Skip to main content

​Sponsor og objekter om sponsorvekst

Pressemelding   •   feb 18, 2016 11:46 CET

Ann-Kristin Syversen, leder TINE Profil, ansvarlig for TINEs sponsorater og Merkevaren TINE.

-Vi ser et skifte ved at flere og flere aktører er blitt mer opptatt av aktivering og ikke kun logoeksponering, sier Ann-Kristin Syversen, leder TINE Profil.

Det norske sponsormarkedet økte med 3,3% i 2015 (kilde: Sponsor Insight). De fem sponskategoriene festival, kultur, sosio, idrett og fotball hadde ulik utvikling. Se egen sak om det HER.

Nå forteller et knippe fagpersoner hvorfor de tror det er slik.

- I et presset mediemarked er det gledelig at sponsing fortsatt har god vekst i 2015. Økte markedsandeler for festivaler kan skyldes den stadige profesjonaliseringen innenfor sponsorbransjen, sier Syversen.

Hun forteller videre:

- Vi ser et skifte ved at flere og flere aktører er blitt mer opptatt av aktivering og ikke kun logoeksponering. Vi får håpe at vi fremover kan se mange gode og kreative uttak på sponsorater uansett område. På denne måten kan sponsorer i større grad være med på å løfte selve opplevelsen av arrangementet eller aktiviteten, sier Syversen.

Festivaler var den kategorien som, prosentvis, økte mest. Sponsorsjefen i Øyafestivalen ser det slik:

- Interesse for festivaler hos publikum og bedrifter øker - det henger sammen med at feltet stadig profesjonaliseres. Videre vil jeg tro at økningen i hovedsak kommer utenfor hovedstaden - det er nok i større grad lokale bedrifter som har bidratt til økningen, mulig også noen som flytter litt fra idrett til festival. Øya har en årlig økning, og har de siste årene merket en økende interesse for festivaler, forteller Anders Støver.

Årets Sponsorobjekt, Røde Kors tenker dette om sosio sin økning på 6,2%:

- Jeg håper dette skyldes to ting. For det første at de som jobber langsiktig og seriøst med sponsing i økende grad ser hvor effektiv kanal sosio kan være for å nå bedriftens ulike strategiske må. For det andre at både ansatte og samfunnet forventer at seriøse norske bedrifter viser samfunnsansvar, sier kommunikasjons- og markedsdirektør i Røde Kors Øistein Mjærum.

Direktøren utdyper:

- Jeg tror ikke at veksten til organisasjoner som driver humanitært arbeid og bistand, som er de som øker mest, skyldes at norsk næringsliv har blitt mer generøse det siste året. Men både organisasjonene og sponsorene har forhåpentligvis blitt stadig mer profesjonelle og ser hvor stor verdi slike sponsorater og samarbeid har for begge parter, sier Mjærum.

Markedssjefen i Kreftforeningen, Ellen Døvle Kalland, har en liknende oppfatning.

- At sosiosponsing tar markedsandeler kan skyldes flere ting, men det er ingen tvil om at organisasjonene er stadig mer profesjonelle i sin tilnærming til sponsorer noe som gjør at sponsorene får mer igjen for avtalene; Omdømme, aktivering i forhold til ansatte og kunder, synlighet og intern stolthet. Dette gir også gode resultater på bunnlinjen, sier Døvle Kalland.

Døvle Kalland påpeker også at det er et tilleggs element innenfor sosiosponsing, nemlig det verdibaserte aspektet.

Fotballen står for over cirka en tredjedel av alle brukte sponsorkroner. Fotballforbundets Leder Salg og Forretningsutvikling/Head of Sponsorship Sales and Development forteller dette:

- Generelt er det positivt at markedet for spons øker og at både idrett generelt og fotball spesielt, også øker. Idretten var tidlig ute på området spons og er fortsatt klart størst. Når andre områder, som festivaler og teater/opera med fler øker mer, så tror jeg det skyldes at mange av aktørene her har blitt mer «modne» og flinkere enn før, og sånn sett leverer et bedre produkt enn de gjorde tidligere. Det er bra, for da må idretten holde seg skjerpet, slik at ikke andre deler av bransjen tar veksten på bekostning av idretten, sier Tom Fodstad.

Fotballens head of Sponsorship legger til:

- Sponsing av idrett har jo også et element av resultater knyttet til seg som en del andre områder ikke har. Fotballen, både på klubb- og landslagssiden, har jo hatt litt varierende resultater å vise til i 2015 – med et herrelandslag som misset et mesterskap nok en gang, et kvinnelandslag med litt for tidlig exit i Canada-VM og til toppklubber – Molde spesielt – med svært gode resultater i Europa. Så en økning på 2,8 % for fotballen høres helt naturlig og akseptabelt ut i et marked som vokste med 3,3 %, avrunder Fodstad.Om Sponsor- og Eventforeningen

Sponsor- og Eventforeningen er en interesseorganisasjon for virksomheter som forholder seg til sponsing og event som kommunikasjons- og markedsføringsverktøyer, enten de er sponsor, sponsorobjekt, eventselskap eller på annet vis involvert i sponsing og/eller event. Foreningen har pt drøyt 170 medlemsvirksomheter. Se medlemsoversikten HER.

Foreningen har som formål å fremme forståelsen for sponsing og event som fagområde.