Skip to main content

Invitasjon til markering av sluttføring av utbyggingen av 4G på T-banen

Nyhet   •   apr 15, 2016 16:43 CEST

Sporveien og Telenor inviterer pressen til markering av ferdigstilling av utbyggingen av 4G i T-banenettet. Nå er det 4G-dekning på hele T-banenettet i Oslo, inkludert alle tunellene. Prosjektet er unikt ikke bare i norsk sammenheng, men også i verdenssammenheng. Med denne utbyggingen har T-banen i Oslo kanskje verdens mest moderne internett-tilgang.

Vi møtes på Jernbanetorget mandag 18. april kl. 10.00 og tar T-banen til Sporveiens nye stasjon på Løren.

Underveis på T-baneturen fra Jernbanetorget til Løren vil gamere fra House of Nerds og 60 elever fra Humanistskolen vise gaming i praksis og fortelle hvilke muligheter 4G på T-banen gir dem – for eksempel å gjøre lekser.

Deretter beveger vi oss litt dypere under jorda der vi for anledningen åpner et teknisk rom med sentrale installasjoner, og der man tydelig kan se kabelføringer med mer. Her vil vi fortelle om prosjektet, der Telenor for først gang bygde infrastruktur fra bunnen av i tunnel, med live trafikk, og med nyskapende teknologi. Dette er blitt gjennomført etter et spleiselag mellom operatører.

Flere nøkkelpersoner knyttet til utbyggingen vil være til stede, blant annet Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Flott med tilbakemelding til Cato eller Anders på om du vil reise kollektivt med oss mandag. Og kan du ikke komme, er det fint om du videresender invitasjonen til en annen i redaksjonen.

Når: Mandag 18. april kl. 10.00-11.00.

Hvor: PRESIS oppmøte kl. 10.00 på T-bane-perrongen på Jernbanetorget, vestgående retning. Om du ikke har løst billett når du kommer, ordner Sporveien dette for deg ved oppmøte.

Forventningsfull hilsen,

Cato Asperud

Kommunikasjonssjef

cato.asperud@sporveien.com

908 56 044

sporveien logo

Anders Krokan

Informasjonssjef

Telenor Norge

anders.krokan@telenor.com

95209037

logotelenor