Skip to main content

T-banen stenger 3-18 august, mellom Brynseng og Tøyen for nødvendig vedlikehold

Pressemelding   •   jul 29, 2019 07:00 CEST

Dryppsikring av tunnelen mellom Tøyen og Ensjø i 2018.

I perioden fra natt til lørdag 3.august til og med natt til mandag 19.august vil det ikke gå T-baner mellom Brynseng og Tøyen. Årsaken er at det skal utføres arbeider med frost- og fjellsikring i tillegg til arbeider med utskifting av masser, skinner og strømskinner. 

For å få gjort mest mulig i perioden er vi derfor henvist til å stenge sporet. Det vil bli kjørt buss for T-bane i perioden. For detaljert reiseinformasjon  under avviket er det opprettet en egen side hos ruter.no, den finner du her:  http://ruter.no/avvik/stengt-for-t-banen-mellom-brynseng-og-toyen/

Stengingen er en del av det pågående prosjektet der fellesstrekningen for T-banen mellom Majorstuen og Helsfyr oppgraderes og rustes opp. Dette er et stort vedlikeholdsløft for T-banen som gjennomføres etappevis og er beregnet fullført i 2021.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.