Skip to main content

Daglig drift og nye utfordringer for MCH

Blogginnlegg   •   feb 24, 2016 08:00 CET

Surekha Ganji som er leder av barnehjemmet Mercy Children Home (MCH) er en engasjert leder som tar rutiner og lekser på alvor. Hun har et kristent livssyn og ser det som sin oppgave å hjelpe barna til å få et bedre liv gjennom å utføre plikter, vise omsorg og legge til rette for læring og utdanning. Hun har bare støtte av en kokke og en som hjelper til, men noen av de største barna er også flinke til å hjelpe til.

Barnehjemmet har fått lov til å bruke nåværende hus frem til i juni 2016, og vi har derfor behov for å finne nye lokaler i tilsvarende trygt område i nærheten av den offentlige skolen de går på. Det vil si at vi trenger å samle inn mer midler for å dekke kostnader til flytting og økt husleie, ettersom Surekha frem til i fjor hadde lave boutgifter. 

Ettersom Stafettpinnen - Pass it On ble registrert i Brønnøysundregistrene som stiftelse den 11. januar 2016 og har brukt innsamlede midler til drift av MCH i flere måneder. Vi har noen få måneders oppsamlede midler som buffer, men er avhengige av regelmessig støtte for å kunne gi barnehjemmet den stabiliteten de trenger.

Vi er takknemlige for å få en slik fantastisk mulighet til å gi videre av den overflod vi har i Norge, sammenlignet med andre land. Vi satser på å bygge relasjoner som blir del av et nytt nettverk på en global arena, ett skritt av gangen.