Skip to main content

61,5 millioner til 319 prosjekter

Pressemelding   •   des 14, 2015 09:51 CET

Sparebankstiftelsen DNB gir 61,5 millioner kroner fordelt på 319 ulike prosjekter på Østlandet i høstens lokale tildelingsrunde. Hittil i år har stiftelsen totalt tildelt over 300 millioner kroner til samfunnsnyttige prosjekter.

Sparebankstiftelsen DNB har to tildelingsrunder årlig for lokale prosjekter, og det gis støtte innenfor fire formål: Kunst og kultur; Kulturminner og historie; Nærmiljø, idrett og lek; Friluftsliv og naturkunnskap.

Se vedlagt oversikt (pdf) over hvilke prosjekter som får støtte.

- Sparebankstiftelsen DNB er opptatt av at gavene skal utgjøre en forskjell, og at vi skal bidra til de prosjektene der det er mest behov for midler fra oss, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Aktiviteter i nærmiljøet

Nesten halvparten av alle søknadene er innenfor formålet Nærmiljø, idrett og lek. 28,4 millioner kroner gis til prosjekter innenfor dette formålet. Bidragene går til velforeninger og idrettslag, som har søkt om alt fra lekeapparater til løypemaskiner til oppblåsbare mini-håndballmål.

- Det gjøres enormt mye frivillig arbeid rundt omkring i lokalmiljøene, og det er gledelig når vi kan bidra til å lette litt på jobben. Et eksempel er at bandygruppa til Ullevål idrettslag i Oslo får støtte til en plog, som gjør det lettere for medlemmene å holde isflaten ren for snø, sier Støylen.

Varierende beløpsstørrelser

Størrelsen på de tildelte beløpene varier fra 4 000 kroner til 4 millioner kroner.

Den største tildelingen er på 4 millioner kroner til Tollerodden i Larvik, som får støtte til videre restaurering og tilrettelegging av Colin Archers barndomshjem og området rundt. Huset og parken rundt er tilgjengelig for allmennheten. Her har det blitt gjort et imponerende frivillig arbeid over flere år. Sparebankstiftelsen DNB har bidratt tidligere med tilsammen 4,3 millioner kroner.

Hverdagssykling

I denne runden er det gitt flere tildelinger til prosjekter som bidrar til økt sykling – ikke bare idrett, men hverdagssykling. Norges bedriftsidrettsforbund får 600.000 kroner til en sykkelkampanje i ungdomsskolene i Oslo og Akershus. Dessuten får Syklistenes Landsforening og Naturvernforbundet midler til ulike initiativer som skal øke hverdagssyklingen.

Ny sjanse 1. februar

Neste søknadsfrist for lokale gaver er 1. februar 2016. Elektronisk søknadsskjema finnes på sparebankstiftelsen.no

Tildelinger pr formål:

Formål Antall gaver Samlet beløp
Friluftsliv og naturkunnskap 68 tildelinger 14 mill
Nærmiljø, idrett og lek 168 tildelinger 28,4 mill
Kunst og kultur 63 tildelinger 8,6 mill
Kulturminner og historie 20 tildelinger 10,7 mill

Foto: Flere birøkterlag får støtte i høstens lokale tildelingsrunde på Østlandet. (Foto: Bybi).

Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: å ivareta sparebanktradisjonen med å gi gaver til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Utbyttet fra eierandelen på knapt 10 prosent i DNB finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt nærmere 2,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB er den klart største av Norges 30 sparebankstiftelser, og har som sitt kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale prosjekter og organisasjoner, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen er også i ferd med å bygge om gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3 til kulturhuset Sentralen, som åpner i mars 2016.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy