Skip to main content

​Gir ut friluftsmidler

Pressemelding   •   jun 14, 2019 07:00 CEST

Foto: Geir Wagnild

Statskog har plukket ut 96 tiltak landet rundt som får folk opp av sofaen og ut i norsk natur.

Spennvidden er svært stor, men støtte rettes i all hovedsak inn mot frivillige, dugnadsbaserte lag og foreninger som jobber for friluftsliv.

- De fleste støtteordninger handler om store tiltak og store beløp, mens Statskogmillionen stykkes opp i veldig mange bidragsbiter. Dermed er det lettere å søke støtte til små løft landet rundt. Det kan være en rastebenk, lavvo, stirydding eller et sett med isbor, sier fagsjef for friluftsliv i Statskog, Nils Aal.

Støtte fra Statskogmillionen deles ut to ganger årlig. Etter vårens søknadsrunde går det nå ut støttebeløp på 5 000,- eller 10 000,- til hele 96 ulike tiltak.

- Vi bruker store ressurser på å tilrettelegge for bærekraftig jakt, fiske og friluftsliv i Norge. Det er en god investering for samfunnet. I tillegg spiller vi på lag med frivilligheten og dugnadsånden gjennom Statskogmillionen, noe som både er meningsfullt, effektivt og inspirerende, sier Nils Aal i Statskog.

Kontakt

Nils Aal, fagsjef Friluftsliv, tlf. 909 63 025, nia@statskog.no

Regionsjef i Troms, Kåre Rasmussen, tlf 916 22 024, kra@statskog.no

Her er tildelingene til Troms i andre halvår 2019:


Støtter friluftscamp med samisk kultur

Målselv kommune får ti tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen for å gjennomføre friluftscamp med fokus på samisk kultur.

- Vi bor i et område med tradisjon for samisk kultur. Dette er allikevel veldig ukjent for mange barn og unge i dag. Derfor ønsker vi å arrangere en firedagers camp med fokus på samiske tradisjoner. Her skal vi ha med oss reindriftsutøvere og samiske personer som kan lære oss samiske mattradisjoner, bygging av lavvo, reindrift og bekledning. Deltakerne vil få større forståelse av den samiske kulturen. Det vil kunne øke interessen for og å minske fordommer mot den samiske kulturen, heter det i søknaden som nå gir uttelling i Statskogs støtteordning.

Fylke: Troms
Kommune: Målselv
Tildeling: 10 000,-


Kanoer til Øverbygd jeger- og fiskerforening

Nær halvparten av finansieringen er på plass etter at Øverbygd JFF får fem tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen til kjøp av ny kano.

- Foreningens hytte i Dividalen er primært et tilbud til egne medlemmer, men lånes også ut til bygdas lokale barne- og ungdomsskoler som benytter hytta som utgangspunkt for ulike friluftsaktiviteter. På hytta disponerer de en robåt og en kano. Vi ønsker å anskaffe ytterligere en kano med årer og redningsvester som ungdommen kan benytte når de er på hytta, heter det i søknaden som nå gir utbetaling på fem tusen kroner.

Fylke: Troms
Kommune: Målselv
Tildeling: 5 000,-


5 000,- til utstyrsbank

Nordreisa Røde Kors får fem tusen kroner fra Statskogmillionen til nye innkjøp.

Foreningen driver i dag en utstyrsbank, hvor de låner ut tur- og friluftsutstyr til beboere i Nordreisa. Målet er å gi alle en mulighet til å ta del i friluftsaktiviteter lokalt.

- I 2018 hadde vi over 100 utlån. Vi ønsker nå å supplere med mer utstyr, da vi ser at behovet for utstyr og utlån stadig øker. Vi ønsker å supplere utstyrsbanken med nye telt, solide og varme soveposer, skikkelige liggeunderlag, skøyter, flere skistaver, tarp og vedlikeholdsutstyr for nåværende utstyr, heter det i søknaden som var en av de som ble plukket ut til å få midler fra støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Troms
Kommune: Nordreisa
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til naturmøteplass

Framsyn 4H får fem tusen kroner i bidrag til å utvikle en naturmøteplass med gapahuk i skogen.

- Denne skal ligge ved siden av ei elv, der man kan fiske og kose seg. Naturmøteplassen blir utformet slik at rullestolbrukere også har muligheter til å komme seg dit. Veien opp til plassen er ca 50 meter lang. På andre siden av veien er det sjø og muligheter for bading. Denne plassen skal brukes av alle, både til undervisning og overnatting av 4H medlemmer, heter det i søknaden som ble plukket ut til å få fem tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Troms
Kommune: Tromsø
Tildeling: 5 000,-


Hengekøyer og turutstyr

Kvæfjord frivillighetssentral vil ruste opp utstyrsbanken, slik at det blir enklere for familier å dra på tur sammen. Ikke minst gjelder dette familier som i begrenset grad har økonomisk evne til å dra på ferier og opplevelsesturer.

