Skip to main content

Ingebjørg Sæther

Administrativ leder - Ledelse, økonomi og fund-raising

Kontaktperson

Prosjektansvarlig for Mercy Children Home
Ansvarlig for forvaltning og innsamling av midler til Stafettpinnen - Pass it On.