barn og unge: Veslefrikkprisen inspirerer skoleelever til å komponere. Skapia, som står bak prisen, har utviklet Veslefrikkmetoden som et rammeverk for den skapende prosessen for barneskoletrinnet. I 2018 fikk de støtte til også å inkludere ungdomsskoletrinnet og utviklet U-trykkmetoden, og prisen for Årets U-trykk. Nå får Skapia 3 millioner kroner til å videreføre Veslefrikkprisen og Årets U-trykk i tre år fremover.

Arkitekturhistoriske foto til Teknisk museum: Teknisk museum ønsker å tilgjengeliggjøre en samling på omlag 3000 arkitekturfotografier tatt hovedsakelig i Oslo i perioden 1880 til 1950. Museet får 830.000 kroner til å anskaffe og digitalisere samlingen. Fotografiene vil gjøres tilgjengelige på digitaltmuseum.no og oslobilder.no.

Forskning på kunstnerskapet til Nikolai Astrup: Nikolai Astrup Forskningssenter ble etablert som et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen DNB og KODE Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen i 2015. Senteret er viet forskning på Nikolai Astrups kunstnerskap. Forskningssenteret tildeles i overkant av 10,9 millioner kroner til drift i 2019 til 2021, inkludert to doktorgradsstipendiater.

Formidling om Sigrid Undset: Hjemmet hadde en avgjørende rolle for Sigrid Undset både i hennes litteratur og liv. Lillehammer Kunstmuseum planlegger derfor en utstilling om Undset og hennes hjem, og får 285.000 kroner til å utarbeide et tilrettelagt formidlingsopplegg knyttet til utstillingen.

Rekruttering av utøvere på kirkeorgel: Programmet "Instrumenter i fokus" har som mål å øke rekrutteringen av musikere som spiller på obo, fagott, harpe, kirkeorgel og kontrabass. Programmet koordineres av Valdres Sommersymfoni og er initiert av Sparebankstiftelsen DNBs datterselskap Dextra Musica. Et av initiativene er programfag kirkemusikk, i regi av Orgelklubben Ferdinand, med mål om flere utøvere på kirkeorgel. Orgelklubben får 600.000 kroner til et pilotprogram over 3 år.

Formidlingsprosjekt under Tegnetriennalen: Under Tegnetriennalen høsten 2019 vil det vises verk av den Sør Afrikanske kunstneren William Kentridge. Med utgangspunkt i hans arbeider skal triennalen og TekstLab arrangere workshops for ungdommer og unge kunstnere. «Ung i kunst» blir en del av triennalens formidlingsprogram. Til prosjektet får Tegneforbundet 300.000 kroner.

NATUR OG FRILUFTSLIV

Friluftsliv for flere: For å legge til rette for friluftsliv for flere, vil Friluftsrådenes Landsforbund opprette lett tilgjengelige «Friluftsporter» i nærmiljøet. Dette er områder tilrettelagt for naturopplevelser, fysisk aktivitet og sosialt samvær. Samtidig er de innfallsporter til større natur- og friluftsområder. Friluftsrådenes Landsforbund får 5 millioner kroner til «friluftsporter» på Østlandet.

NÆRMILJØ OG KULTURARV

Formidling av tradisjonshåndverk: Lillehammer museum skal frem mot byens 200års jubileum i 2027, gjenskape et tidsriktig, historisk Lillehammer fra 1927. Sammen med Norsk Håndverksinstitutt skal friluftsmuseet på Maihaugen etablere Håndverkskvartalet med verksteder for formidling og videreføring av tradisjonshåndverk, og til prosjektet får de 5 millioner kroner.

Tettere på Roald Amundsens liv og virke: MiA, Museene i Akershus, merker økt interesse for Roald Amundsens hjem som står intakt slik han forlot det før han dro på sin siste ekspedisjon. For at flere skal kunne oppleve hjemmet og lære mer om Amundsens liv og virke, ønsker museet å utvikle en nettportal som formidler historien om Amundsen på tvers av samlingene hos Mia, Skimuseet, Bergens Sjøfartsmuseum, med flere. Her skal de publisere gjenstander fra ekspedisjonene, film, foto, kart og brev, og gjøre hjemmet med alt av interiør tilgjengelig i 3D. Til nettportalen får MiA i overkant av 1,6 millioner kroner.

Demokratilæring i tidligere fangeleir: Falstadsenteret skal utvikle en utstilling for demokratilæring spesielt for unge mennesker. Utstillingen vil invitere til samtaler om makt, minne og moralsk ansvar. Falstadsenteret får 1,5 millioner kroner til utstillingen i kommandantboligen i tidligere Falstad fangeleir.

Valgomat for barn og unge: Gjennom Barnas Valg vil Redd Barna gi barn og unge politisk innsikt og erfaring med å stemme, og de vil gjøre samfunnet oppmerksomme på hvordan valget ville sett ut om barn fikk bestemme. Som en del av prosjektet skal de utvikle en valgomat i samarbeid med NTB, der barn kan ta stilling til politiske saker. Den vil også gi innsikt i hva barn og unge er opptatt av lokalt og nasjonalt. Redd Barna får 1,1 millioner kroner til valgomaten.

Kommunikasjonsroboter for langtidssyke barn og unge: Corneliastiftelsen har som mål å hjelpe langtidssyke barn og unge, og vil gjøre kommunikasjonsroboter tilgjengelig på flere skoler i Norge. Robotene gjør at man kan følge undervisningen i klassen og holde kontakt med venner uten å være fysisk tilstede. Corneliastiftelsen får 1,3 millioner kroner til kommunikasjonsroboter.

Pengequiz for ungdomsskolen: Finans Norge vil gi skoleelever mer kunnskap om personlig økonomi, og får 200.000 kroner til tilrettelegge for en pengequiz hvor ungdommer i alderen 13-15 år over hele landet kan konkurrere om å være best i personlig økonomi.

IDRETT OG LEK

Utvikling av badmintonsporten: Norges Badminton Forbund vil rekruttere flere til idretten gjennom tiltak mot skolene, startstøtte til idrettslag som tar inn sporten og utvikling av et nytt aktivitetslederkurs for frivillige krefter i klubbene. Til utviklingsprosjektet får forbundet i overkant av 1,1 millioner kroner over to år.

Flere unge utøvere og ledere i norsk boksing: Norges Bokseforbund skal i gang med et prosjekt for å rekruttere flere unge utøvere og ledere. Jenter er et spesielt fokusområde i en idrett som historisk har vært dominert av menn. Gjennom prosjektet skal klubbene få bedre tilgang til utstyr, det skal gjennomføres inkluderingstiltak, kursing av trenere, dommere og ledere. Norges Bokseforbund tildeles 1,8 millioner kroner over to år til prosjektet.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.