Skip to main content

Tom Fodstad

Leder Salg og Forretningsutvikling i Norges Fotballforbund - PRESSE: Ressursperson i forhold til idrettsponsing

Kontaktperson

  • tom.fodstad@fotball.no
  • 916 64 226

Tom Fodstad kan i kraft av sin stilling og erfaring uttale seg på generelt grunnlag om Idrettssponsing som fagområde.