Skip to main content

Stort kunstprosjekt på Østensjøbanen

Pressemelding   •   apr 06, 2016 10:46 CEST

T-banestasjonene mellom Skullerud og Oppsal får nå et stort løft. Fasadene endres. Kunstnere av internasjonalt format skal i løpet av april gjennomføre et kunstprosjekt på fem stasjoner stasjonene, på svært kort tid.

Fremtredende internasjonale kunstnere står bak verkene som nå vil være på de fem stasjonene. Prosjektets kunstnere har allerede satt sitt preg på bybildet i mange forskjellige land, nå er turen kommet til Oslo. Hovedstadens innbyggere vil kunne glede seg over et ferdig resultat den 17. april.

Initiativtakerne til kunstprosjektet Fra stasjon til stasjon er Sporveien og Kulturetaten. Prosjektet viderefører en lang tradisjon med å skape kunstopplevelser over hele byen. Dette prosjektet skiller seg ut ved at fem stasjoner får oppført temporære kunstverk – samtidig og på svært kort tid. Reisen langs Østensjøbanen blir en reise gjennom et T-banegalleri.

  • Sporveien har lang tradisjon med å inkludere kunst på T-banestasjonene sine. Gjennom arbeidet med «Sporveiskunst» ønsker vi å legge til rette for at stasjonene blir viktige og gode byrom for formidling av kunst og kulturopplevelser til Oslos innbyggere. Arbeidet gjennomføres i nært og godt samarbeid med Kulturetaten i Oslo kommune og sikrer oss høy faglig kvalitet i prosjektene. Dette gatekunstprosjektet på Østensjøbanen tilfører fem nye og flotte temporære kunstverk til t-bane nettet vårt, sier Torgeir Kristiansen konserndirektør for kommunikasjon- og marked i Sporveien.
  • Kulturetaten har lang tradisjon med å vise kunst i offentlig rom. Oslo kommunes kunstordning, som etaten administrerer, gjennomfører både permanente og temporære kunstprosjekter innendørs og utendørs. For oss er det viktig at kunst kommer hele byen til gode. Det er derfor ideelt å samarbeide med Sporveien som disponerer noen av byens beste eksponeringsflater, sier Kulturetatens direktør Hilde Barstad.


Over 50 000 trafikanter reiser daglig med Østesjøbanen og vil kunne oppleve kunstverkene. Muligens vil enda flere ta turen med T-banen for å oppleve den nye kunstattraksjonen i Oslo.


 
Disse stasjonene omfattes av prosjektet:

  •  Skullerud stasjon
  •  Bogerud stasjon
  •  Bøler stasjon
  •  Ulsrud stasjon
  •  Oppsal stasjon

Kunstnerne

Felipe Pantone

 - Kunstner bosatt i Valencia, Spania.
- Har studert fine art ved University of Leeds.
- Arbeidet kjennetegnes ved bruken av geometriske figurer og sterke metalliske farger.

Olav Mathisen - Ung kunstner fra Lillehammer.

- Har studert billedkunst ved Ålesund Kunstfagskole, Strykejernet Kunstskole og studerer for tiden ved Kunstakademiet i Bergen.
- Motivene hans tar utgangspunkt i menneskelige tilstander og roller satt i konstruerte situasjoner.

Diana Ailin Kalmer Kinnerød- Kunstner fra Oslo

- Har studert ved blant annet Kunst og Håndverksskolen
- Maleriene er ofte fotorealistiske med surrealistiske trekk

Telmomiel- Nederlandsk duo

- Møttes på Willem de Kooning Academy i 2007 og har deltatt i en rekke utstillinger sammen.
- Bruker hovedsakelig spray og akryl. Liker å jobbe med store veggmalerier der de lar realisme møte surrealisme.

Hama Woods

- Stensilartist som er basert i Oslo - Har hatt en rekke utstillinger, utført veggmalerier og vært engasjert i regi av Nuart-festivalen i Stavanger.
- Maler ofte dyr i menneskelige situasjoner. Gjerne med et miljøvennlig perspektiv.

Kurator for prosjektet er Eric Ness Christiansen.

Pressekontakt:

Anette Espeli

Kjersti Tubaas

Kulturetaten: Kulturetaten sikrer kvalitet, mangfold og utvikling i kulturtilbudet i Oslo gjennom tilskuddsordninger, arenautvikling, formidling, debatter og byomfattende arrangement. Kulturetaten i Oslo kommune har også ansvaret for Oslo byarkiv, folkebibliotekene i Oslo Deichmanske bibliotek, Vigeland-museet, Popsenteret, Øvingshotellet, Oslo kommunes kunstsamling og kultureiendommene Oslo kommune eier.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2014 gjennomført vel 200 millioner enkeltreiser.

 Hele konsernet har rundt 3500 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,2 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.