Skip to main content

Øistein Mjærum

Kommunikasjons- og markedsdirektør i Røde Kors - PRESSE: Ressursperson i forhold til sosiosponsing

Kontaktperson

  • oikrsteinon.mjaerubzm@redcross.nllo
  • 952 14 841

Øistein Mjørum kan i kraft av sin stilling og erfaring uttale seg på generelt grunnlag om sosiosponsing som fagområde.