Is og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms per 1. mars 2019

Pressemeldinger   •   mar 01, 2019 11:27 CET

Etter ei uke med høye temperaturer og nedbør i form av regn, har det omsider blitt normale vintertemperaturer igjen. Mildværet har tatt hard på snødekket. Væromslaget med kuldegrader og nysnø de siste dagene har gjort at snødekket bærer godt. Med mer snø inn mot helga, lover det godt for skiføret i vinterferien. Det meste av overvann har frosset til og vatna er nå stort sett fine å ferdes på.

Planterekord for Statskog

Pressemeldinger   •   feb 22, 2019 06:30 CET

Statskog satte 2,2 millioner skogplanter i jorda i 2018. Det er hundre tusen planter mer enn året før.

Klima, mat og norsk skog

Pressemeldinger   •   feb 21, 2019 13:35 CET

Staten balanserer omfattende miljøansvar i egen skog med trygge leveranser til norsk industri. Hvor viktig kan norsk skog bli i møte med klodens største utfordringer?

Rimelige hytteperler ledig i vinterferien

Pressemeldinger   •   feb 09, 2019 06:00 CET

Du kan utforske flotte naturperler i vinterferien med utgangspunkt i Statskogs rimelige hytter. Fortsatt er mulighetene mange.

Statskog og NIBIO i forskningssamarbeid

Pressemeldinger   •   feb 07, 2019 14:20 CET

Statskog og NIBIO inngår et tettere samarbeid om skogforskning for å gjøre norsk skogsdrift mer økonomisk og miljømessig bærekraftig.

​Europas statsskoger i Norge

Pressemeldinger   •   jan 30, 2019 14:21 CET

Droner, doktorgrader, laserkontroll og store data. Ledere for statlige skogeiere i Europa får servert dagens og framtidas teknologi innenfor norsk skogsdrift.

Is - og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms per 24. januar 2019

Pressemeldinger   •   jan 24, 2019 11:30 CET

Skiføret var inntil nå tungt de fleste plasser i fjellet i Nordland og Troms pga. store mengder tørr snø. Den sterke vinden som nå pågår vil føre til at skiføret vil bli atskillig bedre. Isen på de aller fleste vann i fjellet er god, med unntak av enkelte store regulerte vann.

​Fjelltjenesten ligger på været

Pressemeldinger   •   jan 08, 2019 13:36 CET

Selv de fjellvante karene i Statskogs Fjelltjeneste venter på bedre forhold før de kan klargjøre hyttene i fjellet.

​Friluftsstøtte til hele landet

Pressemeldinger   •   des 17, 2018 06:24 CET

62 friluftsprosjekt i Norge får en håndsrekning fra Statskog.

Elgjakt for en hundrelapp

Pressemeldinger   •   nov 16, 2018 06:41 CET

Norge har en av verdens tetteste elgstammer. Statskog tilbyr lav pris og dagsturbasert elgjakt for å spre jaktgleden.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonssjef
  • tgxss@costyyatpzskyqogru.ntvoiw
  • +47 916 93 826
  • 742 13 000

Om Statskog SF

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge
Eiendommene drives, forvaltes og utvikles av Statskog SF eller i samarbeid med andre
Statskog har virksomhet innen fire kjerneområder: eiendom, energi, skog, friluftsliv
Statskog utvikler områder for bygging av hytter og festetomter
Statskog sikrer allmennhetens rettigheter på statens grunn
Statskog er den største tilbyder av jakt til allmennheten
Statskog tilbyr ”Statskogs Norgeskort” – et felles fiskekort for statens grunn (utenom statsallmenning). Statskog tilbyr her gratis fiske inntil fylte 20 år og etter 67 år
Statskog har rundt 90 hytter på kortids leie over hele landet
Statskog tilrettelegger for allment friluftsliv
Statskog fokuserer på økt produksjon av fornybar og CO2-nøytral energi
Statskog bidrar til verdiskaping i regioner der Statskog har eiendommer

Adresse

  • Statskog SF
  • Søren R Thornæs vei 10
  • 7800 Namsos
  • Norway