Skip to main content

340 lokale prosjekter på Østlandet får bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB

Pressemelding   •   mai 18, 2015 08:46 CEST

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 58 millioner kroner til 340 lokale prosjekter på Østlandet. Gavebeløpene varierer fra 5.000 kroner til 3 millioner. Ni av søknadene mottar mer enn 1 million kroner.

Stiftelsens har to tildelingsrunder årlig for lokale prosjekter, og dette er den første i 2015. Det gis støtte innenfor fire formål: Kunst og kultur; Kulturminner og historie; Nærmiljø, idrett og lek; Friluftsliv og naturkunnskap.

Se vedlagt pdf-fil som viser hvilke prosjekter som får støtte.

Nærmiljø, idrett og lek

Over halvparten av gavebeløpet er fordelt på 173 prosjekter innen formålet Nærmiljø, idrett og lek. Mange ønsker seg et bredere aktivitetstilbud i lokalmiljøet og søker for eksempel om etablering av hinderløyper og lekeplasser.

- Ut i fra søknadene får vi inntrykk av at det er stort behov for tilrettelegging for lek og aktivitet i skolegårder og nærmiljø, sier Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB.

Et eksempel er Aktive Barn på Framnes i Vestfold, som får 150.000 kroner til aktivitetsløype. Bak prosjektet står en frivillig forening med foreldre i Framnes nærområde og FAU ved Skagerak International School i Sandefjord. Disse jobber sammen for å skape et bedre nærmiljø, og løypa vil være tilgjengelig for alle.

- Dette er en tildeling som bidrar til lokal stedsutvikling og aktivitet i nærmiljøet. I våre tildelinger vektlegger vi at området er åpent og tilgjengelig for alle – også utenom skoletid. Prosjektene som får støtte fra oss skal kunne benyttes av hele lokalmiljøet, sier Karlsen.

Tar samfunnsansvar

Stiftelsen registrerer at idrettslagene i økende grad tar samfunnsansvar utover det å bedrive idrett. Idrettsanleggene blir i mange tilfeller benyttet som fritidsklubb, gjerne med «åpen hall» til faste tider. Noen har etablert skolefritidsordninger, for eksempel fotballfritidsordning, der barna får leksehjelp, et lett måltid og trening. Andre har aktiviteter for rusavhengige og andre som sliter i hverdagen.

- Mange søker oss om midler til utlånsutstyr for at flere skal kunne være med på aktivitetene. Idrettslag bidrar også både til integrering og til å skape gode samlingsplasser i lokalmiljøet, sier gavesjefen.

Et eksempel er Hemsedal Brettklubb/Hemsedal Idrettslag, som får 100.000 kroner til snowboardutstyr for å aktivisere beboerne på det lokale asylmottaket

Kunst og kultur

Vel 12 millioner kroner er tildelt formålet Kunst og kultur. Her gis det bidrag til både dans, musikk, teater, rock, film, foto, kunstverksteder, husflid, galleri, ungdomsklubber, biblioteker og kulturskoler.

Skolekorps er en gjenganger på gavelisten. - Vårt inntrykk er at mange korps er på vei opp, etter å ha hatt en periode med svak rekruttering. Vi gir støtte til korps som har nye ideer og tiltak til rekruttering, sier Sissel Karlsen.

Et eksempel er Østensjø skoles musikkorps, som får 100 000 kroner til opplæring, innkjøp av uniformer og instrumenter. Korpset har jobbet aktivt med rekruttering gjennom prosjektet "Lek med musikk", der elevene i første klasse kan få et korpstilbud i AKS-tiden.

Kulturminner og historie

4,2 millioner kroner gis til prosjekter innen formålet Kulturminner og historie. Tildelingene går blant annet til prosjekter som bidrar til å videreføre ulike håndverkstradisjoner og hvor folk møtes på tvers av generasjoner.

Et eksempel er Askim Speidergruppe, som får 200.000 kroner til et prosjekt i de gamle Nikkelgruvene på Romsåsen. Inne i gruvene er en flott gildehall, som har blitt et attraktivt, samlingssted for ulike arrangementer – i tillegg til å bidra til historiekunnskap.

Friluftsliv og naturkunnskap

71 prosjekter innen formålet Friluftsliv og naturkunnskap får til sammen 11,8 millioner kroner. Bidragene er gjerne i form av midler til utstyr, som for eksempel løypemaskiner eller lavvoer. Blant mottakerne er både hyttevelforeninger, løypelag, skogbruksselskapet, jeger- og fiskerforeninger, 4H, speidere og turistforeninger.

Samlet oversikt over tildelinger pr formål:

Formål Antall gaver Samlet beløp Andel
Friluftsliv og naturkunnskap 71 gaver 11,8 mill 20 %
Nærmiljø, idrett og lek 173 gaver 29,7 mill 51 %
Kunst og kultur 76 gaver 12,0 mill 21 %
Kulturminner og historie 20 gaver 4,2 mill 7 %


Ny sjanse 1. september

Neste søknadsfrist for lokale gaver er 1. september 2015. Elektronisk søknadsskjema finnes på sparebankstiftelsen.no

Foto: 

Norsk Folkemuseums Dansegruppe får  460.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å reparere og kjøpe nye setesdalsbunader til danserne. Rundt 120 dansere i alderen 5-25 år fra hele Oslo og omegn er med i dansegruppa, som har et bredt utvalg av norske folkedanser på repertoaret.

(Foto: Norsk Folkemuseum)

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmenn nytte.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig og ideell stiftelse som eier ca 9,5 % av DNB, og som bruker sitt overskudd til allmennyttige formål.

Stiftelsen viderefører sparebanktradisjonene gjennom støtte til tiltak til beste for det norske samfunnet. Sparebankstiftelsen DNB har sin opprinnelse i Sparebanken NOR. For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriteres tiltak i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark.

«Vi utløser gode krefter» er stiftelsens visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Siden starten i 2002 har Sparebankstiftelsen DNB bidratt med om lag 2,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

sparebankstiftelsen.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.