Skip to main content

Vegard Arntsen

Daglig leder i Sponsor Insight - PRESSE: Ressursperson i forhold til sponsing, tall og statistikk

Kontaktperson

  • vegard@sponsorinsight.no
  • 934 32 655

Vegard Arntsen kan i kraft av sin stilling og erfaring uttale seg på generelt grunnlag om sponsing som fagområde - og om tall og statistikk.