Skip to main content

​Festivaler øker mest

Pressemelding   •   feb 12, 2016 12:25 CET

Vegard Arntsen i Sponsor Insight

- Det er kategorien festivaler som har økt mest i 2015, sier Vegard Arntsen, managing partner i Sponsor Insight.

På andre plass, finner vi sosio, som har nest størst prosentvis vekst.

Det norske sponsormarkedet økte med 3,3% i 2015. Den samlete sponsorspendingen var i 2015 på 4,47 milliarder NOK. I 2014 var spendingen på 4,32 milliarder NOK.

- En gledelig utvikling for vår bransje. Mens store deler av det norske medie- og kommunikasjonsmarkedet sliter, øker vi vår del av kaken, sier Gunnar Glavin Nybø styreleder i Sponsor- og Eventforeningen.

Sponsorkronene fordeler seg på ulike kategorier, henholdsvis fotball, (annen) idrett, festivaler, (annen) kultur og sosio/humanitært.

Fotballen står for 34% av sponsormidlene, idrett for 37%, festivaler for 9%, kultur for 9% og sosio for 11%.

I kroner tilsvarer dette:

  • Idrett: 1, 65 milliarder NOK
  • Fotball: 1,5 milliarder NOK
  • Kultur: 387 millioner NOK
  • Festivaler: 409 millioner NOK
  • Sosio: 517 millioner NOK

De ulike kategorienes omsetning i 2015, viser følgene økning/nedgang:

  • Idrett: + 2,6%
  • Fotball: + 2,8%
  • Kultur: - 5,6%
  • Festivaler: + 15.3%
  • Sosio: + 6,2%

Siden det totale sponsormarkedet økte med 3,3% viser tallene at det er festivaler og sosio som tar markedsandeler, mens fotball, idrett og særlig kultur taper markedsandeler.

- Fotball og annen idrett tapte markedsandeler også i 2014. Men de har begge omsetningsvekst og er samlet gedigne i kroner og står for over 70 prosent av sponsorspendingen, forteller Arntsen

Samlet har kultur og festivaler en markedsandel på 18%, med 796 millioner NOK. Festivalene har de siste årene økt med 62 millioner, hvilket tilsvarer 18% økning på to år. Kulturinstitusjonene har i samme periode hatt nullvekst.

- Et mer nyansert bilde av kulturkategorien er å vise til at teater, opera og dans som sådan har økt. Musikk, gallerier og kunstutstillinger har nærmest ligget på stedet hvil, mens museer og kulturhus har hatt nedgang, sier Arntsen.

Sosio var vekstvinner i 2014 og gjør det godt i 2015 også. De to siste årene har sosio økt med 22%, hvilket tilsvarer 92 millioner NOK.

- Det er humanitært arbeid og bistand som står for brorparten av all sosiosponsing, med 56% markedsandel innen kategorien, sier Arntsen.

Tallene kommer fra Sponsor Insight som lager rapporten om det norske sponsormarkedet. Rapporten er nylig blitt sluppet.


For ytterligere informasjon, kontakt Vegard Arntsen i Sponsor Insight på tlf 93432655 eller styreleder i Sponsor- Eventforeningen Gunnar Glavin Nybø på tlf 95768899.

Om Sponsor- og Eventforeningen

Sponsor- og Eventforeningen er en interesseorganisasjon for virksomheter som forholder seg til sponsing og event som kommunikasjons- og markedsføringsverktøyer, enten de er sponsor, sponsorobjekt, eventselskap eller på annet vis involvert i sponsing og/eller event. Foreningen har pt drøyt 170 medlemsvirksomheter. Se medlemsoversikten HER.

Foreningen har som formål å fremme forståelsen for sponsing og event som fagområde.