Skip to main content

Rekordtildeling fra Sparebankstiftelsen DNB

Pressemelding   •   des 08, 2014 09:00 CET

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt 62,5 millioner kroner til 309 lokale nærmiljø- og friluftslivs­prosjekter på Østlandet. Dette er den største tildelingen stiftelsen noensinne har gjort i en søknadsrunde.

- Gode økonomiske resultater, først og fremst utbytte på stiftelsens aksjer i DNB, gjør oss i stand til å øke aktiviteten. Vi forventer ytterligere økninger i tildelingene til gode formål i årene fremover, sier André Støylen som er direktør for Sparebankstiftelsen DNB.

Stort mangfold av prosjekter

Stiftelsen har to lokale tildelingsrunder årlig til sitt kjerneområde som er fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Tiltak for nærmiljø og friluftsliv har vært prioriterte områder for høstens tildelingsrunde. Det er gitt støtte til et bredt spekter av prosjekter i regi av ulike lag, organisasjoner og sammenslutninger.

- Det er mye spennende som blir satt i gang, og vi ser at det er stor interesse for å gjøre noe for eget nærmiljø og å legge til rette for friluftsliv, sier gavesjef Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DNB.

Felles for prosjektene som får bidrag er at de legger til rette for mye aktivitet, spesielt blant barn og unge og at de er åpne for alle. Det er gitt støtte til lekeplasser, klatreanlegg, idrettsbaner, skiløyper, sykkelløyper, aktivitetsløyper, lavvoer, telt, padling, roing, seiling og dykking – for å nevne noe. 

- Flere av prosjektene bør være en fin inspirasjon til andre som kunne tenke seg å starte opp noe lignende og søke om midler, mener gavesjefen.

Se vedlagt pdf-fil som viser hvilke prosjekter i ditt område som får støtte. 

Du finner alle stiftelsens gavetildelinger, eller kan søke etter enkelttildelinger her: http://sparebankstiftelsen.no/Gavetildelinger

Ny sjanse 1. februar

Neste søknadsfrist for lokale gaver er 1. februar 2015. Fra neste år kan det i hver søknadsrunde søkes om støtte til prosjekter innenfor alle de fire formålene for stiftelsen: kunst og kultur; kulturminner og historie; nærmiljø, idrett og lek; friluftsliv og naturkunnskap.

Elektronisk søknadsskjema finnes på sparebankstiftelsen.no

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmenn nytte.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som eier knapt 10 prosent aksjene i DNB. Stiftelsen bruker avkastningen på denne kapitalen til allmennyttige formål. 

Sparebankstiftelsen DNB er den klart største av Norges 24 sparebankstiftelser, og har som sitt kjerneområde i fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området. 

Stiftelsen gir også støtte til nasjonale prosjekter og organisasjoner. I tillegg investerer stiftelsen gjennom sine datterselskaper i kunst som deponeres i norske museer, og i musikkinstrumenter som lånes ut til ledende norske musikere.

Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 2 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Stiftelsens to formål er: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi gaver til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB.

sparebankstiftelsen.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.