Med transparent økonomi og håp om en fremtid for MCH.

Pressemeldinger   •   apr 18, 2016 16:49 CEST

En ny humanitær organisasjon møter utfordringer i startfasen fordi noen organisasjoner har misbrukt giveres tillit tidligere. Det kan dermed være utfordrende å få samlet inn penger til det aktuelle formålet. Vi er transparente og gir per i dag alle bidrag videre til barnehjemmet MCH som gjør en fantastisk jobb med de små midlene de har.

Daglig drift og nye utfordringer for MCH

Blogginnlegg   •   feb 24, 2016 08:00 CET

Barnehjemmet Mercy Children Home (MCH) ligger i Narsapur, på østkysten av India, omtrent 20 kilometer fra den Bengalske bukten. Byen har rundt 70 000 innbyggere og barnehjemmet ligger i et trygt område uten gjennomkjøring. Surekha Ganji har vært leder av MCH siden det startet opp for 8 år siden. Det var 7 barn i begynnelsen, men Surekha åpnet dørene for stadig flere som trengte et trygt hjem.

Nytt prosjekt i Madagaskar

Nyheter   •   feb 24, 2017 16:17 CET

I forbindelse med at den tidligere sponsoren til Mercy Children Home overtok ansvar for driften ved barnehjemmet, inngikk Stafettpinnen i begynnelsen av 2017 et samarbeid med NorMad Sport Aid som driver en rekke humanitære prosjekter på Madagaskar.

- Vi gir 100 % videre til humanitært prosjekt i India, sier Stafettpinnen - Pass it On

Pressemeldinger   •   mar 17, 2016 07:00 CET

Stafettpinnen - Pass it On er en humanitær stiftelse på lik linje med mange andre, bortsett fra at alt vi samler inn går til et barnehjem i India, som er den første oppgaven vi har påtatt oss. ​Vi er verken rike eller fanatiske, men vi brenner for en god sak. Det startet med 7 barn og en leder som bruker all tid på barna og barnehjemmet. I dag er det 20 barn som bor der, og 2 på videregående.

I startgropa med den humanitære stiftelsen Stafettpinnen - Pass it On!

Pressemeldinger   •   feb 25, 2016 08:00 CET

Stafettpinnen - Pass it On er en humanitær stiftelse som ble etablert etter at Ingebjørg Sæther hjem fra et seks ukers opphold på et barnehjem i India. I dag er driften av dette barnehjemmet stiftelsens ansvar. Vi støtter 20 barn fra de er 6 til 18 år, i tillegg går 2 jenter på videregående skole. Målet er trygg oppvekst og utdanning, og å gi jenter frihet til egne valg og støtte fra et nettverk.

En vanlig dag på barnehjemmet

Blogginnlegg   •   feb 24, 2016 08:00 CET

​Fra mandag til lørdag står de opp klokka 06.00, spiser frokost og går til skolen. De kommer hjem til lunch, deretter drar de tilbake til skolen. De kommer hjem ca. klokken 15. Søndagene er de oppe til vanlig tid, spiser frokost og går til kirken rundt kl.10.

Om Stafettpinnen - Pass it On

Stafettpinnen - Pass it On

Stafettpinnen - Pass it On er en humanitær organisasjon som støtter utvalgte internasjonale prosjekter. Stiftelsen har til formål å samle inn penger som går til bærekraftige prosjekter og tiltak for utsatte barn, spesielt jenter, med fokus på likeverd og menneskerettigheter.

Stafettpinnen gir økonomisk hjelp til selvhjelp gjennom blant annet støtte til drift av barnehjem. Stiftelsen skal også legge til rette for eierskap og bygging av nettverk gjennom støtte til erverv av egnede lokaler, utbedringer av boforhold, samt innovasjon og utvikling. Vi legger vekt på at barna har et trygt bosted og skolegang til de er 18 år.

Adresse

  • Stafettpinnen - Pass it On
  • Elgstien 47
  • 4637 Kristiansand
  • Norge