Skip to main content

Fredag åpner landets mest miljøvennlige vaskehall

Pressemelding   •   okt 20, 2016 07:00 CEST

Tid: Fredag 21. oktober kl 12:30-13:30
Sted: Shell Asker, Solbråveien 1, 1383 Asker

Førstkommende fredag åpner Norges første svanemerkede vaskehall på Shell Asker.

«Alle» har bil i Norge. Vi eier 2,5 millioner privatbiler, og dem vasker vi – kanskje uten å tenke så mye mer over det. Samlet sett bruker vi 10 millioner kubikkmeter vann til bilvask, og 100 000 tonn med vaskekjemikalier. Hvert år. Og mye av dette renner, sammen med oljerester og smuss fra bilene, ut i norske vassdrag.

I en svanemerket vaskehall blir vaskevannet 90 prosent bedre renset enn i andre vaskehaller, og vannforbruket redusert med mer enn 75 prosent. I tillegg bruker vaskehallen svanemerkede bilpleiemidler, der innholdet av kjemikalier som kan skade helse og miljø er strengt regulert. Dette gjør svanemerkede vaskehaller til det optimale miljøvalget for bilvask.


Hva skjer:

 • Forbrukerminister Solveig Horne overrekker Shell Asker lisens til å bruke det offisielle, nordiske miljømerket Svanen på bilvaskehallen – som den første i Norge.
 • Retaildirektør i Shell/St1 Norge, Anita Sørlundsengen, forteller om Shell sin satsing på svanemerket bilvask
 • Ordfører i Asker, Lene Conradi, forteller om kommunens ansvar og ambisjoner på området
 • Adm. dir. i WashTec, Morten Dale, forteller om den tekniske løsningen
 • Mulighet for en prøverunde med svanemerket bilvask


Gode intervjumuligheter! Disse kommer:

 • Solveig Horne, barne- og likestillingsminister (inkludert forbrukerpolitikk)
 • Lene Conradi, ordfører i Asker kommune
 • Anita Sørlundsengen, retaildirektør i ST1 Norge
 • Torstein Shroeder, direktør i Virke Kiosk Bensin Service
 • Anita Winsnes, adm. dir. i Miljømerking Norge
 • Randi Barstad Rødseth, Svanemerkets fageksepert på bilvask
 • Morten Dale, adm.dir. i Washtec, som leverer kjemi, vaskemaskin og renseanlegg
 • Arne Haarr, rådgiver i Norsk Vann


Bilvask og miljø

Det beste miljøvalget er å vaske bilen i en svanemerket bilvaskehall i stedet for å vaske den hjemme på gårdsplassen. Vaskevannet blir renset 90 prosent bedre enn i en vanlig vaskehall. Vasker du bilen hjemme eller hos useriøse aktører, går både vaskekjemikalier og skitt fra bilen rett ut i naturen. En svanemerket vaskehall bruker bare 90 liter vann, mens det vanlige er å bruke opp imot 400 liter vann per vask. Svanemerket bilvask sparer vann og miljø – og bilen blir like fin!

Svanemerket har lenge jobbet med å få norsk bilvask med på det grønne skiftet, som ellers i Norden. Shell Asker er pionéren på området, vi håper mange andre stasjoner og kjeder følger etter! I Sverige og Danmark er det mer enn 200 svanemerkede vaskehaller.


Hvorfor er bilvask en miljøutfordring?

 • Stort vannforbruk – opptil 400 l per vask
 • Mange bilpleieprodukter inneholder kjemikalier vi ikke vil skal komme ut i naturen. Dette er stoffer som kan være giftige for fisk, skalldyr og andre organismer som lever i vann, og som er del av næringskjeden vår.
 • Biler er møkkete når de vaskes, og vaskevannet inneholder smuss og oljerester som satt på bilen. Dette er miljøgifter vi ikke vil ha ute i naturen.
 • Mange vasker bilen hjemme, der såpe, smuss og oljerester renner sammen med vaskevannet rett ut i naturen. Andre vasker hos useriøse aktører, uten særlig kontroll på kjemi og avløpet fra bilvasken.
 • I vanlige vaskehaller blir vaskevannet ikke tilstrekkelig renset, slik at oljerester og tungmetaller kommer ut i naturen. 
  • Vaskevann fra bilvaskehaller havner i det kommunale avløpssystemet.
  • Det er ikke mulig for renseanleggene å fjerne tungmetaller og andre miljøgifter fra vaskevannet.
  • I det kommunale renseanlegget danner det seg slam som brukes som gjødsel på norske kornåkre. Tungmetaller og andre stoffer vil avleire seg i slammet, og bli med ut på åkeren. Maten vi spiser er en viktig kilde til hvordan vi får i oss skadelige kjemikalier.


Hva kjennetegner en svanemerket bilvaskehall?

 • Avløpsvannet er 90 prosent bedre renset for olje og tungmetaller.
 • Vannforbruket er redusert med 75 prosent. En svanemerket bilvask bruker 90 l vann, mot normalt 350-400 l.
 • Må bruke svanemerkede bilvaskemidler

St1 drifter Shells bensinstasjoner i Norge under lisens. I oktober 2015 overtok St1 Nordic Oy, et finsk energiselskap, Shells nedstrømsvirksomhet i Norge. Selskapet driver i dag Shells bensinstasjoner, bedriftsmarkedet, tankanlegg og distribusjon over hele landet. St1 har virksomhet i Finland, Sverige og Norge, og opererer 1500 bensinstasjoner, bioetanolfabrikker og et oljeraffineri.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy