Skip to main content

Is - og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms 22. februar 2017

Pressemelding   •   feb 23, 2017 10:20 CET

Elsvatnet med Geittinden og Kjerringtinden på andre sida av Røssvatnet i Hattfjelldal. Foto: Lars Lorentzen

Observasjoner gjort av Statskog Fjelltjenesten i fjellområdene de siste dagene.

  • Nord-Troms
  • Senja og Midt-Troms
  • Ofoten – og Sør Troms
  • Salten
  • Rana/Hemnes
  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

Det er forholdsvis like forhold i Nordland og Troms, men det er noe større skredfare i Troms siden det har kommet mere snø her i kombinasjon med vind. I skogen er det hardt med et snølag på 10-15 cm oppå dvs. perfekte skiforhold! I høgfjellet er det hardere og til dels isskare på vindutsatte steder.

Elver og bekker er enda delvis åpne etter mildværet for fjorten dager siden og disse kan være vanskelig å forsere.

Isene i høgfjellet er stort sett gode og tørre oppå med et lite snølag på toppen. Vinterferien byr på fine forhold for isfiske. 

For inspirasjon til å komme seg ut på tur legger vi ved noen bilder på flickr.com:

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til Varsom.no

I Nordland og Troms er det gjennom vinteren målt istykkelse ved en del utvalgte vann. Se våre ismålinger på www.iskart.no.


Nord-Troms

"I lavlandet har snølaget «satt» seg godt, og etter mildværet forrige uke har det også dannes seg et godt skarelag på toppen. De polare lavtrykkene som har stått i kø den siste tida har også bragt med seg korte men heftige snøbyger. Dette har mange steder skapt silkeføre nedenfor skoggrensa", sier Kjetil Bjørklid.

Vinden har imidlertid også medført en betydelig transport av løssnø, noe som igjen kan bygge opp nye – og store – skavler i le-heng. Sjekk varsom.no der du ferdes!

I fjellet har det vært mye vind den siste uka og snøforholdene er dermed svært varierende ut fra terrengforholdene lokalt. Generelt er rabber og dalkanter avblåste og til dels isete, men dalganger og le-sider kan ha samlet mye løssnø.

I Reisadalen er det verd å merke seg at elveisen er svært varierende. Innover i Reisa Nasjonalpark er det nå scooterspor inn til Nedrefoss, mens det videre innover ikke har vært farbart pga mange åpne råker og dårlig is. Scootersporet er normalt et pluss for skiturer, men slik forholdene er nå må man uansett vurdere situasjonen konkret der man er og ikke bare anta at sporet betyr sikker is!

Kontaktperson Nord-Troms: Kjetil Bjørklid, tlf. 922 43 096

Frostskog Reisa Nasjonalpark Foto: Kjetil Bjørklid


Senja og Midt-Troms

"Etter en periode med kaldt og fint vintervær, har den siste uka vært preget av snøbyger og vind fra vest og nordvest. Kombinasjonen av snøbyger og vind har ført til oppsamling av fokksnø i lesider, noe som har ført til økt skredfare i hele regionen. Vær derfor forsiktig når du ferdes i områder med fersk innblåst nysnø, i renner og leheng", sier Kjetil Letto.

På Senja har det kommet til dels mye nysnø i løpet av den siste uka. Skiføret er godt de fleste steder, men det kan være noe avblåst oppe i høyden. Kombinasjonen av vind og tette snøbyger har ført til opplagring av fokksnø flere steder, spesielt i østvendte lesider. Skredfarevarselet for Senja varsler faregrad 3 - Betydelig, og forventes å være på samme nivå i dagene som kommer.

I Dividalen har det kommet noe mindre snø enn på kysten, men også her er det godt med nysnø i terrenget. Både på øst- og vestsiden av dalen er det avblåst og hardt oppe i høyden, mens det nede i dalgangene og i skogen er løs og fin snø. Kaldt vær og tørr nysnø gjør at skiføret er godt de fleste stedene, men også på innlandet har kombinasjonen av vind og snøbyger ført til opplagring av fokksnø i østvendte lesider.

Skredfarevarselet for Indre Troms varsler faregrad 3 - Betydelig, og forventes å være på samme nivå i dagene som kommer.

Kontaktperson i Senja og Midt-Troms: Kjetil Letto, tlf. 997 94 194


Ofoten og Sør-Troms

På fjellet i Ofoten og Sør Troms er det nå nysnø over hard skare. Disse forholdene har medført at reinen mange steder sliter med å finne mat, slik at folk som ferdes på fjellet, må vise spesielt hensyn til rein på beite.

Snødybden varierer selvfølgelig, men det er godt med snø i høyfjellet.

