Skip to main content

Sparebankstiftelsen DNB etterlyser gode prosjekter

Pressemelding   •   jan 25, 2017 08:47 CET

Foto: Kultur i Gamle Oslo (KIGO) fikk 150.000 kroner i 2016 til kortrapper og lydutstyr til barnekoret Crescendo. I desember 2016 holdt koret en storstilt konsert på Gamlebyen skole. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

1. februar er fristen for å søke Sparebankstiftelsen DNB om støtte til gode tiltak i nærmiljøet. Det kan søkes om støtte til lokale prosjekter i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt i kommunen Ringsaker i Hedmark.

Sparebankstiftelsen DNB skal i 2017 bruke flere hundre millioner kroner til allmennyttige formål. Kjenner du til et tiltak som fortjener støtte? Neste søknadsfrist er 1. februar, og søknadsskjema finnes på sparebankstiftelsen.no/Sok-stotte.

Hva støttes?

Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til prosjekter innenfor følgende fire områder:

  • Kulturminner og historie
  • Kunst og kultur
  • Friluftsliv og naturkunnskap
  • Nærmiljø, idrett og lek

Det gis støtte til tiltak som treffer målgruppen 6 til 30 år, som kommer mange til gode, involverer frivillige og skaper aktivitet og engasjement.

Siden starten i 2002 har Sparebankstiftelsen DNB bidratt med over 3 milliarder kroner til allmenn nytte. En samlet oversikt finnes her: sparebankstiftelsen.no/vi-utloser-gode-krefter

Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Utbyttet fra eierandelen på knapt 10 prosent i DNB finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt nærmere 3 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB er den klart største av Norges 30 sparebankstiftelser, og har som sitt kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale prosjekter og organisasjoner, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig tiltak som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy