Skip to main content

Bygger Nordens største batteri for lagring av fornybar vindkraft

Pressemelding   •   mai 10, 2019 08:00 CEST

Tuuliwatti's Simo Halmekangas wind park

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger et stort batteri i sin vindpark Viinamäki i Finland, som for øvrig er Finlands første subsidiefrie vindpark. TuuliWatti stod i 2018 for 21 prosent av finsk vindkraftproduksjon og selskapet er deleid av det nordiske energiselskapet St1, og S-Voima. St1 driver blant annet Shell-stasjonene i Norge, Sverige og Finland og satser også tungt på fornybar energi som vindkraft.

Det 6 MW store batteriet blir den største lagringsenheten for strøm i de nordiske landene og batteriet plasseres i vindparkens nabokommune Simo. Batteriet blir tre ganger så stort, både i størrelse og effekt, som tidligere sammenlignbare lagringsenheter. Investeringen i batteriet er på 3,5 millioner euro, og både den subsidiefrie vindparken Viinamäki og batteriet vil stå ferdig høsten 2019.

Dette er et av de første prosjektene hvor man kombinerer vindkraft med batterilagring. Vindturbinene kan justeres svært raskt, og sammen med batterilagring vil dette kunne balansere kraftnettet på en svært god måte. Elektrisitetsproduksjonen kan justeres på et øyeblikk, og sammen med lagring i batteri vil vindkraften bli justerbar slik vannkraften er i dag. Dette lar seg ikke gjøre med tradisjonelle kraftverk.

– Vi ønsker batterier i megawatt-klassen velkomne i det finske kraftsystemet. De gir oss et større handlingsrom når det kommer til å balansere kraftproduksjon og -konsum i et kraftmarked som i økende grad opererer i sanntid, sier Jussi Jyrinsalo, direktør i Fingrid.

Vindkraft står allerede for en tiendedel av det finske strømkonsumet. Ettersom produksjonen av fornybar energi øker, blir det også et økende behov for balansekraft. Dette er blant annet fordi fornybar energi som sol og vind er mer sensitivt for endringer i værforhold.

– Takket være den kraftige teknologiske utviklingen vi har sett de siste årene, har vindkraft blitt en av de mest konkurransedyktige formene for fornybar energiproduksjon. Batteriinvesteringer som dette vil gjøre vindkraften enda mer konkurransedyktig, sier administrerende direktør i TuuliWatti, Henrikki Talvitie.

Batteriet leveres av det franske selskapet SAFT. Det finske selskapet Merus Power står for nettverksomformere, høyspenningstavler og transformatorer, slik at batteriet kan brukes så mye som mulig i kombinasjon med vindkraften. Lagringsenheten vil også gagne strømkundene ettersom det vil redusere vedlikeholdskostnadene for kraftnettet.

– TuuliWatti sitt prosjekt viser at finsk ekspertise innen fornybarteknologi er på topp, og det at vi er med bidrar til å gjøre oss til en ledende leverandør innen strømlagringsløsninger. TuuliWatti sin måte å kombinere vindkraft med strømlagring på, gjør det mulig å mate mer  fornybar energi inn i kraftnettet uten at det forårsaker problemer, sier Kari Tuomala, administrerende direktør i Merus Power.

St1 Norge AS er et heleid datterselskap av St1 Nordic Oy, et nordisk energikonsern med visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Konsernet forsker på og utvikler bærekraftige energiløsninger som er teknisk og økonomisk gjennomførbare. St1 fokuserer på å selge og markedsføre drivstoff, oljeraffinering og fornybare energiløsninger som avfallsbasert avansert etanol og industriell vindkraft. St1 har mer enn 1300 stasjoner under merkevaren St1 og Shell i Norge, Sverige og Finland. Med hovedkontorer i Helsinki har St1 mer enn 750 ansatte i Norge, Sverige og Finland. www.st1.no | www.st1.eu

TuuliWatti Oy er et tilknyttet selskap for industriell vindkraft eid av energiselskapet St1 og S-Group sitt S-Voima. S-Voima er eid av SOK og regionale kooperative selskaper. TuuliWatti ble etablert i 2009 og er Finlands ledende bransjeaktør, og stod i 2018 for 21 prosent av Finlands totale vindkraftproduksjon. TuuliWatti investerer i enestående ekspertise og det siste innen vindkraftteknologi for å kunne produsere den mest kostnadseffektive vindkraften. www.tuuliwatti.fi

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.