Skip to main content

​Gir ut friluftsmidler

Pressemelding   •   jun 14, 2019 07:00 CEST

Foto: Rune Aamold

Statskog har plukket ut 96 tiltak landet rundt som får folk opp av sofaen og ut i norsk natur.

Spennvidden er svært stor, men støtte rettes i all hovedsak inn mot frivillige, dugnadsbaserte lag og foreninger som jobber for friluftsliv.

- De fleste støtteordninger handler om store tiltak og store beløp, mens Statskogmillionen stykkes opp i veldig mange bidragsbiter. Dermed er det lettere å søke støtte til små løft landet rundt. Det kan være en rastebenk, lavvo, stirydding eller et sett med isbor, sier fagsjef for friluftsliv i Statskog, Nils Aal.

Støtte fra Statskogmillionen deles ut to ganger årlig. Etter vårens søknadsrunde går det nå ut støttebeløp på 5 000,- eller 10 000,- til hele 96 ulike tiltak.

- Vi bruker store ressurser på å tilrettelegge for bærekraftig jakt, fiske og friluftsliv i Norge. Det er en god investering for samfunnet. I tillegg spiller vi på lag med frivilligheten og dugnadsånden gjennom Statskogmillionen, noe som både er meningsfullt, effektivt og inspirerende, sier Nils Aal i Statskog.

Kontakt

Nils Aal, fagsjef Friluftsliv, tlf. 909 63 025, nia@statskog.no

Regionsjef i Sør-Norge, Jan Helge Nordby, tlf. 953 67 052, jnb@statskog.no

Her er tildelingen i Hedmark i andre halvår 2019:


Støtter isfiske

Hedmark jeger- og fiskerforening får fem tusen kroner i støtte til drill og isbor.

Foreningen har med seg barnehager og skoleklasser på isfiske hvert eneste år. Når opp til femti unger venter spent på å få sitt eget hull å fiske i, synes foreningen det er en god investering å gå fra manuell til maskinell boring av hullet. Statskog er enig, og bidrar med fem tusen kroner til innkjøpet. Skitt fiske!

Fylke: Hedmark
Kommune: Elverum
Tildeling: 5 000,-


Førskolebarn på overnattingstur

Eidskog naturbarnehage får hjelp til å kjøpe inn soveposer og liggeunderlag, slik at førskolebarna får en friluftsopplevelse natta i gjennom.

- Barna er aktive når de utforsker naturen og skogen i nærmiljøet. De lager sunn mat, klatrer og leter etter dyrespor. Når barna blir glade i å bruke naturen, tar de det med seg når de blir eldre. Dette er viktig, skriver naturbarnehagen i sin søknad til Statskogmillionen.

Og juryen var helt enig.

Fylke: Hedmark
Kommune: Eidskog
Tildeling: 5 000,-


Familievennlig fiske i Trysil

Trysil fellesforening for jakt og fiske vil legge til rette for at flere får gode fiskeopplevelser.

Tiltaket retter seg spesielt inn mot familievennlig fiske ved Flersjøene i østre Trysil, og får nå et bidrag på fem tusen kroner fra Statskog.

- Sjøene har blandingsbestander av abbor, mort, gjedde og sik som er forholdsvis lette å få på kroken. Fra før finnes badeplass. Vi ønsker å tilrettelegge med bedre skilting ned til vannet, innkjøp av båt til gratis benyttelse, rydding av kantvegetasjon og vegetasjon i sjøen ved fiskeplassene, heter det fra fellesforeningen.

Fylke: Hedmark
Kommune: Trysil
Tildeling: 5 000,-


Foto: Sissel Straume


Støtter brygge i Gravberget

Statskog bidrar med ti tusen kroner til brygge til den gamle fløtebåten som skal sjøsettes i sommer.

Det er Gravbergets venner som står for arbeidet og som har søkt Statskogmillionen om bidrag. Pengene vil brukes til treverk til platting, skruer, kroker, stålramme og annet nødvendig materiell for å få brygga på plass. Brygga vil være fritt tilgjengelig for alle som besøker Haldammen. Brygga vil by på både bade- og fiskemuligheter, men lages primært for å gjøre adkomst og ombordstigning i Varpebåten enklere.

Fylke: Hedmark
Kommune: Våler
Tildeling: 10 000,-


Bidrag til åpning av Fiskvikrokkdalsdammen

Fiskvikrokkdalsdammen åpnes igjen i år etter 100 år. Statskog bidrar med 10 000 kroner til markeringen.

Dammen var preget av forfall, men er nå blitt fullstendig autentisk rehabilitert. Dammen er en av få gjenværende og intakte tømmerkistedammer i landet, og er en god representant for større tredammer brukt til tømmerfløting i landets største skogfylke. Dette er allerede et yndet utfluktssted, og er universelt tilgjengelig. Støtten fra Statskogmillionen vil gå til offisiell åpning kombinert med kulturminnedag i Rendalen i september 2019.

Fylke: Hedmark
Kommune: Rendalen
Tildeling: 10 000,-


Støtter stolpejakt i Rendalen

Rendalen idrettslag får et bidrag fra Statskog til stolpejakt.

- Stolpejakten i Rendalen har 50 stolper plassert ut på to områder i Rendalen (Elvål og området Åkre/Åkrestrømmen). Stolpene har fire vanskelighetsgrader. Enkle stolper kan nås av alle (med barnevogn eller rullator/rullestol). De vanskelige stolpene må du ut i terrenget for å finne. Stolpejakten er en enkel orientering der du ved hjelp av et kart orienterer deg fram til stolpene og registrerer disse. Etter endt sesong er du med på trekningen av fine premier, skriver idrettslaget i søknaden som ga støtte fra Statskogmillionen.

Fylke: Hedmark
Kommune: Rendalen
Tildeling: 5 000,-


Tursti langs Otta

Otnes vel vil tilrettelegge turstien gjennom skogen langs Otta i Rendalen, slik at det blir mulig å komme seg fram med barnevogn og rullestol.

Stien ender ved en planlagt grillplass med sittegrupper og framtidig fiskebrygge.

Tiltaket vil bli den daglige turen i nærmiljøet på Otnes, der også beboere på alderspensjonatet kan komme seg ut på tur i skogen og ned til sjøen. Ungdomsklubben har sine kanoer liggende nede ved den tiltenkte bålplassen også, skriver Otnes vel i søknaden som ga fem tusen kroner fra Statskogmillionen.

Fylke: Hedmark
Kommune: Rendalen
Tildeling: 5 000,-


Sittebenker og bord i friluftsbarnehage

Trysil friluftsbarnehage får fem tusen kroner fra Statskogmillionen til innkjøp av sittebenker og bord til bruk i lavvoen.

Lavvoen er base på skogsturer, men med benker og bord der blir det lettere for barnehagen, skolen og turgåere å bruke den. Oppsettet vil bli gjort på dugnad.

Lavvoen ligger ved Pilgrimsleden og oppkjørte skiløyper og står alltid ulåst og fri til bruk. Med ovn inne i lavvoen er den et ypperlig stoppested også på vinteren, skriver barnehagen i søknaden som utløste et bidrag fra Statskog.

Fylke: Hedmark
Kommune: Trysil
Tildeling: 5 000,-


Ti tusen til Ringsaker Røde Kors

Ringsaker Røde Kors får et økonomisk bidrag fra Statskog i arbeidet med å gi friluftsopplevelser til flyktningefamilier.

Pengestøtten vil bli brukt til grillmat i forbindelse med familiedag på Sjusjøen, hyttetur for de eldste barna og sommeravslutning med teater.

- Det handler om familieaktiviteter i skog og mark for bosatte flyktningfamilier. Vi plukker søppel langs Mjøsa, er på Sjusjøen med familieaktiviteter, i skogen og plukker sopp og bær og besøker Mesnali leirsted med ulike aktiviteter. På vinteren er vi på skøytebanen eller i akebakken, heter det i organisasjonens søknad som ga uttelling fra Statskogmillionen.

Fylke: Hedmark
Kommune: Ringsaker
Tildeling: 10 000,-


Ti tusen til DNT Finnskogen og omegn

Lokallaget til DNT bidrar med en stor dugnadsinnsats for at stier skal være fremkommelige. Nå står ei bru over en bekk på planen, i tillegg til noe klopplegging.

Men det er kjekt å få mest mulig ut av hver dugnadstime, så foreningen ønsker gjerne et bidrag fra Statskog til å kjøpe inn skikkelig verktøy i tillegg til materialer som kreves til selve broen og kloppene. Og søknaden til Statskogmillionen resulterte i den høyest mulige utbetalingen fra ordningen med ti tusen kroner.

Fylke: Hedmark
Kommune: Åsnes
Tildeling: 10 000,-


Bidrar til discgolfbane

Statskog gir fem tusen kroner til Solør frisbeeklubb til videreutvikling av dicgolfbanen.

Planen er å sette opp ytterligere ni hull på banen. Det krever frisbeekurver og utkastplattformer, noe som krever betydelige ressurser.

- Frisbeegolf er en lavterskelidrett som alle kan mestre. Banen er lokalisert på Myrmoen friluftsområde. Tiltaket gir et godt tilbud for folkehelse, og gir god bruk av norsk natur, skriver frisbeeklubben i søknaden som gir tilslag på støtte.

Fylke: Hedmark
Kommune: Åsnes
Tildeling: 5 000,-


Støtte til gjerdeklyv

Vangsåsen vel har merket opp over to mil med stier. Dette er et fint nærmiljøtiltak som bidrar til å få flere til å bruke nærområdet.

