Skip to main content

​Gir ut friluftsmidler

Pressemelding   •   jun 14, 2019 07:00 CEST

Foto: Geir Wagnild

Statskog har plukket ut 96 tiltak landet rundt som får folk opp av sofaen og ut i norsk natur.

Spennvidden er svært stor, men støtte rettes i all hovedsak inn mot frivillige, dugnadsbaserte lag og foreninger som jobber for friluftsliv.

- De fleste støtteordninger handler om store tiltak og store beløp, mens Statskogmillionen stykkes opp i veldig mange bidragsbiter. Dermed er det lettere å søke støtte til små løft landet rundt. Det kan være en rastebenk, lavvo, stirydding eller et sett med isbor, sier fagsjef for friluftsliv i Statskog, Nils Aal.

Støtte fra Statskogmillionen deles ut to ganger årlig. Etter vårens søknadsrunde går det nå ut støttebeløp på 5 000,- eller 10 000,- til hele 96 ulike tiltak.

- Vi bruker store ressurser på å tilrettelegge for bærekraftig jakt, fiske og friluftsliv i Norge. Det er en god investering for samfunnet. I tillegg spiller vi på lag med frivilligheten og dugnadsånden gjennom Statskogmillionen, noe som både er meningsfullt, effektivt og inspirerende, sier Nils Aal i Statskog.


Kontakt

Nils Aal, fagsjef Friluftsliv, tlf. 909 63 025, nia@statskog.no

Regionsjef i Sør-Norge, Jan Helge Nordby, tlf. 953 67 052, jnb@statskog.no

Her er tildelingen i Oppland i andre halvår 2019:


Natur, historie, fornminner og kunst

Turløypekomiteen i Gausdal får et bidrag fra Statskogmillionen til sitt flotte arbeid med å vedlikeholde og utbedre stinettet.

Selv om store investeringer og mye arbeid er gjort, er ikke iveren borte. Nå vil turløypekomiteen fortsette utbedringen av stinettet med gjerdeoverganger, informasjonstavler og annen merking. Statskog ønsker lykke til i det viktige arbeidet!

Fylke: Oppland
Kommune: Gausdal
Tildeling: 5 000,-


Støtte til ustødige bein

Brøste stueflotten kulturlag vil legge grus, sette opp rekkverk, sette noen hvilebenker og ha ei bålpanne og svartkjel i tilknytning til Sagelva Vasskraftsenter.

Frivillige i kulturlaget vil utføre arbeidet på dugnad. Finansieringen er et stykke på vei på plass med fem tusen kroner fra Statskogmillionen.

- Sagelva Vasskraftsenter viser lokal skogbruks- og vannkraftshistorie på et fullskala anlegg med oppgangssag, sirkelsag, kvern, tjærebrenningsanlegg, stampe og slipestein drevet av vatn. Over 30 000 dugnadstimer er lagt ned på anlegget fra 1999. Vi håper at mer tilrettelegging vil gjøre naturen rundt Sagelva mer tilgjengelig for enda flere framover, skriver organisasjonen i sin søknad.

Fylke: Oppland
Kommune: Lesja
Tildeling: 5 000,-


Støtte til sommerlavvo

Tilrettelagte turer til fjells står i sentrum for den nystartede bedriften Guttatilfjells.

Målet med bedriften er å hjelpe familier, unge som gamle, med turer i fjellet der bedriften stiller med alt som trengs av utstyr. Nettopp tilgang til rett utstyr er et hinder for mange.

- Vi kan tilby kommunen en hjelpende hånd til de som ikke har så lett for å komme seg ut på tur. Vi vil både drive med guiding i Gausdal Vestfjell, og påta oss gratis oppdrag i samarbeid med Gausdal kommune for eldre, handicappede og unge, skriver bedriften i søknaden sin.

