Skip to main content

Ann-Kristin Syversen

Leder TINE Profil (ansvar for TINEs sponsorater og Merkevaren TINE) - PRESSE: Ressursperson i forhold til sponsing

Kontaktperson

  • fuanplzxn-kronkzplistin.syveaxeqrssren@tfntegsinyfone.dyomno
  • 901 31 723

Ann-Kristin Syversen kan i kraft av sin stilling og erfaring uttale seg på generelt grunnlag om sponsing som fagområde.