Skip to main content

Birgith Rosseland

Kommunikasjonsansvarlig - IT, Kommunikasjon og markedsføring

Kontaktperson

Kommunikasjonsplattform, implementering av nettdesign og publisering på hjemmeside, optimalisere brukergrensesnitt, forslag til tekst, bilder og logo .
Prosjektansvarlig for tilrettelegging på nett og i sosiale medier.
Ansvarlig for stiftelsesdokumenter og vedtekter.