Skip to main content

Jørgen Roll

Administrerende direktør i Oslo Konserthus - PRESSE: Ressursperson i forhold til kultursponsing

Kontaktperson

  • icjrsk@ozqkhid.no
  • 951 45 500

Jørgen Roll kan i kraft av sin stilling og erfaring uttale seg på generelt grunnlag om kultursponsing som fagområde.