Skip to main content

Fra streetdance til padleled i Oslofjorden – 13 prosjekter tildeles støtte

Nyhet   •   jun 17, 2019 09:43 CEST

Soul Sessions skaper sosiale fellesskap rundt streetdance, og får støtte til å arrangere flere åpne og rusfrie fridanssamlinger. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

47,7 millioner kroner tildeles 13 ulike prosjekter i Sparebankstiftelsen DNBs siste nasjonale tildelingsrunde.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor formålsområdene:

  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Idrett og lek

Følgende prosjekter får støtte:

KUNST OG KULTUR

Forfattermøter med skoleelever: Litteraturhuset inviterer skoleelever til forfattermøter og tekstskriving for å vekke interessen for litteratur og lesing. Nå får Litteraturhuset 3,2 millioner kroner til programmet i tre år fremover. Programmet har tidligere mottatt til sammen 5,69 millioner kroner i støtte.

Sosialt fellesskap rundt streetdance: Soul Sessions er åpne og rusfrie treningstreff for alle som er interessert i dans. Initiativtakerne jobber for å spre kunnskap om streetdance-stiler og hiphop-kulturen. De begynte med fridanssamlinger på Sentralen i Oslo, og i 2017 fikk de støtte til å utvide til flere steder i landet. Nå får Soul Sessions 5,4 millioner kroner til å arrangere dansesamlinger i tre år fremover.

Danseforestillinger for de yngste: Dansens Hus skal utvikle tre nyskapende forestillinger beregnet for barn fra null til seks år i samarbeid med utvalgte kompanier, pedagoger og spesialister på barn og kunst. De får 2 millioner kroner til prosjektet. Dansens Hus har tidligere fått støtte til et tilsvarende prosjekt.

Utstilling med Anna Ancher: Lillehammer Kunstmuseum skal høsten 2020 presentere den danske kunstneren og «Skagenmaleren» Anna Ancher (1859-1935). Utstillingen lages i samarbeid med Statens Museum for Kunst i København og Skagens Museum. I tilknytning til utstillingen utarbeides et pedagogisk opplegg med omvisning og verksted for barn og ungdom. Stiftelsen Lillehammer Museum får 1,5 millioner kroner til utstillingen.

NATUR OG FRILUFTSLIV

Tre tusen kilometer med padleruter: Norges Padleforbund initierer en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden. Leden skal knytte lokale ro- og padleruter opp mot hovedleden, og til sammen utgjøre tre tusen kilometer padleruter, med rasteplasser, padlehuker og mulighet for oppbevaring og utleie av kajakker. Det skal også utvikles en digital ruteplanlegger. Padleforbundet får 14,6 millioner kroner til prosjektet ro- og padleled Oslofjorden.

Oslofjorden har siden mai 2018 vært et satsingsområde for Sparebankstiftelsen DNB. 

Naturfaglig inspirasjon for lærere og elever: Solobservatoriet på Harestua har siden 2018 tilbudt naturfaglærere faglig påfyll gjennom inspirasjonskurset Levende naturfag. De tar med lærerne ut i naturen, for å vise hvordan de kan gjøre undervisningen mer spennende, med utgangspunkt i kjente naturfenomener. Tycho Brahe Instituttet fikk støtte til oppstarten av prosjektet, og nå får de 3 millioner kroner til videreføring over de neste to årene.

Økt kunnskap om plantemangfoldet: Norsk Bruksgenbank jobber for å ivareta og tilgjengeliggjøre mangfoldet av eldre plantesorter. Gjennom ulike tiltak skal de øke barn og unges kunnskap om verdien av å ta vare på plantearven og naturmangfoldet, og om bærekraftig matproduksjon. Til prosjektet får Norsk Bruksgenbank i overkant av 3,5 millioner kroner.

Undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling: Stiftelsen LOOP jobber for å få flere til å kildesortere og kaste mindre, og tilbyr blant annet gratis undervisningsmateriell om kildesortering, gjenvinning og miljø gjennom LOOPs Miljøskole. Nå skal de utvikle et undervisningsopplegg med tema bærekraftig utvikling, og får 500.000 kroner til tilrettelegging av en undervisningsportal.

IDRETT OG LEK

Forebygging av idrettsskader: Senter for idrettsskadeforskning er en avdeling under Norges Idrettshøgskole, med formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idretten. Senteret har utviklet nettstedet Skadefri.no med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Nå får de 4,5 millioner kroner til å gjennomføre to prosjekter. Prosjektene skal bedre skadeforebyggingen i trenerutdannelsene, formidle temaet til idrettslagene og forebygge skader på ungdoms- og videregående skoler som tilbyr toppidrett.

Kompetanseløft for klatresporten: Klatresporten har vokst mye gjennom flere år og Norges Klatreforbund har nå rundt 25.000 medlemmer. Alle aldre og ferdighetsnivåer er inkludert og aktiviteten foregår både i naturen og innendørs. For å øke kompetansen og aktiviteten for utøvere og trenere får Klatreforbundet nå 3,25 millioner kroner over de tre neste årene.

Flere åpne ballbinger: Norges Fotballforbund har tidligere fått støtte av Sparebankstiftelsen DNB til å etablere nærmiljøanlegg for barn og ungdom. Dette har bidratt til mange populære ballbinger og løkker som er åpne for alle. Nå får NFF 2,5 millioner kroner til flere nærmiljøanlegg på Østlandet.

Økt aktivitet i treningsparker: Foreningen for egenorganisert trening legger til rette for økt aktivitet i utendørs treningsparker over hele landet. De har tidligere fått støtte til å utvikle en digital oversikt over parktilbudene. Foreningen får nå i overkant av 1 million kroner til å sette opp instruksjonsskilt i parkene som viser øvelser som kan gjøres på apparatene.

NÆRMILJØ OG KULTURARV

Flere frivillige til aktiviteter for ungdom: Oslo Røde Kors har satt i gang et pilotprosjekt for å rekruttere og beholde flere frivillige på ressurssentrene i Oslo. De frivillige er trygge voksne som bidrar med leksehjelp, og jobber på Møteplassen for ungdom. Oslo Røde Kors får 2,75 millioner kroner til prosjektet.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.