Frivillighetssentralen ønsker blant annet å kjøpe inn hengekøyer og annet turutstyr, og får med seg fem tusen kroner fra Statskogs støtteordning på veien.

Fylke: Troms

Kommune: Kvæfjord

Tildeling: 5 000,-


Mer turutstyr til utlån

Målselv Dagsenter Vel er drevet av og for personer tilknyttet rus og psykisk helsetjeneste i Målselv. Etter søknad til støtteordningen Statskogmillionen, får de nå fem tusen kroner til å ruste opp utstyrsbanken.

Det er blant annet et ønske om å utvide sortimentet med nytt turutstyr, som fremmer aktivitet til innbyggerne. Dette handler blant annet om pulker, isbor, ryggsekker, truger og lignende.

Fylke: Troms
Kommune: Målselv
Tildeling: 5 000,-


Kanostøtte på Andøy

Fem tusen kroner ble uttellingen, etter at Norsk folkehjelp Andøy sendte inn søknad om støtte fra Statskogmillionen i vår til innkjøp av kano.

- Vi har per i dag to kanoer i laget, men det blir lite fordelt på 17 ungdommer når vi drar på turer. Vi arrangerer også Frilufts-Camp i mai hvert år som er åpen for alle i alderen 13-18 år. Her får de førstehjelp, friluftsliv, fiske mm på en helg. I høstferien arrangerer vi en regional høstleir for alle sanitetsungdommer i Nord-Norge. Her er det mye aktivitet innen de samme temaene som på Frilufts-Campen. Alle aktiviteter er gratis og delta på for ungdommene, slik at ingen faller utenfor. Kano letter terskelen for å få ungdom ut i marken og gir alle en mestringsfølelse, heter det i foreningens søknad.

Fylke: Troms
Kommune: Andøy
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til Kampenhytta

IL Kampen får fem tusen kroner fra Statskog som bidrag til arbeidet rundt Kampenhytta. Bidraget kommer fra støtteordningen Statskogmillionen, etter at foreningen søkte tidligere i vår.

- Kampenhytta er et populært turmål og et naturlig møtepunkt midt mellom Setermoen og Bardufoss. IL Kampen drifter hytta med åpen kafe i sesong og den leies også ut til jegere, skoler og andre, heter det i søknaden fra foreningen.

Fylke: Troms
Kommune: Bardu
Tildeling: 5 000,-


Sykkel til topps

Bardu alpinklubb får fem tusen kroner som bidrag til kjøp av medbringere til bruk med skiheis for terrengsykler.

- Vi vil lage sykkeltraseer i de allerede opparbeidede skinedfartene. Det er også planer om å tilrettelegge for stisykling i større grad uten bruk av heisen. Terrengsykling er i stor vekst. Vi ønsker å legge til rette for denne aktiviteten. Vi planlegger også å anlegge pump track og tilrettelagte stier, skriver organisasjonen i søknaden til Statskogmillionen som nå gir en utbetaling på fem tusen kroner.

Fylke: Troms
Kommune: Bardu
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til benker i Kåfjord

Kultur og næring i Kåfjord (KNIK) er et lag basert på frivillighet, som arbeider for å fremme trivsel i bygda i Indre Kåfjord. Utallige dugnadstimer er lagt ned for å bidra til friluftsliv og tilrettelegging i nærmiljøet.

I vår søkte foreningen om et bidrag fra Statskogmillionen til innkjøp av benker og til gjenoppbygging av gapahuker i Kåfjorddalen. Søknaden gir gjenklang hos Statskog som ønsker å bidra med støtte til den viktige gjenoppbyggingen. Søknaden fra KNIK gir nå en utbetaling på ti tusen kroner.

Fylke: Troms
Kommune: Kåfjord
Tildeling: 10 000,-

Illustrasjon Foto: Hallvard Smestad


Bålpanne til Torsken turgruppe

Et tilskudd på fem tusen kroner kommer fra støtteordningen Statskogmillionen, etter at Torsken turgruppe søkte om støtte til bålpanne tidligere i vår.

- Vi ønsker å kjøpe bålpanne/grill med bord fra Tromsø fengsel. Rundt bordet tenker vi å bygge enkle benker. Fordi vi har mange arrangement i vinterhalvåret, trenger vi også ulltepper for å invitere beboerne fra sykehjemmet ut, heter det i søknaden som nå gir uttelling.

Fylke: Troms
Kommune: Torsken
Tildeling: 5 000,-

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.