Azmpxoxg5qchb8juq3pw

​Store forskjeller i rypefangst

Pressemeldinger   •   nov 30, 2017 07:00 CET

Tall for årets rypefangst viser en markant økning i Nordland. Troms går motsatt vei med en sterk nedgang. I resten av landet er utslagene mindre.

S11ybcigcehoxkpnne4o

Mindre tømmer fra statens skoger

Pressemeldinger   •   nov 21, 2017 07:00 CET

Statskog reduserer neste års hogst med 25 000 kubikkmeter, noe som tilsvarer lasten på 650 tømmerbiler.

Hgar3osvpf4etolnnuql

​Disse har fått penger fra Statskogmillionen

Pressemeldinger   •   okt 05, 2017 11:04 CEST

Statskog gir årlig ut en million kroner til store og små tiltak landet rundt som bygger friluftsliv og folkehelse. 33 organisasjoner landet rundt har fått støtte i årets første tildelingsrunde.

M5sqn77jpemxrm8jyrzx

​Hvor mange ryper skyter en jeger?

Pressemeldinger   •   okt 03, 2017 07:00 CEST

De fleste rypejegerne går tomhendte hjem etter endt jaktdag. Det viser fangststatistikk fra Nordland og Troms. Jegerne har rapportert fangsten til Statskog over flere år. Dette gir helt ny kunnskap som kan legges til grunn for framtidas rypeforvaltning.

Edwrqwi56zmjes2hujyj

​Nå braker det løs

Pressemeldinger   •   sep 26, 2017 06:00 CEST

Tusenvis av jegere går nå ut på Statskogs jaktmarker. På elgbørsen kan du følge med på hvor elgen blir skutt.

Iukydptn9pwrkb92t9dg

​Elgjakta gir nye muligheter

Pressemeldinger   •   sep 25, 2017 08:42 CEST

Økende elgbestand i Nord-Norge skaper nye muligheter for jegere og grunneiere. Nå bidrar Statskog til økt omsetning for elgkjøtt på Helgeland.

Uzysju4vk4c7iqd9vozz

​Advarer mot utsatt jaktstart

Pressemeldinger   •   sep 19, 2017 07:00 CEST

Utsatt jaktstart på rype vil gjøre vondt verre både for rypebestand og jegere.

Ize2ketc1u1lnmezsfat

​Frister med verdens beste natur

Pressemeldinger   •   sep 08, 2017 10:15 CEST

Statskog vil få flere til å falle for fristelser i norsk natur. Nordmenn er glad i naturopplevelser og vi har muligheter som resten av verden misunner oss. Gjennom nytt nettsted får vi nå vist fram mulighetene på fellesskapets grunn enda bedre.

B7wtnsodvphgktw49fas

Slik blir årets rypejakt

Pressemeldinger   •   aug 31, 2017 09:58 CEST

Flere områder uten reguleringer. Det er konklusjonen fra Statskog foran årets rypejakt.

Ecohwhmoer09ztcohtop

​Årets rypetelling hos Statskog - Spennende i sør, svakere i nord

Pressemeldinger   •   aug 25, 2017 14:13 CEST

Årets rypetelling tyder på at jegerne i Sør-Norge kan gå en spennende jakthøst i møte. I nord ser det dårligere ut.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonssjef
  • tgs@statskog.no
  • +47 916 93 826
  • 742 13 000

Om Statskog SF

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge
Eiendommene drives, forvaltes og utvikles av Statskog SF eller i samarbeid med andre
Statskog har virksomhet innen fire kjerneområder: eiendom, energi, skog, friluftsliv
Statskog utvikler områder for bygging av hytter og festetomter
Statskog sikrer allmennhetens rettigheter på statens grunn
Statskog er den største tilbyder av jakt til allmennheten
Statskog tilbyr ”Statskogs Norgeskort” – et felles fiskekort for statens grunn (utenom statsallmenning). Statskog tilbyr her gratis fiske inntil fylte 20 år og etter 67 år
Statskog har rundt 90 hytter på kortids leie over hele landet
Statskog tilrettelegger for allment friluftsliv
Statskog fokuserer på økt produksjon av fornybar og CO2-nøytral energi
Statskog bidrar til verdiskaping i regioner der Statskog har eiendommer

Adresse

  • Statskog SF
  • Søren R Thornæs vei 10
  • 7800 Namsos
  • Norway