Fylke: Oppland
Kommune: Gausdal
Tildeling: 5 000,-


Stirydding til ny hytte

DNT Gudbrandsdalen får et bidrag på fem tusen kroner til rydding og merking av sti inn til den første hytta som laget skal bygge.

Selve hytta skal romme 30 sengeplasser og kan dermed huse skoleklasser og store grupper. Støtten fra Statskogmillionen vil brukes til å rydde stien inn til hytta, klopplegge enkelte områder, skilte og merke og koble stien til det øvrige stinettet.

Fylke: Oppland
Kommune: Nord-Fron
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til Vintersportsuka i Ringebu

Vintersportsuka arrangeres av Oslo Blindes Helsesportslag og er en aktivitetsuke for funksjonshemmede som har blitt arrangert i over 50 år. Fokus settes på å bryte egne grenser, skape mestringsfølelse og sosialt samhold. Langrenn, pulk etter beltevogn, skicart etter snøscooter, hundespann og sledekjøring med hest er aktiviteter som gir alle en mulighet til å oppleve fjellet fra sin beste side, noe de færreste har mulighet til på egenhånd.

Etter søknad til Statskogmillionen kommer et bidrag på fem tusen kroner til årets arrangement.

Fylke: Oppland
Kommune: Ringebu
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til Furusjøen rundt

Målet er å styrke interessen for aktivt friluftsliv og idrett gjennom å arrangere Furusjøen Rundt-trippelen. Fem tusen kroner kommer fra Statskog som bidrag.

- Furusjøen Rundt har bidratt til å reparere og forsterke en rekke stier på Kvamsfjellet. Dette er et arbeid som vi har kontinuerlig jobbet med og ser at vi på enkelte områder må ta et krafttak for å løfte stiene til en bedre standard med bedre fremkommelighet og mindre hindringer som stein, røtter og lignende i selve stien. Dette vil gi brukere av stinettet en bedre totalopplevelse, skriver Furusjøen Rundt AS i søknaden som gir støtte fra Statskogmillionen.

Fylke: Oppland
Kommune: Nord-Fron
Tildeling: 5 000,-


Støtte til skilting

Grånlien løypelag får støtte fra Statskog til merking av skiløyper.

Løypenettet i Bagn Vestås er blitt stadig mer populære, også for folk som er lite lokalkjente. Derfor ønsker løypelaget å skjerpe både skilting og merking av skiløypene, slik at stadig flere får muligheten til å bruke dem for å holde seg aktive i naturen. Og dessuten er det jo kjekt å vite hvor man går. Fem tusen til skilting fra Statskog er på vei.

Fylke: Oppland
Kommune: Sør-Aurdal
Tildeling: 5 000,-

Foto: Geir Wagnild

Opprusting av sommersti og bålplass

Stimerking, bålpanne og steinsetting av bålplass får et bidrag på fem tusen kroner fra Statskog.

Pengene går til Grånlien løypelag sitt arbeid med å gjøre naturen i området enda mer tilgjengelig for flere. Tildelingen går til midler som er søkt om til opparbeidelse av en sommersti i lett turterreng i Bagn Vestås.

Lettere adkomst vil øke bruken av områdene også på sommerstid, og bålplassen vil kunne bli et populært turmål for personer i alle aldre, heter det i søknaden som har fått innvilget støtte.

Fylke: Oppland
Kommune: Sør-Aurdal
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til gapahuk på Grotåsen

Kolsjøen og laen hytteforening får et økonomisk klapp på skuldra fra Statskog i arbeidet med å etablere gapahuk på Grotåsen på Vest-Torpa i Nordre Land.

Gapahuken er planlagt bygd i nærheten av skiløypa og turstiene i området, og skal ha bålplass og integrerte sittebenker.

- Vi håper at dette skal bli et turmål for alle innbyggerne på Vest-Torpa, skriver foreningen i søknaden som nå har fått tilslag på fem tusen kroner i støtte.

Fylke: Oppland
Kommune: Nordre Land
Tildeling: 5 000

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.