- Rett retning for Statskog

Pressemeldinger   •   mai 14, 2019 06:45 CEST

Statskog står godt rigget for en framtid hvor bærekraftig bruk av skog får en stadig viktigere rolle i klimaløsningen. Og i fjor fikk dessuten selskapet sin egen rypedoktor. Statskog legger nå ut sin årsrapport for 2018.

Enklere elgpriser

Pressemeldinger   •   apr 17, 2019 05:32 CEST

Statskog forenkler prisene radikalt for elgjegerne, premierer uttak av små dyr og beholder rimeligere jakt i nord. Antallet priskategorier er redusert fra rundt 400 til 20. Nytt opplegg tas i bruk ved høstens jakt. Statskog har nå åpnet for søknader til denne. Prisene viser en forskjell mellom sør og nord. De er justert for å gi bedre forvaltning av elgstammen.

Is og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms per 11. april 2019

Pressemeldinger   •   apr 11, 2019 11:35 CEST

Det er foreløpig lite som minner om vår i fjellet med stedvis svært mye snø og kaldt om natta. Skiforholdene i fjellet er fantastiske, med noen få unntak med en del skavler der vinden har tatt godt. Også i lavlandet er det gode forhold, men her kan det være noe mer hardt og isete skiføre. Isen på de fleste vann er trygge. Men vær obs på dårlig is/åpent vann ved inn- og utos.

​Elgjakt i siktet

Pressemeldinger   •   apr 01, 2019 12:39 CEST

Over 1 000 jaktlag er med i kampen om elgjakt hos Statskog. Nå legges tilbudene ut.

​Søk friluftsstøtte fra Statskogmillionen

Pressemeldinger   •   apr 01, 2019 08:52 CEST

Nå er det på tide å søke støtte til friluftslivstiltak. Statskog setter søknadsvinduet på vid vegg i april.

Is og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms per 1. mars 2019

Pressemeldinger   •   mar 01, 2019 11:27 CET

Etter ei uke med høye temperaturer og nedbør i form av regn, har det omsider blitt normale vintertemperaturer igjen. Mildværet har tatt hard på snødekket. Væromslaget med kuldegrader og nysnø de siste dagene har gjort at snødekket bærer godt. Med mer snø inn mot helga, lover det godt for skiføret i vinterferien. Det meste av overvann har frosset til og vatna er nå stort sett fine å ferdes på.

Planterekord for Statskog

Pressemeldinger   •   feb 22, 2019 06:30 CET

Statskog satte 2,2 millioner skogplanter i jorda i 2018. Det er hundre tusen planter mer enn året før.

Klima, mat og norsk skog

Pressemeldinger   •   feb 21, 2019 13:35 CET

Staten balanserer omfattende miljøansvar i egen skog med trygge leveranser til norsk industri. Hvor viktig kan norsk skog bli i møte med klodens største utfordringer?

Rimelige hytteperler ledig i vinterferien

Pressemeldinger   •   feb 09, 2019 06:00 CET

Du kan utforske flotte naturperler i vinterferien med utgangspunkt i Statskogs rimelige hytter. Fortsatt er mulighetene mange.

Statskog og NIBIO i forskningssamarbeid

Pressemeldinger   •   feb 07, 2019 14:20 CET

Statskog og NIBIO inngår et tettere samarbeid om skogforskning for å gjøre norsk skogsdrift mer økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonssjef
  • tguis@udstbiatfbskfgogza.nqmoct
  • +47 916 93 826
  • 742 13 000

Om Statskog SF

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge
Eiendommene drives, forvaltes og utvikles av Statskog SF eller i samarbeid med andre
Statskog har virksomhet innen fire kjerneområder: eiendom, energi, skog, friluftsliv
Statskog utvikler områder for bygging av hytter og festetomter
Statskog sikrer allmennhetens rettigheter på statens grunn
Statskog er den største tilbyder av jakt til allmennheten
Statskog tilbyr ”Statskogs Norgeskort” – et felles fiskekort for statens grunn (utenom statsallmenning). Statskog tilbyr her gratis fiske inntil fylte 20 år og etter 67 år
Statskog har rundt 90 hytter på kortids leie over hele landet
Statskog tilrettelegger for allment friluftsliv
Statskog fokuserer på økt produksjon av fornybar og CO2-nøytral energi
Statskog bidrar til verdiskaping i regioner der Statskog har eiendommer

Adresse

  • Statskog SF
  • Søren R Thornæs vei 10
  • 7800 Namsos
  • Norway