Skip to main content

​Gir ut friluftsmidler

Pressemelding   •   jun 14, 2019 07:00 CEST

Foto: Nils Olav Sunde

Gir ut friluftsmidler

Statskog har plukket ut 96 tiltak landet rundt som får folk opp av sofaen og ut i norsk natur.

Spennvidden er svært stor, men støtte rettes i all hovedsak inn mot frivillige, dugnadsbaserte lag og foreninger som jobber for friluftsliv.

- De fleste støtteordninger handler om store tiltak og store beløp, mens Statskogmillionen stykkes opp i veldig mange bidragsbiter. Dermed er det lettere å søke støtte til små løft landet rundt. Det kan være en rastebenk, lavvo, stirydding eller et sett med isbor, sier fagsjef for friluftsliv i Statskog, Nils Aal.

Støtte fra Statskogmillionen deles ut to ganger årlig. Etter vårens søknadsrunde går det nå ut støttebeløp på 5 000,- eller 10 000,- til hele 96 ulike tiltak.

- Vi bruker store ressurser på å tilrettelegge for bærekraftig jakt, fiske og friluftsliv i Norge. Det er en god investering for samfunnet. I tillegg spiller vi på lag med frivilligheten og dugnadsånden gjennom Statskogmillionen, noe som både er meningsfullt, effektivt og inspirerende, sier Nils Aal i Statskog.

Kontakt

Nils Aal, fagsjef Friluftsliv, tlf. 909 63 025, nia@statskog.no

Regionsjef i Sør-Norge, Jan Helge Nordby, tlf. 953 67 052, jnb@statskog.no

Her er tildelingen for Agderfylkene i andre halvår 2019:


Støtter turløyper i Gjerstad

Havrefjell turlag får 10 000 kroner fra Statskog for å ruste opp turløypenettet i Solhomsfjell.

Det 17 kilometer lange nettet av turløyper blir bruk av mange fra et stort distrikt.

- Løypene brukes av folk i alle aldersgrupper og betyr mye positivt for folkehelsa. Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat har høgfjellspreg fra 450 - 600 moh, og har spesielt vakkert og variert landskap. Turfolket får opplevelsesverdier som vi ellers finn i våre nasjonalparker, skriver turlaget som fikk full uttelling på søknaden sin.

Fylke: Aust-Agder
Kommune: Gjerstad
Tildeling: 5 000,-


Gapahuk på Varden

Statskog gir fem tusen kroner til Jomås grendelag til prosjektet «Gapahuk på Varden».

Varden er det høyeste punktet i skiløypa, og gapahuken vil etableres på et solrikt og fint område med utsikt til sjøen på klare dager.

- Gapahuken kan bli en trivelig rasteplass i skiløypa. Den vil bli strategisk plassert med ca 5 km avstand til tre forskjellige grender, og kan således bli et fint turmål og møteplass for mange. Løypetraseen er også fin å bruke som en tursti sommerstid. Løypelaget ser også for seg at gapahuken kan brukes til arrangementer som for eksempel markering av vaffelens dag, skriver grendelaget som får med seg et bidrag fra Statskog på veien.

Fylke: Aust-Agder
Kommune: Froland
Tildeling: 5 000,-


Benker og bord i stinett

Statskog bidrar med ti tusen kroner til Borøy vel. Foreningen har et omfattende prosjekt med å lage et stort stinett på Borøya, herunder fem utsiktsplasser.

Søknaden, som nå utløser støtte fra Statskog, skal gå til benker og bord som skal settes ut i forbindelse med stiene.

- Dette vil bidra til at enda flere bruker nettverket av stier som vi har opparbeidet på Borøya i samarbeid med Tvedestrand kommune og med hjelp fra Friluftsrådet Sør, heter det i søknaden som nå gir utbetaling.

Fylke: Aust-Agder
Kommune: Tvedestrand
Tildeling: 10 000,-

Foto: Torkel Skoglund


Fem tusen til klopper

Tveit idrettslag får fem tusen kroner fra Statskog som bidrag til å klopplegge over myr og bygge broer over bekker.

Pengene vil gå til plank, skruer, beslag og annet nødvendig utstyr som kan gi stibrukerne en tørrere opplevelse. Idrettslaget rydder og merker turløyper i Tveit, Kjevik og Hamresanden-området i Kristiansand. De siste fem årene har idrettslaget ryddet og merket imponerende åtte mil med turløyper i samråd med grunneierne. Statskog synes jobben som gjøres er viktig og bidrar med støtte fra Statskogmillionen til ytterligere oppgradering.

Fylke: Vest-Agder
Kommune: Kristiansand
Tildeling: 5 000,-

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.