Skip to main content

Får 15 millioner til å gjøre Oppland-ungdom mer fysisk aktive

Pressemelding   •   des 20, 2013 07:37 CET

Sparebankstiftelsen DNB gir 15 millioner kroner til utvikling og gjennomføring av prosjektet "Et aktivt sinn i en aktiv kropp". Ungdoms-OL vil være en inspirasjonskilde.

Prosjektet skal bidra til livslang bevegelsesglede hos ungdomsskoleelever i Oppland. Det skal også jobbes aktivt med å forene de olympiske grunnverdiene med formålsparagrafen til den norske skolen.

Fylkesmannen i Oppland, ved utdanningsdirektør Trond Johnsen har ansvaret for prosjektet som skal gå over tre år, til og med ungdoms-OL i 2016.

Aktivitetene vil foregå i elevenes lokalmiljø, i regi av skolene. Den olympiske ideen om at det viktigste ikke er å vinne, men å delta, vil være en viktig ledesnor i tiltakene som skal gjennomføres på skolen.

- Vi synes det er en fantastisk mulighet å kunne bruke Ungdoms-OL som en brekkstang for å få mer aktive ungdommer i vår landsdel. Ved å iverksette tiltakene i skolen, vil vi kunne nå alle ungdommer, ikke bare de som er aktive fra før. Vi vet at i ungdomsårene er det mange som faller ut av organisert idrett. I tillegg slutter de å leke og være aktive i friminuttene. Vi håper at med systematisk jobbing mot alle grupper av ungdom skal vi klare å få til en endring fra inaktivitet til mer aktivitet, og at dette skal legge grunnlaget for bedre fysisk helse også senere i livet, sier utdanningsdirektør Trond Johnsen.

- Dersom prosjektet lykkes, kan det bli en modell som kan tas i bruk i hele landet, mener Johnsen. 

Skolene skal selv søke om å delta i prosjektet, de skal bidra til utformingen og være med og evaluere. Det kan søkes om midler innenfor fire innsatsområder: Kompetanseheving. Arrangement. Anlegg/utstyr. ”Alle med”.

- Både skolene og ikke minst elevene må selv engasjere seg for å finne ut hva som skal til for at flere skal ønske å være i aktivitet. Vi vil ha med alle, sier Johnsen. Som eksempel på tiltak nevner han nærmiljøanlegg som stimulerer til aktivitet for mange grupper, som for eksempel skating, sandvolleyball, basketball og så videre.

Det blir nedsatt en styringsgruppe som får ansvaret for blant annet å detaljutforme søknadskriteriene, fordele midlene og følge opp eventuelle utfordringer. Det blir også opprettet en prosjektlederstilling som skal følge opp og veilede skoleprosjektene og være et samarbeidende ledd mot andre lignende prosjekter. Prosjektet vil også samarbeide med fagmiljøer rundt omkring i landet.

Kontakt:

Birthe M. Selvaag, gaverådgiver i Sparebankstiftelsen DNB.
Tlf: 901 66 229. Epost: birthe.selvaag@sparebankstiftelsen.no

Trond Johnsen, utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Oppland.
Tlf.: 975 34 418. Epost: fmoptjo@fylkesmannen.no

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmenn nytte.

Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 2 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB er største private eier av DNB. Det er utbyttet fra disse aksjene som forvaltes og gis som bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen bidrar til prosjekter og initiativer som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Målet er over tid å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer. Visjonen er: Vi skal utløse gode krefter.

Stiftelsens to formål er: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi gaver til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB.

sparebankstiftelsen.no


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar