Skip to main content

Søknadsfrist 1. september til Sparebankstiftelsen DNB

Pressemelding   •   aug 29, 2016 08:24 CEST

Sykkelkjøkkenet Oslo lærer folk hvordan man kan reparere sykkelen selv, og har fått støtte til å opprette gjør-det-selv-sykkelverksted. (Foto: Kaja Bruskeland)

1. september er fristen for å søke Sparebankstiftelsen DNB om støtte til gode tiltak i nærmiljøet. Det kan søkes om støtte til lokale prosjekter i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt i kommunen Ringsaker i Hedmark.

Har du et prosjekt du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et tiltak som fortjener støtte? Sjekk om du kan søke støtte på: sparebankstiftelsen.no/sok-stotte

Stiftelsen gir støtte til prosjekter innenfor følgende fire områder:

  • Kulturminner og historie
  • Kunst og kultur
  • Friluftsliv og naturkunnskap
  • Nærmiljø, idrett og lek

Tiltak som kommer barn og unge til gode prioriteres.

Hva støttes?

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som har varig verdi – heller enn engangshendelser, tiltakene skal komme mange til gode, skape aktivitet i målgruppen 6 til 30 år og være tuftet på frivillig engasjement.

Siden starten i 2002 har Sparebankstiftelsen DNB bidratt med omlag 3 milliarder kroner til allmenn nytte. En samlet oversikt finnes her:

sparebankstiftelsen.no/vi-utloser-gode-krefter

Om Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Utbyttet fra eierandelen på knapt 10 prosent i DNB finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt nærmere 3 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB er den klart største av Norges 30 sparebankstiftelser, og har som sitt kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale prosjekter og organisasjoner, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.