Skip to main content

Harald Stokke

Administrerende direktør Gyro - PRESSE: Ressursperson i forhold til event

Kontaktperson

  • harald.stokke@gyro.no
  • 909 67 707

Harald Stokke kan i kraft av sin stilling og erfaring uttale seg på generelt grunnlag om event som fagområde.