Skip to main content

Søknadsfrist 1. februar til Sparebankstiftelsen DNB

Pressemelding   •   jan 20, 2016 08:22 CET

1. februar er neste frist for å søke Sparebankstiftelsen DNB om støtte til gode tiltak i nærmiljøet. Det kan søkes om støtte til lokale prosjekter i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt i kommunen Ringsaker i Hedmark.

Har du et prosjekt du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et tiltak som fortjener støtte? Sjekk om du kan søke støtte på: sparebankstiftelsen.no/sok-stotte

Stiftelsen gir støtte til prosjekter innenfor følgende fire områder:

  • Kulturminner og historie
  • Kunst og kultur
  • Friluftsliv og naturkunnskap
  • Nærmiljø, idrett og lek

Tiltak som kommer barn og unge til gode prioriteres.

Hva støttes?

- Stiftelsen støtter prosjekter som har varig verdi – heller enn engangshendelser. Prosjektene skal komme mange til gode, være åpne og gjerne bidra til å skape aktivitet. I tillegg ser vi etter frivillig engasjement og dugnadsvilje, sier Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB.

- Vi legger vekt på en ubyråkratisk søknadsprosess. Vi er først og fremst opptatt av å bidra til at prosjektet gjennomføres og at målene nås. Vi ser det som positivt at flere er engasjert, og oppfordrer til samarbeid. Det kan gjerne være med andre bidragsytere i tillegg til stiftelsen, sier Karlsen.

Siden starten i 2002 har Sparebankstiftelsen DNB bidratt med omlag 2,5 milliarder kroner til allmenn nytte. En samlet oversikt finnes her: sparebankstiftelsen.no/vi-utloser-gode-krefter

Trans’matorn sykkelpark i Asker – et eksempel på et prosjekt som har fått støtte

Heggedal Nærmiljøsentral har fått tilsammen 700.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til Trans´matorn sykkelpark i Asker. I august 2015 sto den ferdig - med utfordringer for alle aldre. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Les mer: http://sparebankstiftelsen.no/transmatorn-sykkelpark-i-heggedal

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir gaver til allmenn nytte.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: å ivareta sparebank­tradisjonen med å gi gaver til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Utbyttet fra eierandelen på knapt 10 prosent i DNB finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt nærmere 2,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB er den klart største av Norges 30 sparebankstiftelser, og har som sitt kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale prosjekter og organisasjoner, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen er også i ferd med å bygge om gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3 til kulturhuset Sentralen, som åpner i mars.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy