Skip to main content

​Gir ut friluftsmidler

Pressemelding   •   jun 14, 2019 08:43 CEST

Statskog har plukket ut 96 tiltak landet rundt som får folk opp av sofaen og ut i norsk natur.

Spennvidden er svært stor, men støtte rettes i all hovedsak inn mot frivillige, dugnadsbaserte lag og foreninger som jobber for friluftsliv.

- De fleste støtteordninger handler om store tiltak og store beløp, mens Statskogmillionen stykkes opp i veldig mange bidragsbiter. Dermed er det lettere å søke støtte til små løft landet rundt. Det kan være en rastebenk, lavvo, stirydding eller et sett med isbor, sier fagsjef for friluftsliv i Statskog, Nils Aal.

Støtte fra Statskogmillionen deles ut to ganger årlig. Etter vårens søknadsrunde går det nå ut støttebeløp på 5 000,- eller 10 000,- til hele 96 ulike tiltak.

- Vi bruker store ressurser på å tilrettelegge for bærekraftig jakt, fiske og friluftsliv i Norge. Det er en god investering for samfunnet. I tillegg spiller vi på lag med frivilligheten og dugnadsånden gjennom Statskogmillionen, noe som både er meningsfullt, effektivt og inspirerende, sier Nils Aal i Statskog.


Kontakt

Nils Aal, fagsjef Friluftsliv, tlf. 909 63 025, nia@statskog.no 

Regionsjef i Sør-Norge, Jan Helge Nordby, tlf. 953 67 052, jnb@statskog.no

Regionsjef i Midt-Norge, Carl Libach, tlf. 480 34 989, cal@statskog.no

Regionsjef i Helgeland, Wenche Hjelmseth, tlf. 916 22 005, whj@statskog.no

Regionsjef i Salten, Jan Nilsen, tlf. 412 58 048, jni@statskog.no

Regionsjef i Troms, Kåre Rasmussen, tlf 916 22 024, kra@statskog.no

Her er tildelingene fra Statskogmillionen i andre halvår 2019 (se også wordfil):


Tildelinger Statskogmillionen våren 2019


AKERSHUS

Støtter reparasjonsdag for friluftsutstyr

NMBU friluftsliv får fem tusen kroner i støtte for å arrangere en reparasjonsdag for ødelagt eller slitt friluftsutstyr.

Tiltaket har fokus på bærekraft og at folk skal kunne reparere slitt eller ødelagt utstyr i stedet for å kjøpe nytt. Det er ingen hemmelighet at studenter ofte har trang økonomi. Hvis reparasjonsdagen kan bidra til å fikse utstyr, og at det igjen fører flere ut på tur, er dette et godt tiltak for å bedre folkehelsen. Dessuten blir det en viktig sosial aktivitet hvor studenter med felles interesse for friluftsliv kan finne hverandre og dra ut på tur sammen.

Fylke: Akershus
Kommune: Ås
Tildeling: 5 000,-


Familietur i ADHD-forening

ADHD Norge Akershus får et bidrag til leie av hytte, båt, instruktør, mat og drikke i forbindelse med en planlagt tur for medlemsfamilier.

Opplegget er både ment å gi kunnskap om miljøvennlig bruk av norsk natur, og ikke minst treffe likesinnede og bygge vennskap i flotte omgivelser. Ifølge foreningen har familier som har barn med diagnosen ADHD oftere et innesittende liv på grunn av stigmatisering. Det tilrettelagte turtilbudet er ment å gi livsglede, livsmestring og folkehelse.

Fylke: Akershus
Kommune: Ytre Enebakk
Tildeling: 5 000,-


Klopper til Skoklefallrunden på Nesoddtangen

DNT Nesodden Turlag får fem tusen kroner fra Statskog til klopping over våte partier og hvilebenker langs nærturen.

Ved regnvær lager folk alternative stier ved de våteste partiene, noe som gir økt belastning på naturen. Med kloppene vil turlaget både begrense slitasjen og gi turfolket en noe tørrere opplevelse.

I tillegg til klopper ønsker turlaget å få på plass en hvilebenk eller to ved utsiktspunkt med turkasse, særlig med tanke på å gjøre turen ekstra interessant for barnefamilier.

Fylke: Akershus
Kommune: Nesodden
Tildeling: 5 000,-


AUST-AGDER


Støtter turløyper i Gjerstad

Havrefjell turlag får 10 000 kroner fra Statskog for å ruste opp turløypenettet i Solhomsfjell.

Det 17 kilometer lange nettet av turløyper blir bruk av mange fra et stort distrikt.

- Løypene brukes av folk i alle aldersgrupper og betyr mye positivt for folkehelsa. Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat har høgfjellspreg fra 450 - 600 moh, og har spesielt vakkert og variert landskap. Turfolket får opplevelsesverdier som vi ellers finn i våre nasjonalparker, skriver turlaget som fikk full uttelling på søknaden sin.

Fylke: Aust-Agder
Kommune: Gjerstad
Tildeling: 5 000,-


Gapahuk på Varden

Statskog gir fem tusen kroner til Jomås grendelag til prosjektet «Gapahuk på Varden».

Varden er det høyeste punktet i skiløypa, og gapahuken vil etableres på et solrikt og fint område med utsikt til sjøen på klare dager.

- Gapahuken kan bli en trivelig rasteplass i skiløypa. Den vil bli strategisk plassert med ca 5 km avstand til tre forskjellige grender, og kan således bli et fint turmål og møteplass for mange. Løypetraseen er også fin å bruke som en tursti sommerstid. Løypelaget ser også for seg at gapahuken kan brukes til arrangementer som for eksempel markering av vaffelens dag, skriver grendelaget som får med seg et bidrag fra Statskog på veien.

Fylke: Aust-Agder
Kommune: Froland
Tildeling: 5 000,-


Benker og bord i stinett

Statskog bidrar med ti tusen kroner til Borøy vel. Foreningen har et omfattende prosjekt med å lage et stort stinett på Borøya, herunder fem utsiktsplasser.

Søknaden, som nå utløser støtte fra Statskog, skal gå til benker og bord som skal settes ut i forbindelse med stiene.

- Dette vil bidra til at enda flere bruker nettverket av stier som vi har opparbeidet på Borøya i samarbeid med Tvedestrand kommune og med hjelp fra Friluftsrådet Sør, heter det i søknaden som nå gir utbetaling.

Fylke: Aust-Agder
Kommune: Tvedestrand
Tildeling: 10 000,-

Foto: Torkel Skoglund

BUSKERUD


Bidrag til utegrill

Fauskodammens venner får et bidrag fra Statskogmillionen til å etablere utegrill i en kulturpark som tar vare på tømmerfløterhistorie.

Foreningen har gjort en betydelig innsats over mange år. Nå vil de gjerne etablere en utegrill og gjøre bord og benker i gapahuken litt bredere. Området ligger ved den nasjonale sykkelrute 5 fra Larvik til Geilo og er ofte i bruk av sykkelturister. Dessuten brukes området av familier og skoleklasser i nærområdet. Alt arbeid i kulturparken skjer på frivillig basis.

Fylke: Buskerud
Kommune: Nore og Uvdal
Tildeling: 5 000,-


Nistekrakker ga gjenklang

Kollsjøløypenes venneforening får et bidrag til å sette ut krakker langs løypa hvor turfolket pleier å ta pauser.

Krakkene vil gjerne stå på plasser med god utsikt og fantastiske omgivelser i løyenettet, noe som vil gjøre det enda hyggeligere når folk skal spise nisten sin ute i det fri. Etterspurte penger vil gå til å kjøpe selve krakkene, samt beis så de tåler vær og vind.

- Bedre tilrettelegging for enklere bruk av skog og mark betyr mer bruk, skriver foreningen og finner gjenklang hos Statskog.

Fylke: Buskerud
Kommune: Ringerike
Tildeling: 5 000


Fem tusen til Vingehesten

Stiftelsen Buskerudmuseet får fem tusen kroner til skulpturmodell av kunstner Karl Gundersen.

- Prosjektets hovedmål er etablering av utsiktspunkt med skulpturen Vingehesten. Delmål er å stimulere til å oppdage Portåsens naturskattkammer gjennom merkede turstier. Gjennom en serie tiltak vil prosjektet tilrettelegge for naturopplevelser for alle generasjoner, skriver stiftelsen i søknaden som gir støtte fra Statskog.

Fylke: Buskerud
Kommune: Nedre Eiker
Tildeling: 5 000,-


Utstyrshjelp til Kongsberg sti

- Bærekraftige stier hvor man greier å unngå våte partier viser seg å være effektive tiltak for å få flere ut i naturen. Både stisyklister og vandrende benytter seg av stinettverket i Gruveåsen. Med mindre utbedringer for å gjøre stiene mer bærekraftig vil man få enda flere ut, skriver Kongsberg sti i søknaden til Statskogmillionen.

Uttellingen blir fem tusen kroner som kan gå til krafser, spader, spett og annet utstyr som trengs for å lage enda bedre turopplevelser for folk i området.

Fylke: Buskerud
Kommune: Kongsberg
Tildeling: 5 000,-


Ti tusen til Silvertrails

Statskog bidrar med ti tusen kroner for å ruste opp fem kilometer med sti.

Det handler om både klopplegging og steinlegging for å skape en bærekraftig sti i tilknytning til bademuligheter og andre rundturer. Stien innbyr til store aktivitetsmuligheter med begrenset antall høydemeter.

- Kongsberg mangler et terrengsykkeltilbud for brukergruppen. Dette tiltaket vil bidra til økt og ny aktivitet i et lett tilgjengelig område. Stiene innbyr til utfoldelse og et helt unikt læringsutbytte om fauna, aktivitet og historie når syklingen foregår mellom kulturminner fra Kongsbergs gruvehistorie, skriver organisasjonen i søknaden som ga full uttelling.

Fylke: Buskerud
Kommune: Kongsberg
Tildeling: 10 000,-


Støtter aktivitetsdag for barn og ungdom

Gol jeger- og fiskerforening får 5 000 kroner i støtte til den årlige aktivitetsdagen for barn og ungdom. Det handler om natursti, casting, baneskyting, feltskyting, bålfyring og mye mer, og alt skjer i nærheten av Heimsil skytebane.

- Vi ønsker at barn og ungdom skal få interesse for bruk av naturen i alle former. Med natursti, baneskyting, feltskyting og leirdueskyting håper vi på å gi deltakerne en liten smakebit på hva noe av dette kan brukes til og håper at de vil benytte seg av noen av foreningens tilbud, skriver Gol JFF i søknaden som nå gir fem tusen kroner i bidrag fra Statskog.

Fylke: Buskerud
Kommune: Gol
Tildeling: 5 000,-


Speiderstøtte fra Statskog

Praktisk gjennomføring gjøres på dugnad, men 1. Skoger Speidergruppe ønsker bidrag til å få finansiert produksjon av skilt. Etter søknad til Statskogmillionen er de fem tusen kroner på vei.

- Vi ønsker å introdusere aktivitet og informasjonsplaketter i turområdet på Nordbykollen i Drammen. Dette er nærområdet til gruppa vår, og vi har tidligere har mye aktivitet i dette området. Eksempler på slike poster kan vise informasjon om hva man ser ved et utkikkspunkt, eller spesielle steder i terrenget. I tillegg kan man oppfordre folk til å ta med seg søpla hjem, og plukke eventuell søppel man ser ute i naturen. Postene vil settes opp i forbindelse med etablerte stier/plasser, heter det i søknaden fra speiderne.

Fylke: Buskerud
Kommune: Drammen
Tildeling: 5 000,-

Foto: Rune Aamold

HEDMARK

Støtter isfiske

Hedmark jeger- og fiskerforening får fem tusen kroner i støtte til drill og isbor.

Foreningen har med seg barnehager og skoleklasser på isfiske hvert eneste år. Når opp til femti unger venter spent på å få sitt eget hull å fiske i, synes foreningen det er en god investering å gå fra manuell til maskinell boring av hullet. Statskog er enig, og bidrar med fem tusen kroner til innkjøpet. Skitt fiske!

Fylke: Hedmark
Kommune: Elverum
Tildeling: 5 000,-


Førskolebarn på overnattingstur

Eidskog naturbarnehage får hjelp til å kjøpe inn soveposer og liggeunderlag, slik at førskolebarna får en friluftsopplevelse natta i gjennom.

- Barna er aktive når de utforsker naturen og skogen i nærmiljøet. De lager sunn mat, klatrer og leter etter dyrespor. Når barna blir glade i å bruke naturen, tar de det med seg når de blir eldre. Dette er viktig, skriver naturbarnehagen i sin søknad til Statskogmillionen.

Og juryen var helt enig.

Fylke: Hedmark
Kommune: Eidskog
Tildeling: 5 000,-


Familievennlig fiske i Trysil

Trysil fellesforening for jakt og fiske vil legge til rette for at flere får gode fiskeopplevelser.

Tiltaket retter seg spesielt inn mot familievennlig fiske ved Flersjøene i østre Trysil, og får nå et bidrag på fem tusen kroner fra Statskog.

- Sjøene har blandingsbestander av abbor, mort, gjedde og sik som er forholdsvis lette å få på kroken. Fra før finnes badeplass. Vi ønsker å tilrettelegge med bedre skilting ned til vannet, innkjøp av båt til gratis benyttelse, rydding av kantvegetasjon og vegetasjon i sjøen ved fiskeplassene, heter det fra fellesforeningen.

Fylke: Hedmark
Kommune: Trysil
Tildeling: 5 000,-


Støtter brygge i Gravberget

Statskog bidrar med ti tusen kroner til brygge til den gamle fløtebåten som skal sjøsettes i sommer.

Det er Gravbergets venner som står for arbeidet og som har søkt Statskogmillionen om bidrag. Pengene vil brukes til treverk til platting, skruer, kroker, stålramme og annet nødvendig materiell for å få brygga på plass. Brygga vil være fritt tilgjengelig for alle som besøker Haldammen. Brygga vil by på både bade- og fiskemuligheter, men lages primært for å gjøre adkomst og ombordstigning i Varpebåten enklere.

Fylke: Hedmark
Kommune: Våler
Tildeling: 10 000,-


Bidrag til åpning av Fiskvikrokkdalsdammen

Fiskvikrokkdalsdammen åpnes igjen i år etter 100 år. Statskog bidrar med 10 000 kroner til markeringen.

Dammen var preget av forfall, men er nå blitt fullstendig autentisk rehabilitert. Dammen er en av få gjenværende og intakte tømmerkistedammer i landet, og er en god representant for større tredammer brukt til tømmerfløting i landets største skogfylke. Dette er allerede et yndet utfluktssted, og er universelt tilgjengelig. Støtten fra Statskogmillionen vil gå til offisiell åpning kombinert med kulturminnedag i Rendalen i september 2019.

Fylke: Hedmark
Kommune: Rendalen
Tildeling: 10 000,-


Støtter stolpejakt i Rendalen

Rendalen idrettslag får et bidrag fra Statskog til stolpejakt.

- Stolpejakten i Rendalen har 50 stolper plassert ut på to områder i Rendalen (Elvål og området Åkre/Åkrestrømmen). Stolpene har fire vanskelighetsgrader. Enkle stolper kan nås av alle (med barnevogn eller rullator/rullestol). De vanskelige stolpene må du ut i terrenget for å finne. Stolpejakten er en enkel orientering der du ved hjelp av et kart orienterer deg fram til stolpene og registrerer disse. Etter endt sesong er du med på trekningen av fine premier, skriver idrettslaget i søknaden som ga støtte fra Statskogmillionen.

Fylke: Hedmark
Kommune: Rendalen
Tildeling: 5 000,-


Tursti langs Otta

Otnes vel vil tilrettelegge turstien gjennom skogen langs Otta i Rendalen, slik at det blir mulig å komme seg fram med barnevogn og rullestol.

Stien ender ved en planlagt grillplass med sittegrupper og framtidig fiskebrygge.

Tiltaket vil bli den daglige turen i nærmiljøet på Otnes, der også beboere på alderspensjonatet kan komme seg ut på tur i skogen og ned til sjøen. Ungdomsklubben har sine kanoer liggende nede ved den tiltenkte bålplassen også, skriver Otnes vel i søknaden som ga fem tusen kroner fra Statskogmillionen.

Fylke: Hedmark
Kommune: Rendalen
Tildeling: 5 000,-


Sittebenker og bord i friluftsbarnehage

Trysil friluftsbarnehage får fem tusen kroner fra Statskogmillionen til innkjøp av sittebenker og bord til bruk i lavvoen.

Lavvoen er base på skogsturer, men med benker og bord der blir det lettere for barnehagen, skolen og turgåere å bruke den. Oppsettet vil bli gjort på dugnad.

Lavvoen ligger ved Pilgrimsleden og oppkjørte skiløyper og står alltid ulåst og fri til bruk. Med ovn inne i lavvoen er den et ypperlig stoppested også på vinteren, skriver barnehagen i søknaden som utløste et bidrag fra Statskog.

Fylke: Hedmark
Kommune: Trysil
Tildeling: 5 000,-


Ti tusen til Ringsaker Røde Kors

Ringsaker Røde Kors får et økonomisk bidrag fra Statskog i arbeidet med å gi friluftsopplevelser til flyktningefamilier.

Pengestøtten vil bli brukt til grillmat i forbindelse med familiedag på Sjusjøen, hyttetur for de eldste barna og sommeravslutning med teater.

- Det handler om familieaktiviteter i skog og mark for bosatte flyktningfamilier. Vi plukker søppel langs Mjøsa, er på Sjusjøen med familieaktiviteter, i skogen og plukker sopp og bær og besøker Mesnali leirsted med ulike aktiviteter. På vinteren er vi på skøytebanen eller i akebakken, heter det i organisasjonens søknad som ga uttelling fra Statskogmillionen.

Fylke: Hedmark
Kommune: Ringsaker
Tildeling: 10 000,-


Ti tusen til DNT Finnskogen og omegn

Lokallaget til DNT bidrar med en stor dugnadsinnsats for at stier skal være fremkommelige. Nå står ei bru over en bekk på planen, i tillegg til noe klopplegging.

Men det er kjekt å få mest mulig ut av hver dugnadstime, så foreningen ønsker gjerne et bidrag fra Statskog til å kjøpe inn skikkelig verktøy i tillegg til materialer som kreves til selve broen og kloppene. Og søknaden til Statskogmillionen resulterte i den høyest mulige utbetalingen fra ordningen med ti tusen kroner.

Fylke: Hedmark
Kommune: Åsnes
Tildeling: 10 000,-

Foto: Geir Wagnild

Bidrar til discgolfbane

Statskog gir fem tusen kroner til Solør frisbeeklubb til videreutvikling av dicgolfbanen.

Planen er å sette opp ytterligere ni hull på banen. Det krever frisbeekurver og utkastplattformer, noe som krever betydelige ressurser.

- Frisbeegolf er en lavterskelidrett som alle kan mestre. Banen er lokalisert på Myrmoen friluftsområde. Tiltaket gir et godt tilbud for folkehelse, og gir god bruk av norsk natur, skriver frisbeeklubben i søknaden som gir tilslag på støtte.

Fylke: Hedmark
Kommune: Åsnes
Tildeling: 5 000,-


Støtte til gjerdeklyv

Vangsåsen vel har merket opp over to mil med stier. Dette er et fint nærmiljøtiltak som bidrar til å få flere til å bruke nærområdet.

- I området er det flere nye byggefelt med tilflyttere som ikke er kjent i området. Stiene ble merket opp for omlag fem år siden, men vi har planer om å gjøre flere grep nå for å få disse stiene mer aktivt i bruk og for å gjøre de mer kjent og tilgjengelig, skriver Vangsåsen vel i søknaden som gir fem tusen kroner i utbetaling fra Statskogmillionen.

Foreningen får utgifter blant annet til et gjerdeklyv som gjør stiene tilgjengelige i beitesesongen. I tillegg er det behov for å lage bru over et par større bekker, samt noe klopplegging. Statskog ønsker lykke til i arbeidet.

Fylke: Hedmark
Kommune: Hamar
Tildeling: 5 000,-


Opprusting av gapahuk

Nesvoldberget jakt- og fiskeforening får fem tusen kroner fra Statskogmillionen til vedlikehold og opprusting av handicap-fiskeplass ved Blanksjøen.

Konkret handler det om utgifter til beis av gapahuken og toalettet, samt materiell til benker ved sjøkanten, oppgrusing av adkomsten og bålpanne til ildstedet. Anlegget gjør gode friluftsopplevelser lettere tilgjengelig for folk med dårlig bevegelighet og rullestolbrukere

Fylke: Hedmark
Kommune: Trysil
Tildeling: 5 000,-


Bord og benker til idrettslag

Bergheim idrettslag og velforening får fem tusen kroner til innkjøp av bord og benker til sitt uteområde.

Utstyret som står der i dag er gammelt og utslitt, og bidrar ikke akkurat til å friste folk ut av sofaen. Nye benker og bord i kombinasjon med tre store, disponible griller vil gjøre det mer hyggelig å stoppe opp etter en trimtur eller bare være der med ungene på en utedag. Statskog ønsker lykke til med viktig friluftslivsarbeid!

Fylke: Hedmark
Kommune: Elverum
Tildeling: 5 000,-


Støtte til fjellguiding

Fjellguide Inger Høiberg får fem tusen kroner i støtte fra Statskog til utvikling av tilbud med guiding i Einunndalen.

Høiberg vil ta med seg personer som vil på fjelltur i området, men som ikke er kjent og ikke vil gå alene. Tilbudet er i oppbyggingsfasen, og krever blant annet etablering av nettside for å gjøres kjent.

- Dette skal få folk ut på tur i fjellet, slik at de kan oppleve hvor fint dette kan være. Håper spesielt at mange barn blir med på tur, for da vil de også gå på tur i fjellet seinere, skriver Høiberg i søknaden som gir fem tusen kroner i støtte fra Statskog.

Fylke: Hedmark
Kommune: Folldal
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til restaurering av Ådalskoia

Femundselva historielag får fem tusen kroner fra Statskog som bidrag til å sette i stand Ådalskoia med stall og uthus.

- Målet er å sette bygningene tilbake til tidligere stand og utseende. De blir en del av et helt skogs-, natur og friluftsmiljø, skriver historielaget i søknaden til Statskog.

Historielaget har som formål å presentere og tilgjengeliggjøre historiske mål i Elvdalsområdet.

Fylke: Hedmark
Kommune: Engerdal
Tildeling: 5 000,-


Fyrfatstøtte i Folldal

Folldal idrettsforening får 5 000 kroner i støtte fra Statskog til innkjøp av bålpanner/fyrfat, kaffekjeler og annet tilhørende utstyr.

- Bålpanner er både stemningsskapende og praktiske. Vi tenker det kan bidra til at barn og voksne kan kose seg i lag i skileikanlegget og på skiarenaen i flere timer, grille og varme seg rundt bålet, heter det i søknaden fra Folldal idrettsforening som fant gjenklang hos juryen i Statskogmillionen.

Fylke: Hedmark
Kommune: Folldal
Tildeling: 5 000,-


Bidrar til Ti på Topp Elverum

Ti tilrettelagte turmål skal få flest mulig ut på tur i lokale naturomgivelser. Det får fem tusen kroner i støtte fra Statskog, som kan brukes på blant annet kart og deltakerpremier. Mottaker av støtten er Hedmark og Oppland bedriftsidrettskrets.

- Vi vet at flere brukere bruker konseptet for å bli bedre kjent i sitt lokalmiljø. Vi planlegger også fellesturer, skriver organisasjonen i søknaden som nå utløser støtte fra Statskog.

Fylke: Hedmark
Kommune: Elverum
Tildeling: 5 000,-


Støtter sentrumsnær turløype

Statskog bidrar med fem tusen kroner til Alvdal turforenings tilrettelegging av en sentrumsnær turløype. Pengene er tiltenkt informasjonstavler, skilt, merking og annen tilrettelegging.

Turruten er tiltenkt unge som gamle, og blir anlagt i nærheten av den nye barneskolen på Alvdal.

Fylke: Hedmark
Kommune: Alvdal
Tildeling: 5 000,-


HORDALAND

Ti tusen til terrengsykling rundt Bergen

Bergen Mountainbikeklubb vil bidra til bærekraftig og tilrettelagt sykkelaktivitet i Bergensområdet, og får ti tusen kroner i støtte fra Statskogmillionen til arbeidet.

- Det handler om over myrhull og våte partier på eksisterende stier i Bergensområdet. I første omgang gjelder dette områder i Sædalen og mot Helldal der klubben har tillatelse fra grunneiere til å vedlikeholde stinettverket. Arbeidet vil bli utført på dugnad, heter det fra sykkelklubben.

Statskog har faktisk et eget sykkelritt, delvis på skogsbilveier, og synes initiativet fra Bergen fortjener litt medvind med støtte på 10 000 kroner.

Fylke: Hordaland
Kommune: Bergen
Tildeling: 10 000,-


MØRE OG ROMSDAL

Skiutstyr til frivillighetssentral

Nesset frivillighetssentral får et bidrag på ti tusen kroner fra Statskog til innkjøp av utstyr til utlån.

- Tiltaket bidrar til friluftsliv, folkehelse og bruk av norsk natur ved at vi legger til rette for at økonomi ikke skal være noe hinder for å ha tilgjengelig utstyr for å benytte seg av alle de fantastiske mulighetene vi har i vår flotte natur. Å låne utstyr hos oss er gratis. Vi har knappe rammer på vårt budsjett, og vi er derfor avhengig av eksterne midler for å kunne utvikle vårt produkt slik vi ønsker, skriver de i søknaden som fikk så full pott som det er mulig å få hos Statskogmillionen, nemlig ti tusen kroner.

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Nesset
Tildeling: 10 000,-


Oppruster helårs løypetrase

Skåla idrettslag vil etablere en helårs tur løype med kombinert løypetrase om vinteren og tursti om sommeren rundt et idyllisk vatn på Skåla.

Tiltaket koster betydelig i form av materialer. Statskog setter pris på arbeidet og gir et lite bidrag på fem tusen kroner til jobben etter søknad om bidrag fra Statskogmillionen.

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Molde
Tildeling: 5 000,-


Utstyrskasse for strandaktivitet

Breivikstranda velforening får fem tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen til å kjøpe inn en stasjonær utstyrskasse som skal stå åpen på stranda i sommerhalvåret. Kassa skal romme baller av ulike slag, frisbees og andre leker som innbyr til aktiviteter på strandområdet.

- Stranda er som regel under oppsyn og vi har tro på at dette utstyret skal bli behandlet bra og bidra til økt aktivitet, skriver velforeningen og får bidrag til innkjøpet fra Statskog.

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Tingvoll
Tildeling: 5 000,-

OPPLAND

Natur, historie, fornminner og kunst

Turløypekomiteen i Gausdal får et bidrag fra Statskogmillionen til sitt flotte arbeid med å vedlikeholde og utbedre stinettet.

Selv om store investeringer og mye arbeid er gjort, er ikke iveren borte. Nå vil turløypekomiteen fortsette utbedringen av stinettet med gjerdeoverganger, informasjonstavler og annen merking. Statskog ønsker lykke til i det viktige arbeidet!

Fylke: Oppland
Kommune: Gausdal
Tildeling: 5 000,-


Støtte til ustødige bein

Brøste stueflotten kulturlag vil legge grus, sette opp rekkverk, sette noen hvilebenker og ha ei bålpanne og svartkjel i tilknytning til Sagelva Vasskraftsenter.

Frivillige i kulturlaget vil utføre arbeidet på dugnad. Finansieringen er et stykke på vei på plass med fem tusen kroner fra Statskogmillionen.

- Sagelva Vasskraftsenter viser lokal skogbruks- og vannkraftshistorie på et fullskala anlegg med oppgangssag, sirkelsag, kvern, tjærebrenningsanlegg, stampe og slipestein drevet av vatn. Over 30 000 dugnadstimer er lagt ned på anlegget fra 1999. Vi håper at mer tilrettelegging vil gjøre naturen rundt Sagelva mer tilgjengelig for enda flere framover, skriver organisasjonen i sin søknad.

Fylke: Oppland
Kommune: Lesja
Tildeling: 5 000,-


Støtte til sommerlavvo

Tilrettelagte turer til fjells står i sentrum for den nystartede bedriften Guttatilfjells.

Målet med bedriften er å hjelpe familier, unge som gamle, med turer i fjellet der bedriften stiller med alt som trengs av utstyr. Nettopp tilgang til rett utstyr er et hinder for mange.

- Vi kan tilby kommunen en hjelpende hånd til de som ikke har så lett for å komme seg ut på tur. Vi vil både drive med guiding i Gausdal Vestfjell, og påta oss gratis oppdrag i samarbeid med Gausdal kommune for eldre, handicappede og unge, skriver bedriften i søknaden sin.

Fylke: Oppland
Kommune: Gausdal
Tildeling: 5 000,-


Stirydding til ny hytte

DNT Gudbrandsdalen får et bidrag på fem tusen kroner til rydding og merking av sti inn til den første hytta som laget skal bygge.

Selve hytta skal romme 30 sengeplasser og kan dermed huse skoleklasser og store grupper. Støtten fra Statskogmillionen vil brukes til å rydde stien inn til hytta, klopplegge enkelte områder, skilte og merke og koble stien til det øvrige stinettet.

Fylke: Oppland
Kommune: Nord-Fron
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til Vintersportsuka i Ringebu

Vintersportsuka arrangeres av Oslo Blindes Helsesportslag og er en aktivitetsuke for funksjonshemmede som har blitt arrangert i over 50 år. Fokus settes på å bryte egne grenser, skape mestringsfølelse og sosialt samhold. Langrenn, pulk etter beltevogn, skicart etter snøscooter, hundespann og sledekjøring med hest er aktiviteter som gir alle en mulighet til å oppleve fjellet fra sin beste side, noe de færreste har mulighet til på egenhånd.

Etter søknad til Statskogmillionen kommer et bidrag på fem tusen kroner til årets arrangement.

Fylke: Oppland
Kommune: Ringebu
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til Furusjøen rundt

Målet er å styrke interessen for aktivt friluftsliv og idrett gjennom å arrangere Furusjøen Rundt-trippelen. Fem tusen kroner kommer fra Statskog som bidrag.

- Furusjøen Rundt har bidratt til å reparere og forsterke en rekke stier på Kvamsfjellet. Dette er et arbeid som vi har kontinuerlig jobbet med og ser at vi på enkelte områder må ta et krafttak for å løfte stiene til en bedre standard med bedre fremkommelighet og mindre hindringer som stein, røtter og lignende i selve stien. Dette vil gi brukere av stinettet en bedre totalopplevelse, skriver Furusjøen Rundt AS i søknaden som gir støtte fra Statskogmillionen.

Fylke: Oppland
Kommune: Nord-Fron
Tildeling: 5 000,-


Støtte til skilting

Grånlien løypelag får støtte fra Statskog til merking av skiløyper.

Løypenettet i Bagn Vestås er blitt stadig mer populære, også for folk som er lite lokalkjente. Derfor ønsker løypelaget å skjerpe både skilting og merking av skiløypene, slik at stadig flere får muligheten til å bruke dem for å holde seg aktive i naturen. Og dessuten er det jo kjekt å vite hvor man går. Fem tusen til skilting fra Statskog er på vei.

Fylke: Oppland
Kommune: Sør-Aurdal
Tildeling: 5 000,-


Opprusting av sommersti og bålplass

Stimerking, bålpanne og steinsetting av bålplass får et bidrag på fem tusen kroner fra Statskog.

Pengene går til Grånlien løypelag sitt arbeid med å gjøre naturen i området enda mer tilgjengelig for flere. Tildelingen går til midler som er søkt om til opparbeidelse av en sommersti i lett turterreng i Bagn Vestås.

Lettere adkomst vil øke bruken av områdene også på sommerstid, og bålplassen vil kunne bli et populært turmål for personer i alle aldre, heter det i søknaden som har fått innvilget støtte.

Fylke: Oppland
Kommune: Sør-Aurdal
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til gapahuk på Grotåsen

Kolsjøen og laen hytteforening får et økonomisk klapp på skuldra fra Statskog i arbeidet med å etablere gapahuk på Grotåsen på Vest-Torpa i Nordre Land.

Gapahuken er planlagt bygd i nærheten av skiløypa og turstiene i området, og skal ha bålplass og integrerte sittebenker.

- Vi håper at dette skal bli et turmål for alle innbyggerne på Vest-Torpa, skriver foreningen i søknaden som nå har fått tilslag på fem tusen kroner i støtte.

Fylke: Oppland
Kommune: Nordre Land
Tildeling: 5 000


NORDLAND

Tilskudd til turstier i Grane

Helgeland friluftsråd får fem tusen kroner fra Statskog for å rydde stier i området ved Majavatn.

- Dette er mye brukte turområder uten vesentlig tilrettelegging, og et av områdene som ikke har vært prioritert tidligere i forbindelse med turskiltprosjekt og andre prosjekt som omhandler opparbeidelse og merking av turstier. Det er pr i dag ønske både fra lokalbefolkning og hytteeiere i området om større grad av tilrettelegging av lavterskel friluftslivtilbud, heter det i søknaden som er blant de som nå får penger fra støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Nordland
Kommune: Grane
Tildeling: 5 000,-


Fem tusen til jaktsti

Vefsn jeger- og fiskeforening ønsker å etablere jaktsti. Dette gir god opplæring til barn og unge og utløser et bidrag på fem tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen.

- Jaktsti er som en natursti hvor man går gjennom et terreng på ca. 2 km. Her stopper man på ca. 10 poster. Enkelte av postene er skyting med hagle mens andre er rene teoretiske kunnskapstester. Løypen vil utarbeides slik at den også kan benyttes til jegerprøvens praktiske del samt til figurjakt, heter det i søknaden som nå utløser støtte.

Fylke: Nordland
Kommune: Vefsn
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til restaurering

Hattfjelldal jeger- og fiskerforening renoverer foreningshytta si og får et lite økonomisk klapp på skuldra fra Statskog med fem tusen kroner. Støtten kommer etter at foreningen søkte om midler fra Statskogmillionen, en nasjonal støtteordning som skal bidra til friluftsliv og bærekraftig bruk av norsk natur.

- Hytta er midt på Krutfjellet i glimerende jakt og fisketerreng, ca 5 km fra nærmeste vei. Den ligger ca 1,5 km fra Nordlandsruta (sti gjennom Nordland), og det er isfiskeløype (skuter) til hytta i vintersesongen. Hytta var et skjul under 2. verdenskrig, og ble brukt som ly for flyktninger til Sverige. Hytta var i privat eie etter krigen, men Jakt- og fiskelaget overtok hytta tidlig på 70-tallet. I 1980 blåste hele hytta ned og det ble bygd ei ny hytte i 1981. Alle kan leie hytta, og utleie skjer via Coop Hattfjelldal, skriver foreningen i søknaden sin.

Hytte full av historie. Statskog ønsker lykke til med renoveringen!

Fylke: Nordland
Kommune: Hattfjelldal
Tildeling: 5 000,-


10 000,- til Camp Villaks

Endelig er Vefsna på tur opp igjen som en nasjonalt viktig lakseelv. Statskog støtter et opplegg hvor 15 ungdommer får prøve seg i vassdraget.

- Hovedkostnad er forpleining av 15 deltakere mellom 14 og 18 år, og totalt ca. 25 instruktører, leiransvarlige, mat- og forpleiningsansvarlige, utstyrsansvarlige o.a. All organisering og instruksjon utføres på dugnad av rettighetshavere og medlemmer i de tre jeger- og fiskeforeningene i Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Videre påløper utgifter til leie av telt og annet utstyr til campen og transportkostnader. Det må også kjøpes inn en del utstyr til denne første laksecampen i Vefsna, skriver Vefsnavassdragets fiskeforvaltning i søknaden sin til Statskogmillionen.

Og søknaden nådde frem blant mange gode søknader til støtteordningen Statskogmillionen. Skitt fiske!

Fylke: Nordland
Kommune: Vefsn
Tildeling: 10 000,-


Vil restaurere løypebruer

Korgen Idrettslag har mange gamle bruer i sine løyper, og får nå fem tusen kroner fra Statskogmillionen til å starte på restaurering og forbedring.

Statskogmillionen er en nasjonal støtteordning som understøtter friluftslivet og bærekraftig bruk av norsk natur. Arbeidet i regi av Korgen idrettslag gir et løft til et mye brukt utfartsområde både sommer og vinter.

Fylke: Nordland
Kommune: Hemnes
Tildeling: 5 000,-


Stistøtte til Nesna-lia

Rana turistforening vil legge klopper og lage bruer for å oppruste stier i Nesna-lia.

I tillegg til at foreningen legger ned omfattende dugnadsarbeid, går det med noe penger til trevirke, skruer og beslag. Halvparten av pengene kommer nå i støtte fra Statskogmillionen, etter at turistforeningen sendte inn søknad om midler i vårens søknadsrunde. Opprusting av stiene vil gi befolkningen på Nesna et bedre aktivitetstilbud i sitt område.

Fylke: Nordland
Kommune: Nesna
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til Utskarpen naturtrase

Polarsirkelen friluftsråd har et omfattende og kostnadskrevende prosjekt med Utskarpen naturtrase med rydding og merking av sti, bygging av gapahuk, benker og grillplass og koblinger til annet løypenett.

- Vi ønsker å skape en sammenhengende trase med løyper som blir godt merket, og inneholder ulike nivåer. Slik kan både barn, voksne og eldre benytte seg av løypen. Trasen vil være allsidig og bidra til flerbruk. Den kobler sammen Utskarpen og Straumen, med utallige muligheter for startpunkter. Trasen vil ligge i nærheten av boligfelt, skole og barnehage, slik at den enkelt kan benyttes av dem. Trasen vil også binde sammen tilgangen til strand og sjø, skriver organisasjonen i søknaden til Statskogmillionen.

Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Tildeling: 5 000,-


Sikter mot nytt Ranatraskmål

Grønfjelldal næringsforening vil rydde og merke tursti til Henriktjønna, med utgangspunkt i Stupforsmo.

Det er snakk om rundt 3 km sti i kupert terreng, åpne hogstplasser, ungskog og gammel gran. Det er planlag som Ranatraskmål, og vi vil sette ut benker i passelig pauseavstand for små og litt større føtter. Det skriver næringsforeningen i søknaden til Statskogmillionen, og noe som gir fem tusen kroner i støtte til arbeidet.

Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til turkasser langs Plurdalstrasken

Plurdalens ungdomslag skal sette ut trimkasser med 3-4 km etapper. Tiltaket skal sette fokus på områdets kvaliteter og kultur. Statskog gir et bidrag på fem tusen kroner til innkjøp av turkasser gjennom støtteordningen Statskogmillionen.

Løypa går med utgangspunkt fra ungdomshuset. Deltagerne går til hver trimkasse og kvitterer for hver gått etappe. Løypa går langs fylkesveien og private skogsveier. Tiltaket er tenkt som en lang natursti for barn, unge, voksne og familier hvor de kan få beskrivelse av lokale historier, dyre- og fugleliv i området som kan noteres i trim boka. Traseen går igjennom et rikt kulturlandskap med varierende natur og flott natur. Deler av traseen egner seg for skigåing og sykling.

Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Tildeling: 5 000,-


Gir haglestøtte til forening

På skytekveldene til Rana jeger- og fiskerforening kommer det mange ungdommer som ikke har våpen. Selv om foreningen har en del våpen, blir ofte vente kø for å få skyte på grunn av for lavt antall.

Foreningen søkte derfor støtteordningen Statskogmillionen om bidrag til innkjøp av ei ny, god hagle, og søknaden ga full uttelling med ti tusen kroner.

Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Tildeling: 10 000,-


Stiløft på Hornneset

Reipå idrettslag får fem tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen til oppgradering av stier på Hornneset.

Pengene vil gi et bidrag til kjøp av trevirke, skilt og benker i forbindelse med tilrettelegging i det mye brukte turområdet Hornneset. Området er et populært turområde som brukes hele året.

Fylke: Nordland
Kommune: Meløy
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til revebu

Bodø jeger- og fiskerforening får fem tusen kroner i bidrag fra Statskog til innkjøp av flyttbar revebu.

Foreningen ønsker å bygge ei åte/revebu som kan brukes av foreningens medlemmer. Velvillige grunneiere har allerede gitt tillatelse til å sette opp bu.

- Det er mange interesserte rovviltjegere i Bodø, men det er vanskelig å få oversikt og tillatelse til smårovviltjakt. En organisering gjennom foreninga vil gi effektiv og sikker jakt og vil være et godt tilbud til våre medlemmer, skriver foreningen i søknaden som nå gir utbetaling fra støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Nordland
Kommune: Bodø
Tildeling: 5 000,-


Støtte til landssamling

Norsk vorstehhundklubb arrangerer for første gang landssamling i Nord-Norge. Arrangementet blir holdt på Skogvoktergården i Saltdal. Det vil komme hundefolk og jegere fra hele landet til samlingen, som både byr på apportprøve og utstilling.

Etter at klubben i vår søkte støtte fra Statskogmillionen, kommer nå tilsagn om et bidrag på ti tusen kroner fra Statskog.

Fylke: Nordland
Kommune: Saltdal
Tildeling: 10 000,-


Gapahuk på Skansenøyra

Saltdal petanqueklubb skal sette opp en gapahuk nær planlagte petanquebaner i et flott fritidsområde ved havet med grillplass, tuftepark, volleyballbane, fotballbane, freezebeegolf og mer i samme område. Skansenøyra er et mye brukt fritidsområde ved havet.

- Med petanquebanene og gapahuken regner vi med at området vil bli enda mere brukt. Petanquespill fremmer trivsel og er en idrett som passer for alle, skriver klubben i søknaden som nå gir fem tusen kroner fra den nasjonale støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Nordland
Kommune: Saltdal
Tildeling: 5 000,-


Ti tusen til Bodøsjøen nettverk

Bodøsjøen nettverk har store ambisjoner om å bygge et aktivitetsnaust. Totalt har prosjektet et omfattende budsjett, men ti tusen kroner fra Statskogmillionen kommer uansett godt med.

- Bodøsjøen Nettverk arbeider for å tilrettelegge en arena i Bodøsjøen der alle kan blir involvert i og interessert i vår felles kulturarv. Aktiviteter tilrettelegges og kystmiljøet blir aktivt tatt i brukt. Kulturarven blir tilgjengelig og synlig for folk flest, som bidrar til sosial tilhørighet, motivasjon til berikelse for den enkelte, skriver organisasjonen i søknaden som nå gir utbetaling.

Fylke: Nordland
Kommune: Bodø
Tildeling: 10 000,-


Gapahuk på toppen

Fauske idrettslag vil bygge gapahuk på toppen av Holtanlia alpinanlegg. Etter at de søkte støtteordningen Statskogmillionen i vår, kommer det nå et bidrag på fem tusen kroner til jobben fra Statskog.

Anlegget bidrar både sommer og vinter. Toppen av anlegget er blant annet med i «Ti på topp» i 2019.

Fylke: Nordland
Kommune: Fauske
Tildeling: 5 000,-


Støtte til minkfeller

Norges jeger- og fiskerforbund i Nordland får fem tusen kroner fra Statskog til innkjøp av minkfeller.

Planen er å kartlegge og fange mink på øyene og på land i områdene fra Lyngværstranda sør for Gimsøystraumen bru til og med Sydalspollen, samt Olderfjorden og Gimsøya. Gimsøya er forbundet til fastlandet med bru, og grenser i øst til det omtalte området adskilt av Gimsøystraumen.

- Over år har lokalbefolkningen registrert at ærfugl, vadefugler og sjøfugl er blitt kraftig redusert, samtidig som bestanden av mink har økt. Tiltaket vil bidra til en bedre balanse av fuglelivet i området, skriver foreningen i søknaden som nå gir penger fra den nasjonale støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Nordland
Kommune: Vågan
Tildeling: 5 000,-


Penger til tarp og hengekøyer

Skoleelever på Tverlandet får større mulighet til friluftsopplevelser etter at Statskog bidrar til innkjøp av hengekøyer og tarp.

- Vi har satset på friluftsliv på skolen og har mange lærere som brenner for dette. I 2015 kjøpte skolen inn utstyr, men vi ser at vi sårt trenger mer for å heve kvaliteten på undervisningen. Vi ser at friluftslivet tilbyr mestringsfølelse og er et karakterbyggende fag. Vi ønsker mer utstyr for å engasjere flere elever, slik at flere kan oppleve mestring og få oppleve gode naturopplevelser. Målet er at elevene skal oppdage at det er lite som skal til for å lykkes på tur! heter det i søknaden til Statskogmillionen som nå gir en utbetaling på fem tusen kroner.

Fylke: Nordland
Kommune: Bodø
Tildeling: 5 000,-


Premie til årets friluftsområde i Salten

- Vi ønsker å ha en kåring av "Årets friluftsområde i Salten", hvor den som vinner får 5000 - 10 000 kr i premie for å ruste opp friluftsområde, slik at det blir enda mer attraktivt. Premien skal være øremerket til innkjøp av benker, bord, bålpanne, eller som tilskudd for etablering av bålplass, utedo, gapahuk eller lignende. Vi legger opp til at alle kommunene kan komme med innspill med kandidater til kåringen og en fagjury skal avgjøre hvem som vinner, heter det i søknaden fra Salten regionråd.

Juryen som vurderte alle søknadene til den nasjonale støtteordningen Statskogmillionen valgte å støtte tiltaket med fem tusen kroner.

Fylke: Nordland
Kommune: Fauske
Tildeling: 5 000,-


Støtter Uendelig teater

Uendelig teater ønsker seg en bålplass som vil bli bruk daglig i øvingsperioden. Etter å ha søkt Statskogmillionen, kommer nå fem tusen kroner i retur til å realisere bålplassen.

- Alle øvinger foregår ute i området rundt Kjelvik Gård. Vi ønsker å forbedre forholdene rundt matlaging ute, samt lage bedre skjerming for vær og vind. Vi trenger derfor benker rundt bålplassen, kokekar, vindskjerming og mobile gapahuker, heter det i søknaden som ga uttelling.

Fylke: Nordland
Kommune: Sørfold
Tildeling: 5 000,-


Stistøtte i Narvik

Statskog bidrar med fem tusen kroner til å forbedre stien opp til det populære turmål «Lilletind» i Bjerkvik.

- Turstien blir aktivt brukt av skoler, barnehager og befolkningen i Bjerkvik. Vi ønsker også å skilte denne turen slik at turister og forbigående folk kan utnytte seg av denne flotte turen. Det er i dag et parti der en må krysse en myr for å kunne komme til toppen, her trengs det drenering og legge ned klopper slik at det er mulig å krysse myren uten å bli gjørmete og våt, skriver foreningen Bjerkvik aktiv som nå får en handsrekning til innkjøp av treverk, skruer og andre materialer.

Fylke: Nordland
Kommune: Narvik
Tildeling: 5 000,-

Foto: Torkel Skoglund

OSLO

Støtte til motivasjonstur med Medvandrerne

Medvandrerne skal ha med seg 10 deltakere på motivasjonstur til Rondane, og får bidrag til turen på fem tusen kroner fra Statskog.

- Midlene går til gjennomføring av turen, reiseutgifter, overnatting og mat. Overordnet plan er å ha to overnattinger på hytte, mens resten av turen blir på fjellet i telt. Planen er å nå opp til fire topper i løpet av turen, heter det i søknaden fra Medvandrerne.

Fylke: Oslo
Kommune: Oslo
Tildeling: 5 000,-


ROGALAND

Fem tusen til Hjerte for Sandnes

Statskog gir et lite bidrag til innkjøp av friluftsutstyr til organisasjonen Hjerte for Sandnes.

Pengene skal gå til innkjøp av telt, liggeunderlag, soveposer og stormkjøkken og kommer blant annet til nytte i organisasjonens arbeid med å hjelpe tidligere rusmisbrukere etter behandling.

- Tiltaket bidrar til at mennesker som ikke har kjennskap til norsk natur og friluftsliv får en mulighet til å oppleve noe nytt. Ved hjelp av medvandrere kan unge familier av både etnisk/ikke etnisk bakgrunn oppleve naturen, lage næringsrik mat, bruke kroppen og skape nye sosiale arenaer. Det skaper blant annet mestring, økt selvrespekt og samhold i familien, skriver organisasjonen og får valuta for søknadsinnsatsen.

Fylke: Rogaland
Kommune: Sandnes
Tildeling: 5 000,-


SOGN OG FJORDANE

Stirydding i Sørbøvåg

Øen helselag får et lite klapp på skuldra fra Statskog i arbeidet med å rydde stier.

Prosjektet handler om folkestien i Sørbøvåg som de ønsker å rydde. Det betyr klipping av kratt, merking, grøfting og hellelegging, for å nevne noe. Helselaget mener at området kan friste veldig mange til gode naturopplevelser, siden det er nært bilvei og gode parkeringsmuligheter og deler av veien både kan brukes med barnevogn og rullestol.

Organisasjonen får et bidrag fra Statskogmillionen til innkjøp av tau, maling, drensrør og annet utstyr som må til for å ruste opp stien.

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Hyllestad
Tildeling: 5 000,-


TELEMARK

Friluftsutstyr til utlån

Siljan nærmiljøsenter får fem tusen kroner fra Statskog til innkjøp av friluftsutstyr.

Senteret er en ideell forening og vil særlig bidra til at lavinntektsfamilier kan få låne gode støvler, klær, ryggsekk, sovepose, liggeunderlag og annet turutstyr som trengs for å være med på speiderturer, barnas turlag eller skoleturer.

- Å ikke ha grunnutrustningen for friluftsliv forsterker utenforskapet. Startpakker til utlån for inntil ett år gjør at ungene kan prøve seg i speideren eller turlaget, skriver nærmiljøsenteret.

Fylke: Telemark
Kommune: Siljan
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til Kroken jeger- og fiskerforening

Gapahuk, broer og klopping står på arbeidslista til Kroken jeger- og fiskerforening, som nå får et bidrag fra Statskog på fem tusen kroner til arbeidet.

Gapahuken skal settes opp ved Korsvann. Foreningen har allerede ryddet og merket tursti til ei nærmiljøløype, men vil utvikle området videre med gapahuk og oppgradert sti.

- Tiltaket vil bidra til friluftsliv gjennom bedre tilrettelegging av et populært område, skriver foreningen i søknaden som gir tilskudd fra Statskogmillionen.

Fylke: Telemark
Kommune: Drangedal
Tildeling: 5 000,-


TROMS

Støtter friluftscamp med samisk kultur

Målselv kommune får ti tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen for å gjennomføre friluftscamp med fokus på samisk kultur.

- Vi bor i et område med tradisjon for samisk kultur. Dette er allikevel veldig ukjent for mange barn og unge i dag. Derfor ønsker vi å arrangere en firedagers camp med fokus på samiske tradisjoner. Her skal vi ha med oss reindriftsutøvere og samiske personer som kan lære oss samiske mattradisjoner, bygging av lavvo, reindrift og bekledning. Deltakerne vil få større forståelse av den samiske kulturen. Det vil kunne øke interessen for og å minske fordommer mot den samiske kulturen, heter det i søknaden som nå gir uttelling i Statskogs støtteordning.

Fylke: Troms
Kommune: Målselv
Tildeling: 10 000,-


Kanoer til Øverbygd jeger- og fiskerforening

Nær halvparten av finansieringen er på plass etter at Øverbygd JFF får fem tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen til kjøp av ny kano.

- Foreningens hytte i Dividalen er primært et tilbud til egne medlemmer, men lånes også ut til bygdas lokale barne- og ungdomsskoler som benytter hytta som utgangspunkt for ulike friluftsaktiviteter. På hytta disponerer de en robåt og en kano. Vi ønsker å anskaffe ytterligere en kano med årer og redningsvester som ungdommen kan benytte når de er på hytta, heter det i søknaden som nå gir utbetaling på fem tusen kroner.

Fylke: Troms
Kommune: Målselv
Tildeling: 5 000,-

Foto: Geir Wagnild

5 000,- til utstyrsbank

Nordreisa Røde Kors får fem tusen kroner fra Statskogmillionen til nye innkjøp.

Foreningen driver i dag en utstyrsbank, hvor de låner ut tur- og friluftsutstyr til beboere i Nordreisa. Målet er å gi alle en mulighet til å ta del i friluftsaktiviteter lokalt.

- I 2018 hadde vi over 100 utlån. Vi ønsker nå å supplere med mer utstyr, da vi ser at behovet for utstyr og utlån stadig øker. Vi ønsker å supplere utstyrsbanken med nye telt, solide og varme soveposer, skikkelige liggeunderlag, skøyter, flere skistaver, tarp og vedlikeholdsutstyr for nåværende utstyr, heter det i søknaden som var en av de som ble plukket ut til å få midler fra støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Troms
Kommune: Nordreisa
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til naturmøteplass

Framsyn 4H får fem tusen kroner i bidrag til å utvikle en naturmøteplass med gapahuk i skogen.

- Denne skal ligge ved siden av ei elv, der man kan fiske og kose seg. Naturmøteplassen blir utformet slik at rullestolbrukere også har muligheter til å komme seg dit. Veien opp til plassen er ca 50 meter lang. På andre siden av veien er det sjø og muligheter for bading. Denne plassen skal brukes av alle, både til undervisning og overnatting av 4H medlemmer, heter det i søknaden som ble plukket ut til å få fem tusen kroner fra støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Troms
Kommune: Tromsø
Tildeling: 5 000,-


Hengekøyer og turutstyr

Kvæfjord frivillighetssentral vil ruste opp utstyrsbanken, slik at det blir enklere for familier å dra på tur sammen. Ikke minst gjelder dette familier som i begrenset grad har økonomisk evne til å dra på ferier og opplevelsesturer.

Frivillighetssentralen ønsker blant annet å kjøpe inn hengekøyer og annet turutstyr, og får med seg fem tusen kroner fra Statskogs støtteordning på veien.

Fylke: Troms
Kommune: Kvæfjord
Tildeling: 5 000,-


Mer turutstyr til utlån

Målselv Dagsenter Vel er drevet av og for personer tilknyttet rus og psykisk helsetjeneste i Målselv. Etter søknad til støtteordningen Statskogmillionen, får de nå fem tusen kroner til å ruste opp utstyrsbanken.

Det er blant annet et ønske om å utvide sortimentet med nytt turutstyr, som fremmer aktivitet til innbyggerne. Dette handler blant annet om pulker, isbor, ryggsekker, truger og lignende.

Fylke: Troms
Kommune: Målselv
Tildeling: 5 000,-


Kanostøtte på Andøy

Fem tusen kroner ble uttellingen, etter at Norsk folkehjelp Andøy sendte inn søknad om støtte fra Statskogmillionen i vår til innkjøp av kano.

- Vi har per i dag to kanoer i laget, men det blir lite fordelt på 17 ungdommer når vi drar på turer. Vi arrangerer også Frilufts-Camp i mai hvert år som er åpen for alle i alderen 13-18 år. Her får de førstehjelp, friluftsliv, fiske mm på en helg. I høstferien arrangerer vi en regional høstleir for alle sanitetsungdommer i Nord-Norge. Her er det mye aktivitet innen de samme temaene som på Frilufts-Campen. Alle aktiviteter er gratis og delta på for ungdommene, slik at ingen faller utenfor. Kano letter terskelen for å få ungdom ut i marken og gir alle en mestringsfølelse, heter det i foreningens søknad.

Fylke: Troms
Kommune: Andøy
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til Kampenhytta

IL Kampen får fem tusen kroner fra Statskog som bidrag til arbeidet rundt Kampenhytta. Bidraget kommer fra støtteordningen Statskogmillionen, etter at foreningen søkte tidligere i vår.

- Kampenhytta er et populært turmål og et naturlig møtepunkt midt mellom Setermoen og Bardufoss. IL Kampen drifter hytta med åpen kafe i sesong og den leies også ut til jegere, skoler og andre, heter det i søknaden fra foreningen.

Fylke: Troms
Kommune: Bardu
Tildeling: 5 000,-


Sykkel til topps

Bardu alpinklubb får fem tusen kroner som bidrag til kjøp av medbringere til bruk med skiheis for terrengsykler.

- Vi vil lage sykkeltraseer i de allerede opparbeidede skinedfartene. Det er også planer om å tilrettelegge for stisykling i større grad uten bruk av heisen. Terrengsykling er i stor vekst. Vi ønsker å legge til rette for denne aktiviteten. Vi planlegger også å anlegge pump track og tilrettelagte stier, skriver organisasjonen i søknaden til Statskogmillionen som nå gir en utbetaling på fem tusen kroner.

Fylke: Troms
Kommune: Bardu
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til benker i Kåfjord

Kultur og næring i Kåfjord (KNIK) er et lag basert på frivillighet, som arbeider for å fremme trivsel i bygda i Indre Kåfjord. Utallige dugnadstimer er lagt ned for å bidra til friluftsliv og tilrettelegging i nærmiljøet.

I vår søkte foreningen om et bidrag fra Statskogmillionen til innkjøp av benker og til gjenoppbygging av gapahuker i Kåfjorddalen. Søknaden gir gjenklang hos Statskog som ønsker å bidra med støtte til den viktige gjenoppbyggingen. Søknaden fra KNIK gir nå en utbetaling på ti tusen kroner.

Fylke: Troms
Kommune: Kåfjord
Tildeling: 10 000,-


Bålpanne til Torsken turgruppe

Et tilskudd på fem tusen kroner kommer fra støtteordningen Statskogmillionen, etter at Torsken turgruppe søkte om støtte til bålpanne tidligere i vår.

- Vi ønsker å kjøpe bålpanne/grill med bord fra Tromsø fengsel. Rundt bordet tenker vi å bygge enkle benker. Fordi vi har mange arrangement i vinterhalvåret, trenger vi også ulltepper for å invitere beboerne fra sykehjemmet ut, heter det i søknaden som nå gir uttelling.

Fylke: Troms
Kommune: Torsken
Tildeling: 5 000,-


TRØNDELAG

Bidrag til bålpanne, bord og benker

Klinga Jeger- og fiskerforening får 5 000 kroner fra Statskog til innkjøp av bålpanne, benker og utstyr i tilknytning til foreningens hytte ved Vommavannet i Aursundli. Foreningen tror dette kan stimulere til økt bruk av hytta.

- Tiltaket vil bidra til å få flere ut på tur i skog og mark. Vommahytta ligger en times rolig gange fra vei, så her er helsegevinsten stor, både fysisk og psykisk ved at en kan gå seg svett for så å finne roen ved hytta og vannet med bål, et sted å sette seg ned og kanskje ha en fiskestang og slenge ut snøret. Det er fin fisk i vannet. Vi krysser fingrene for at det kan være vår tur nå, skriver foreningen i søknaden til Statskogmillionen.

Og det ble Klinga JFF sin tur. Søknaden gir fem tusen kroner inn på konto.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Namsos
Tildeling: 5 000,-


Støtte til orienteringsposter i Skorovas

Statskog gir fem tusen kroner til Skorovas Liv Frivillighetssentral til utsetting av orienteringsposter med klippetang i fjellområdene.

- Vi har sett at folk trenger et dytt og et mål med å gå en tur. Her får de både korte og lange. Og er det premier og kan utløse et konkurranseinstinkt i folk, så er det enda lettere å få dem med. Vi gjorde oss den erfaring i fjor, at folk vanligvis går man dit de har gått før. Nå fikk de en grunn til å se et annet sted, og kanskje også invitere med seg naboen, heter det i søknaden som nå gir utbetaling fra støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Namsskogan
Tildeling: 5 000,-


Tilskudd til gapahuk

Vuku barne- og ungdomsskole får 10 000 kroner i støtte fra Statskog til å etablere gapahuk. Gapahuken skal bidra til et variert naturmiljø i skolens nærhet, slik at friluftsliv kan brukes aktivt som en metode i opplæringen.

Statskog setter pris på innsatsen og gir full uttelling fra støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Verdal
Tildeling: 10 000,-


Utedo ved grendelagshytta

Sorte grendelag vil bygge nytt og miljøvennlig utedo i tilknytning til grendelagets hytte, Vidsyn. Samtidig ønsker de å utbedre veien opp til hytta slik at adkomst blir lettere for eldre og mennesker med ulike funksjonsutfordringer. Brønn som sikrer rent drikkevann står også på planen.

- Hytta ligger i rimelig avstand fra vei og langs "Sortasringen"- et stinett på rundt to mil. Området er et av kommunens mest besøkte rekreasjonsområder. Det har vært store utfordringer i forhold til bruk av hytta etter at brønnen ble forurenset av myrsig og veien ble ødelagt for noen år siden i kraftig regnvær. Toalettet er svært gammelt og lite innbydende. En standardheving vil gi økt besøk og større mulighet for tilrettelegging for aktiviteter, skriver grendelaget og får fem tusen kroner i støtte fra Statskog.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Stjørdal
Tildeling: 5 000,-


Støtte til trimregistrering

Leik idrettslag får fem tusen kroner fra Statskog til å dekke utgifter i forbindelse med app for trimpoeng.

- Det er stor interesse for postene, vi legger inn ekstra premier, ekstra poster på kartet og genererer interne konkurranser, aktivitet og engasjement i bygda. Det kommer stadig nye brukere til i registeret vårt. Vi ser en helt klart forhøyet aktivitet, flere deltagere og et større engasjement rundt postene våre etter at app'en ble tatt i bruk. Vi når også en del yngre brukere og flere registrerte brukere går mer rundt i marka og på skiturer nå i vinter på jakt etter poster og innsjekk, skriver idrettslaget i søknaden til støtteordningen Statskogmillionen som nå gir fem tusen kroner inn på konto.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Melhus
Tildeling: 5 000,-


Bidrag til bro

Omlegging av skiløype krever bygging av bru over Feragselva. Skiløypa brukes til mosjon og til turen (Kromgruverennet), og brua gir lettere tilgang til skiløypene for folk som skal på tur. Det blir også enklere å kjøre og vedlikeholde løypa.

- Brua er nødvendig for å arrangere Kromgruverennet som er et turrenn både for aktive skiløpere og mosjonister. Rennet trekker årlig omkring 400 trimere, skriver Hitterdal og Feragen idrettslag som får fem tusen kroner i støtte fra Statskogs støtteordning.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Røros
Tildeling: 5 000,-


Lavvostøtte til Namdalseid JFF

Med fem tusen kroner i støtte fra Statskog kommer Namdalseid et stykke på veien når de vil kjøpe inn komplett lavvo med innertelt, bunnduk og vedovn.

- Foruten fritt utlån til alle, planlegges investeringen brukt til tilrettelagte turer. Rypejakt for utviklingshemmede er et av mange tiltak vi planlegger å gjennomføre de kommende år. Av erfaring fra 2018 krever dette betydelig større plass enn telt, for å imøtekomme de ulike behov for tilrettelegging, fleksibilitet, trygghet, samt opplevelsen av tilhørighet, samhold og trivsel. Det samme gjelder også for utflukter med barn, som ikke kan sove alene, uten kontinuerlig tilsyn av voksne, skriver foreningen i søknaden sin til støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Namdalseid

Tildeling: 5 000,-

Hengekøyer til Hållingen 4H

Ti hengekøyer med myggnett og regntrekk står på ønskelista til Hållingen 4H. Med fem tusen kroner fra Statskog er handelen litt nærmere en realitet.

- Vi er en klubb som tilbringer mye tid ute i friluft. Vi bruker en del lavvo, men vi ønsker også en alternativ overnatting i naturen. Vi har planer om å invitere flere barn og unge på våre turer i naturen, noe vi kan vi gjøre mange ganger i løpet av året, skriver organisasjonen i søknaden som fikk gjenklang i støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Trøndelag

Kommune: Høylandet

Tildeling: 5 000,-

Støtter turhelg for synshemmede

Norges Blindeforbund Trøndelag vil etablere en helgetur for medlemmer, og håper at det kan være starten på en fast turgruppe som drar ut hvert år. De vil leie hytte, og ikke minst planlegge turer i ulendt terreng med ledsagere.

- Turgåing er vanskelig for synshemmede på egen hånd, noe som bidrar til ensomhet og skjelett og muskelplager. Vi ønsker å gi våre medlemmer mulighet til å møte andre mennesker i samme situasjon, der de får oppleve naturen uten å føle seg utrygg. Ved å gå i ulendt terreng og oppleve nye steder vil deltakerne oppleve mestring og økt livskvalitet, skriver Blindeforbundet i søknaden sin som gir fem tusen kroner fra Statskogmillionen.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Trondheim
Tildeling: 5 000,-


Vil lokke med Chamonixskogen

Presthus frivillighetssentral ønsker å gjøre Chamonixskogen til et nytt utfartssted med base på Presthus frivilligsentral/Presthus Gård. Penger trengs til benker, stol og lavvo. Søknaden gir topp uttelling fra Statskogmillionen med ti tusen kroner.

- Dette vil være til nytte også for både barnehage og skoler i nærområdet. Skogen er i dag relativt lite brukt, og siden vi bor i et område med mye utbygging ønsker vi nå å få fokus på og rydde i skogsområdet som har en unik utsikt over Ranheim, skriver frivillighetssentralen i sin søknad.

Fylke: Trøndelag
Kommune: Trondheim
Tildeling: 10 000


VEST-AGDER

Fem tusen til klopper

Tveit idrettslag får fem tusen kroner fra Statskog som bidrag til å klopplegge over myr og bygge broer over bekker.

Pengene vil gå til plank, skruer, beslag og annet nødvendig utstyr som kan gi stibrukerne en tørrere opplevelse. Idrettslaget rydder og merker turløyper i Tveit, Kjevik og Hamresanden-området i Kristiansand. De siste fem årene har idrettslaget ryddet og merket imponerende åtte mil med turløyper i samråd med grunneierne. Statskog synes jobben som gjøres er viktig og bidrar med støtte fra Statskogmillionen til ytterligere oppgradering.

Fylke: Vest-Agder
Kommune: Kristiansand
Tildeling: 5 000,-


VESTFOLD

Støtte til gapahuk

Tønsberg og omegn turistforening får et bidrag fra Statskog til kjøp av gapahuk.

Foreningen ønsker å sette opp gapahuk med ildsted i turområdet ved Trollsvann, slik at det blir et trivelig turmål for barnefamilier. Statskog støtter tiltaket med 5 000 kroner.

- Dette vil gi flere bedre naturopplevelser, slår foreningen fast.

Fylke: Vestfold
Kommune: Tønsberg
Tildeling: 5 000,-


Ti tusen til «Veien ut»

- Vi har erfaring med at terapien har en helt annen virkning når vi er på tur enn når vi er på institusjon. Det er to ulike verdener, skriver stiftelsen «Veien ut» som får 10 000 kroner i støtte fra Statskog.

Stiftelsen Veien Ut driver med rehabilitering av tunge rusavhengige gjennom et program som forener effekten av å være i naturen over lengre tid sammen med profesjonelle terapeuter.

- Vi tar med oss en gjeng rusavhengige hvert år som starter på sitt livs reise. Del 1 innebærer 14 dager padling i Femunden. Del 2 handler om 40 mil fottur til Svartisen. Del 3 innebærer 6 uker seiling til Svalbard. Deltakerne vil under denne turen oppleve mestring og tilknytning til naturen som en god erstatning for rusen. De må selv utføre alle aktiviteter og lære seg og ferdes å mestre elementene. Alle bygger et helt spesielt forhold til det å være på tur og leve i takt med naturen som blir viktig for livet etterpå, heter det i søknaden som fant gjenklang i støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Vestfold
Kommune: Re
Tildeling: 5 000,-


ØSTFOLD

Bidrag til stolpejakt i Moss

Orienteringsklubben Moss får et bidrag på 5 000 kroner fra Statskogmillionen til Stolpejakt.

Stolpejakta er gratis for kommunens innbyggere, men det er betydelige kostnader knyttet til å etablere og tilgjengeliggjøre dette. Orienteringsklubben synes arbeidet er viktig som et lavterskeltilbud.

- Målet er å få mossingene opp av sofaen og ut i byen og marka. De fleste stopler vil være tilrettelagt for at funksjonshemmede vil kunne bruke tiltaket, sier O-klubben.

Fylke: Østfold
Kommune: Moss
Tildeling: 5 000,-

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.