Skip to main content

En vanlig dag på barnehjemmet

Blogginnlegg   •   feb 24, 2016 08:00 CET

Fra mandag til lørdag står de opp klokka 06.00, spiser frokost og går til skolen. De kommer hjem til lunch, deretter drar de tilbake til skolen. De kommer hjem ca. klokken 15. Søndagene er de oppe til vanlig tid, spiser frokost og går til kirken rundt kl.10.

Vel hjemme er det lekser, mat og fritid. De skifter på forskjellige oppgaver som kosting av golv, oppvask og klesvask mm. Det er en glad gjeng som setter pris på små ting og hendelser vi tar som en selvfølge i vår hverdag. Surekhas omsorg, fra hjelp med lekser til fortrolige samtaler, gir et trygt utgangspunkt gjennom oppveksten.

Barna foretrekker å sitte på på gulvet når de gjør lekser og spiser. De sover på gulvet på matter som de er helt tilfredse med. Madrassene de fikk til å sove på ligger nå på et lager ettersom de foretrakk mattene. Stafettpinnen vil ikke tvinge noen til å kopiere vår livsstil. Vi tar utgangspunkt i den kulturen de er en del av, samt Surekhas perspektiv og prioriteringer.

Barna kommer fra de fattigste av de fattige. MCH gir muligheten til å vokse opp i trygge omgivelser, samt variert kosthold, utdanning og lege når de trenger det. Dersom MCH blir lagt ned, risikerer barna at de ikke får skolegang. Det blir for dyrt med skolemateriell, transport, uniform osv.

Surekha tar vare på barna som sine egne. Hun bruker all sin tid på å legge til rette for drift, oppdragelse og omsorg, og vi ønsker å sørge for at hun får avlastning og litt fritid ved hjelp av en assistent. Surekhas visjon er at det er hennes livsoppgave å gi dem et bedre liv. Da jeg besøkte barnehjemmet var situasjonen så vanskelig at Surekha måtte pantsette sine eiendeler og låne penger for å få mat til barna.

Før jeg reiste hjem til Norge sa jeg til Surekha at det måtte finnes en mulighet for videre drift av barnehjemmet! Jeg begynte først med å sponse en liten jente med hørselshemming. Etterhvert kom ideen om å sette i gang et frivillig prosjekt for å holde MCH i gang, og vii har nå stiftet Stafettpinnen - Pass it On.

De innsamlede midlene sendes til MCH en gang i måneden. Dersom det er behov for ekstra ordinære utgifter knyttet til blant annet medisinsk behandling treffes det et styrevedtak om dette. Målet er å sørge for at barna får sunn mat, omsorg og skolegang til de er 18 år gamle. Dette vil bidra til å øke muligheten til å velge sin egen fremtid.

Det neste prosjektet er knyttet til levevilkår, tilførsel av rent vann og sanitært utstyr. Det er svært viktig med rent vann og god hygiene i denne delen av India fordi temperaturen kan komme opp i 40 grader Celsius. Det har vært mye sykdom blant jentene på MCH på grunn av at vannet har vært forurenset.