Skip to main content

Morten Schønfeldt

Markedsdirektør i Norges Idrettsforbund - PRESSE: Ressursperson i forhold til idrettsponsing

Kontaktperson

  • morten.schonfeldt@idrettsforbundet.no
  • 922 00 878

Morten Schønfeldt kan i kraft av sin stilling og erfaring uttale seg på generelt grunnlag om Idrettssponsing som fagområde.