- I området er det flere nye byggefelt med tilflyttere som ikke er kjent i området. Stiene ble merket opp for omlag fem år siden, men vi har planer om å gjøre flere grep nå for å få disse stiene mer aktivt i bruk og for å gjøre de mer kjent og tilgjengelig, skriver Vangsåsen vel i søknaden som gir fem tusen kroner i utbetaling fra Statskogmillionen.

Foreningen får utgifter blant annet til et gjerdeklyv som gjør stiene tilgjengelige i beitesesongen. I tillegg er det behov for å lage bru over et par større bekker, samt noe klopplegging. Statskog ønsker lykke til i arbeidet.

Fylke: Hedmark
Kommune: Hamar
Tildeling: 5 000,-


Opprusting av gapahuk

Nesvoldberget jakt- og fiskeforening får fem tusen kroner fra Statskogmillionen til vedlikehold og opprusting av handicap-fiskeplass ved Blanksjøen.

Konkret handler det om utgifter til beis av gapahuken og toalettet, samt materiell til benker ved sjøkanten, oppgrusing av adkomsten og bålpanne til ildstedet. Anlegget gjør gode friluftsopplevelser lettere tilgjengelig for folk med dårlig bevegelighet og rullestolbrukere

Fylke: Hedmark
Kommune: Trysil
Tildeling: 5 000,-


Bord og benker til idrettslag

Bergheim idrettslag og velforening får fem tusen kroner til innkjøp av bord og benker til sitt uteområde.

Utstyret som står der i dag er gammelt og utslitt, og bidrar ikke akkurat til å friste folk ut av sofaen. Nye benker og bord i kombinasjon med tre store, disponible griller vil gjøre det mer hyggelig å stoppe opp etter en trimtur eller bare være der med ungene på en utedag. Statskog ønsker lykke til med viktig friluftslivsarbeid!

Fylke: Hedmark
Kommune: Elverum
Tildeling: 5 000,-


Støtte til fjellguiding

Fjellguide Inger Høiberg får fem tusen kroner i støtte fra Statskog til utvikling av tilbud med guiding i Einunndalen.

Høiberg vil ta med seg personer som vil på fjelltur i området, men som ikke er kjent og ikke vil gå alene. Tilbudet er i oppbyggingsfasen, og krever blant annet etablering av nettside for å gjøres kjent.

- Dette skal få folk ut på tur i fjellet, slik at de kan oppleve hvor fint dette kan være. Håper spesielt at mange barn blir med på tur, for da vil de også gå på tur i fjellet seinere, skriver Høiberg i søknaden som gir fem tusen kroner i støtte fra Statskog.

Fylke: Hedmark
Kommune: Folldal
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til restaurering av Ådalskoia

Femundselva historielag får fem tusen kroner fra Statskog som bidrag til å sette i stand Ådalskoia med stall og uthus.

- Målet er å sette bygningene tilbake til tidligere stand og utseende. De blir en del av et helt skogs-, natur og friluftsmiljø, skriver historielaget i søknaden til Statskog.

Historielaget har som formål å presentere og tilgjengeliggjøre historiske mål i Elvdalsområdet.

Fylke: Hedmark
Kommune: Engerdal
Tildeling: 5 000,-


Fyrfatstøtte i Folldal

Folldal idrettsforening får 5 000 kroner i støtte fra Statskog til innkjøp av bålpanner/fyrfat, kaffekjeler og annet tilhørende utstyr.

- Bålpanner er både stemningsskapende og praktiske. Vi tenker det kan bidra til at barn og voksne kan kose seg i lag i skileikanlegget og på skiarenaen i flere timer, grille og varme seg rundt bålet, heter det i søknaden fra Folldal idrettsforening som fant gjenklang hos juryen i Statskogmillionen.

Fylke: Hedmark
Kommune: Folldal
Tildeling: 5 000,-


Bidrar til Ti på Topp Elverum

Ti tilrettelagte turmål skal få flest mulig ut på tur i lokale naturomgivelser. Det får fem tusen kroner i støtte fra Statskog, som kan brukes på blant annet kart og deltakerpremier. Mottaker av støtten er Hedmark og Oppland bedriftsidrettskrets.

- Vi vet at flere brukere bruker konseptet for å bli bedre kjent i sitt lokalmiljø. Vi planlegger også fellesturer, skriver organisasjonen i søknaden som nå utløser støtte fra Statskog.

Fylke: Hedmark
Kommune: Elverum
Tildeling: 5 000,-


Støtter sentrumsnær turløype

Statskog bidrar med fem tusen kroner til Alvdal turforenings tilrettelegging av en sentrumsnær turløype. Pengene er tiltenkt informasjonstavler, skilt, merking og annen tilrettelegging.

Turruten er tiltenkt unge som gamle, og blir anlagt i nærheten av den nye barneskolen på Alvdal.

Fylke: Hedmark
Kommune: Alvdal
Tildeling: 5 000,-

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.