Skip to main content

Sporveien har fått byggherreansvaret for den nye sentrumstunnelen for T-banen

Pressemelding   •   sep 18, 2019 13:32 CEST

Bilde viser arbeidet med Lørentunnelen i 2014, koblingssonen på Økern

Ny sentrumstunnel for T-banen er avgjørende for at veksten i kollektivtrafikken skal kunne fortsette og Sporveien er tildelt byggherreansvar for den nye tunnelen. Oslo kommune er opptatt av god fremdrift i planleggingen i prosjektet og Sporveien ruster seg nå for dette viktige oppdraget.

- Dette er et spennende prosjekt som er viktig for byen vår og vi er selvfølgelig svært fornøyd med få oppdraget som byggherre sier utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien. Det å bygge en ny tunnel gjennom Oslo sentrum vil bli utfordrende både for byen og prosjektet. Vi skal lede arbeidet med forprosjekt, prosjektering og bygging og setter umiddelbart i gang med planleggingen.

Befolkningsveksten i Oslo og Akershus er stor og T-banen er ryggraden i kollektivsystemet. Ny tunnel er svært sentral i å bygge kapasitet for fremtiden og det å planlegge og bygge ny tunnel er en forutsetning for at veksten i transportbehovet skal kunne skje kollektivt.

Planprogrammet for ny T-banetunnel ble fastsatt i Oslo kommune i sommer og arbeidet med reguleringsplan, konsekvensutredning (KU) og forprosjekt settes nå i gang. Det planlegges å gjennomføre forprosjekt parallelt med reguleringsplanarbeidet. Ruter har fått oppdraget med reguleringsplan og KU så dette arbeidet vil foregå i tett samarbeid mellom Sporveien og Ruter.

- Nå er det viktig for oss å knytte til oss de gode hodene slik at vi kan lykkes med prosjektet, sier Hanna Rachel Broch. Vi har mange dyktige medarbeidere i dag og vi kommer til å trenge flere. Nå i første omgang dreier det seg om å ansette en prosjektsjef og en prosjekteringsleder som skal være med på å planlegge og bygge fremtidens T-banesystem.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.