Skip to main content

Oppgrader eventmarketing

Pressemelding   •   mai 13, 2016 09:44 CEST

Eventmarketing økte betydelig mer enn de fleste andre kommunikasjonskanaler i 2015 (Kilde: IRM)

- Jeg tror at annonsørene i større grad ser behovet for direkte dialog med målgruppen, rett og slett å møte dem ansikt til ansikt og i riktig modus, sier senior rådgiver og partner Trine Rygh-Johansen i Inspiration Event Communication.

Det er Rygh-Johansens umiddelbare kommentar i forhold til at eventmarketing økte med 8,3% i 2015, betydelig mer enn de fleste andre kommunikasjonskanaler. Se egen sak om dette, HER

Marcus Håkonsen, managing director og partner i Nine Yards påpeker følgende:

- Å møte mennesker med et relevant innhold i en opplevelseskontrollert måte, er uten tvil den mest effektive kanalen tilgjengelig for å nå et publikum, sier Håkonsen.

Rygh-Johansen trekker frem at særlig mediebransjen løfter ut sin merkevarer og gjør dem tilgjengelig for kundene samtidig som hun nevner Aftenposten Tech og Aftenposten Matfestival som eksempler på dette. Sånn sett har flere tradisjonelle medier gått inn og favnet eventmarketing.

- Samtidig ser vi at forbrukeren i mye større grad enn tidligere er mottagelig for å bli involvert og engasjert, forteller Rygh-Johansen.

Hun tror at slaget i fremtiden vil stå på 3 ulike kanaler; den digitale, det analoge og det fysiske møtet: Eventmarketing.


Trine Rygh-Johansen

- Det er ikke lenger snakk om bare sampling, men å etablere relevante møteplasser som bidrar til å skape gode relasjoner og lojalitet mellom forbrukerne og merkevaren. Dette får vi til gjennom å by på gode opplevelser som igjen skaper gode historier knyttet til merkevaren, sier senior partneren.

Håkonsen er opptatt av å gi mottaker det mottaker vil ha, når han vil ha det. Eller hun.

- Vi i Nine Yards har jobbet med content marketing siden vi ble født. Altså, å gi en målgruppe det de ønsker, når de ønsker det. Når vi så legger til en ny dimensjon; opplevelsen, får vi det vi kaller experience marketing eller brand experience. Begge bruker de samme grunnleggende verktøy; å bygge og bruke sterke historier som skaper opplevelser man husker. Storytelling, høres det kjent ut?, spør Håkonsen.

Det er tre forhold Håkonsen synes er spesielt interessante.

- I en svensk undersøkelse definerte 80% av bedriftene i undersøkelsen opplevelsen de leverte, til sine kunder, som "superior". Når man derimot spurte kundene deres, var 8% enige(!), sier managing directoren.

Håkonsen påpeker at det ofte er et stort gap mellom ens eget selvbilde og virkeligheten. Han tror en avgjørende faktor er at ledelsen ofte ikke har en god nok innsikt og enighet internt om hvordan de skal forholde seg til sin merkevare og det som står i deres merkevarestrategi, og hva det egentlig innebærer.

- Har man ikke det, er det vanskelig å skape eller gi en sterk story, forteller Håkonsen.

Forhold nummer to: I den samme undersøkelsen svarte 78% av markedssjefene at skreddersydd innhold er fremtiden for markedskommunikasjon.

Håkonsen utdyper dette:

- Det som populært er kjent som "forstyrrende media" eller, tradisjonell markedsføring om du vil, taper terreng og tilliten reduseres fra alle kanter. Uoppfordret kommunikasjon blir forkastet eller oversett og muligheten til å søke relevans øker, mens grensesnittene mellom hva som er hva, viskes ut. Å skape relevant og interessant innhold samt å jobbe med "profiling" av ens målgrupper ned til individnivå, er like viktig som det er utfordrende. Så når du adder opplevelsesdimensjon til det - kjører man rett inn i ”anbefalingssamfunnet” i turbofart. Tillit er viktigst!, sier Håkonsen.

Det tredje elementet er hentet fra resultatet i undersøkelsen, der 67% av markedsførere innen B2B anser event som den viktigste strategiske kanalen. Undersøkelsen spår dessuten 45% vekst i event i løpet av de neste tre årene.


Marcus Håkonsen

- Å møte mennesker med et relevant innhold i en opplevelseskontrollert måte, er uten tvil den mest effektive kanalen for dem å nå et publikum. Det er kanskje på høy tid å oppgradere eventmarketing til en strategisk kanal også i Norge, oppfordrer Håkonsen.

Senior partneren fra Inspiration Event Communication synes enig.

- Vi i Inspiration ser også at kundene våre i langt større grad enn før er bevisst på å bruke eventopplevelsen i sin markedskommunikasjon, og ikke kun som «stand-alone» aktivitet. Vi bidrar derfor stadig oftere med å utvikle kommunikasjonkampanjer knyttet til eventene, avrunder Rygh-Johansen.

Om Sponsor- og Eventforeningen

Sponsor- og Eventforeningen er en interesseorganisasjon for virksomheter som forholder seg til sponsing og event som kommunikasjons- og markedsføringsverktøyer, enten de er sponsor, sponsorobjekt, eventselskap eller på annet vis involvert i sponsing og/eller event. Foreningen har pt 180 medlemsvirksomheter. Se medlemsoversikten HER.

Foreningen har som formål å fremme forståelsen for sponsing og event som fagområde.