Det harde og kompakte snø – og skarelaget, under den siste nysnøen, medfører at det er viktig å tenke over og vurdere rasfaren i fjellet, særlig ved væromslag til mildvær med mye vind og evt. mersnø. I lavlandet har det siste mildværet medført at isen på en del lavereliggende vatn kan være usikker.

I indre Ofoten er det kommet 20 – 30 cm nysnø de siste dagene og skiføret er supert.

I følge Utmarkskonsulent Arild Bondestad i Statskog Fjelltjenesten, er det på grunn av stor anleggsvirksomhet på Fjellbu i Skjomen, lite tilgjengelige parkeringsplasser på Fjellbu og Bondestad ber folk tenke seg om når de parkerer her, slik at ikke anleggstrafikken blir hindret.

Anleggsveiene i Skjomen er ikke vinterbrøytet.

Kontaktperson i Ofoten og Sør-Troms: Arild Bondestad, tlf. 913 19 038

Tynn og dårlig is i lavlandet  etter det siste mildværet. Melkevatnet i Ballangen. Foto: Arild Bondestad.


Salten

I fjellet er det fine forhold for skiturer i vinterferien. Det er nysnø på skare i skogen. I høgfjellet der vinden tar, er det mer isskare, men også her fine forhold for en skitur.

"Vær oppmerksom på at mye vind fra nordvest har lagt en del store snøskavler og at en del bekker og mindre elver fortsatt går åpne eller har dårlig is", sier Jim Tovås Kristensen.

Snømengden i fjellet varierer fra område til område, men det er godt med snø i hele Salten. Mye snø betyr også rasfare. Følg de daglige varslene på www.varsom.no.

Isene på uregulerte fjellvatn er trygge og tørre. Hvorfor ikke prøve fiskelykken i vinterferien?

Kontaktperson i Salten: Jim Tovås Kristensen, tlf. 934 23 318


Nord-Helgeland

"Det er generelt godt skiføre og god is. Tørt på isen med et tynt nysnølag oppå, perfekte forhold for isfiske. Lite snø for årstida, men skareføre med nysnølag gir et utmerket skiføre i skogen. Bekker og elver er delvis åpne enda etter mildværet og kan være problematiske å forsere. I høgfjellet er det delvis isskare", sier Arild Bjørge.

I Hemnes er det Ikke farbart på store deler av Røssvatnet. Det er ca 20 cm nysnø i dette området, hardt og delvis isete under nysnøen. Lite snø på vindutsatte områder.

Vind og nysnø har gjort sitt til at det har samlet seg snø i lesider. Dette fører til økt skredfare i disse områdene.

Kontaktperson i Nord-Helgeland: Arild Bjørge, tlf. 481 94 895

Endelig ble det snø i skogen. Stavassheia i  Grane kommune. Foto: Lars Lorentzen


Sør-Helgeland

På mange steder er det lite snø årstiden tatt i betraktning.I skogen er det rimelig bra skiføre da det har kommet 20 – 40 cm nysnø de siste dagene.

I fjellet er det store områder med tynt snødekke og hardt og isete underlag. I vest er det hardt, isete og delvis bart under den nye snøen.

"Det er brukbar is på de fleste vann, men isen er tynnere enn normalt på denne tiden av året. I vann med stor gjennomstrømning må man se seg ekstra for. De fleste elver og bekker som har vært åpne holder på å legge ny is. Vær oppmerksom på hengis", sier Lars Lorentzen

Blir det vind kan det dannes skavler på glatt og hardt underlag.

I flatt lys er det vanskelig å se grøfter og hull i snødekket som har tint frem etter mildværsperiodene som denne vinteren har hatt mange av.

Kontaktperson i Hattfjelldal: Per Lorentzen, tlf. 481 84 808

Kontaktperson i Grane og Vefsn: Lars Lorentzen, tlf. 482 49 036

Fjelltjenesten ønsker folk god tur til fjells i vinterferien!


Generelt om is – innsjøer og vassdrag

Isene på uregulerte vann i høgfjellet er stort sett trygge foreløpig, mens det i lavereliggende fjellområder nå er usikker is. OBS! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Bruk Inatur

På nettstedet Inatur får du kjøpt jaktkort og fiskekort, tilgang til kartutskrifter og bestilt overnatting på Statskogs og andres utleiehytter. Nettstedet inneholder også mye annen nyttig informasjon for turfolk.

Turplanleggere på internett

Prøv ut Statskogs turportal www.godtur.no Turportalen er gratis og her kan man hente kart over hele Norge, finne turbeskrivelser, lage turforslag og laste ned informasjon til din egen GPS. Her finner du også åpne husvær, hytter og fiskeplasser. God tur!

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

For media: Oppgi kilde dersom opplysningene blir offentliggjort.

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.