Skip to main content

Ellen Døvle Kalland

Markedssjef i Kreftforeningen - PRESSE: Ressursperson i forhold til sosiosponsing

Kontaktperson

  • ellen.dovle.kalland@kreftforeningen.no
  • 917 87 129

Ellen Døvle Kalland kan i kraft av sin stilling og erfaring uttale seg på generelt grunnlag om sosiosponsing som fagområde.