Skip to main content

Samarbeid om friluftsliv

Nyhet   •   des 07, 2015 23:06 CET

Samarbeidsavtalen signeres av f.v. Statskogs styreleder Gunnar Olofsson, nestleder i DNT’s styre Svein Arne Brygfjeld og styreleder Arnodd Lillemark i Fjellstyresambandet. Foto: Nils Øveraas

Den norske turistforening (DNT), Norges fjellstyresamband og Statskog har nettopp undertegnet en revidert samarbeidsavtale mellom partene. Avtalen bygger på partenes virksomhet innen friluftsliv og naturforvaltning i statsallmenninger og på annen statsgrunn.  Avtalen har som mål bidra til utviklingen av et bærekraftig, aktivt friluftsliv og bidra til lokal verdiskaping. Avtaleperioden er fem år.

De tre aktørene legger årlig hver for seg og i samarbeidsprosjekt ned en betydelig innsats i tilrettelegging for det allmenne friluftslivet. Aktiviteten har også betydning for handels- og reiselivsnæring i de ulike regionene. Samarbeidsavtalens intensjon er å videreutvikle og styrke samarbeidet på dette feltet både på sentralt nivå og mellom DNT’s medlemsforeninger, Statskogs distriktsledd og fjellstyrene.

Kontaktperson: Nils AAl, fagsjef for friluftsliv i Statskog, tlf: 909 63 025

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.