Skip to main content

​Is - og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms 10. februar 2017

Pressemelding   •   feb 10, 2017 11:37 CET

Vinterlys på Leina i Troms - sjekk is- og snøforholdene Foto: Kjetil Letto

Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene.

  • Nord-Troms
  • Senja og Midt-Troms
  • Ofoten – og Sør Troms
  • Salten
  • Rana/Hemnes
  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

Det gjelder å utnytte fredagen og lørdagen denne helga og komme seg ut på tur, for på søndag kommer det på nytt mildvær med en del regn. For inspirasjon til å komme seg ut på tur legger vi ved noen bilder på flickr.com:

Etter en periode med mye snø og påfølgende mildvær og regn, har det nå vært kaldt og fint vintervær den siste uka. I bjørkeskogen og i le-områder er skiføret best, med et fint snølag oppå skaren. I høgfjellet varierer forholdene fra is-skare og knallhardt, til silkeføre i le-områder. Isen på uregulerte fjellvatn er gjennomgående god. Se våre ismålinger på www.iskart.no.

Nord-Troms

«I lavlandet har snølaget «satt» seg godt, slik at det mange steder er mulig å gå på tur uten ski. Et tynt lag med løssnø på toppen gir selvsagt ypperlige forhold for skiturer.

Fjellvatna har god is (80 – 90 cm), men på flere vatn er det et sørpelag under snøen», sier Kjetil Bjørklid i Statskog Fjelltjenesten.

I fjellet og ut mot kysten er snøen preget av mye vind den siste tida, og til dels også mildvær. Mye is-skare, og over kanter og nabber er det ren is. Bekker er frosset til igjen, og et tynt snølag kan skjule svært glatte partier.

Innover i høyfjellet er det mindre is, og mange steder har veldig fine snøforhold. Topper og rabber er likevel mye avblåst.

Reisadalen/elva: Mye dårlig is og åpne råker. Vi har hatt en del trafikk i forbindelse med vedkjøring til hytter og rasteplasser, slik at opp til Mollisfossen bør sporet være bra. Vær uansett obs når elveisen må krysses!

Kontaktperson Nord-Troms: Kjetil Bjørklid, tlf. 922 43 096

Ta spesielt hensyn til reinen Foto: Arild Bondestad

Ta spesielt hensyn til reinen Foto: Arild Bondestad

Senja og Midt-Troms

«Etter en periode med store snøfall og påfølgende mildvær, har det nå vært kaldt og fint vintervær den siste uka. Mildværet har stabilisert snømassene, og et lite snøfall for ei ukes tid siden har gitt gode forhold for å utfolde seg i vinterfjellet», forteller Kjetil Letto i Statskog Fjelltjenesten.

På Senja har mildværet tatt hardt. I lavere områder er snødekket tynt og hardt, mens det er bedre i dalene og oppe i høyden. Til tross for tynt snødekke og at vinden har flyttet på nysnødekket, så er skiføret fortsatt bra mange steder. Isen er solid og tykk på alle de målte vannene og varierer i tykkelse fra 52 cm på Åndervatn til 58 og 59 cm på Indre og ytre Svanvatn.

I Dividalen er det fortsatt godt med snø både nede i skogen og oppe i fjellet. På østsiden av dalen inn mot svenskegrensen er dekningsgraden av snø god. Noe løsere snø og godt skiføre nede i skogen. Over skoggrensen er det mer vindpåvirket og pakket snø. På vestsiden av dalen, i området Høgskardet – Vuomajavri, er det mer avblåst og skavlete, både i dalgangene og oppe i høyden. Skiføret her er brukbart mange steder. Isen er solid og tykk på alle de målte vannene og varierer i tykkelse fra 59 cm på Høgskardvatn til 97 cm på Moskanjavri. 

Kontaktperson i Senja og Midt-Troms: Kjetil Letto, tlf. 997 94 194

Ofoten og Sør-Troms

Forholdene i fjellet i Ofoten – og Sør Troms har nå stabilisert seg etter alt mildværet den siste tiden. Før mildværet ble snødybden på Bjørnfjell ved Riksgrensen målt til ca. 1,20 meter. Snødybden er nå ca.1meter.

Skiføret er godt. Det er hardt i fjellet og på vind- og værutsatte strøk, er det is-skare. I skogen og på plasser med le for østavinden, er det mykere og noen steder er det kommet et fint nysnølag på toppen av skaren.

Isforholdene på ikke regulerte sjøer er trygge i fjellet, men enkelte fjellvatn har en del overvann under snøen og i mellom islagene.

«Det er fine forhold for å prøve fiskelykken og kanskje er det dette, som skal til for å «lure stor-røya», sier Arild Bondestad i Statskog Fjelltjenesten.

«Reindriften opplever flere steder i dette området «låste beiter» og noen reindriftsutøvere har valgt å støttefore reinen. Jeg oppfordrer derfor alle som ferdes i fjellet til å ta spesielt hensyn til reinen nå fremover og f.eks. holde hunder i band i områder med rein», sier Bondestad.

Kontaktperson i Ofoten og Sør-Troms: Arild Bondestad, tlf. 913 19 038

En del åpne elver og bekker. Utløpet av 1. Skittendalssvatn , i Skånland kommune Foto: Arild Bondestad

En del åpne elver og bekker. Utløpet av 1. Skittendalssvatn i Skånland kommune Foto: Arild Bondestad

Salten

I Salten er det nå meget fine forhold i fjellet. Etter det kraftige mildværet for 2 uker siden har forholdene stabilisert seg, og det er kommet 5-10 cm nysnø oppå skaren. Det er fortsatt rikelig med snø i fjellet og på indre strøk, og snømengden er målt til ca 1,5 meter. Vær oppmerksom på at enkelte bekker og mindre elver fortsatt kan være åpne eller ha svak is. Balvatn i Sulitjelma er også islagt, med 26-30 cm istykkelse i fast trasè mellom Naustbukta – Skaitikjeften.

«Skiføret er svært godt i skogen der vinden ikke har tatt. Høyere opp i høgfjellet der vinden har tatt, er det noe is-skare og hardt, men også der fine forhold. Skiforholdene er med andre ord gode og alle oppfordres til å komme seg ut på ski, truger eller til fots der isskaren er hard nok», sier Jim Tovås Kristensen i Statskog Fjelltjenesten.

På ikke regulerte fjellvatn er isforholdene tørre og gode, og det er ideelle forhold for å prøve fiskelykken. Vi ber turgåere ta et særlig hensyn til rein på beite, og la den få beite i fred. Dette på grunn av mye is-skare og stedvis dårlige beiteforhold i fjellet.

Kontaktperson i Salten: Jim Tovås Kristensen, tlf. 934 23 318

Nord-Helgeland

«I høgfjellet i Rana og Hemnes er det hardt og bårete og delvis is. I fjellskogen er det ca. 5 cm snø oppå skaren og fint skiføre. Forholdene for isfiske i høgfjellet er gode. Bekker og elver gikk opp ved forrige mildvær, og disse er delvis åpne og kan være vanskelig å forsere», forteller Kristian Sivertsen i Statskog Fjelltjenesten.

Isene måler mellom 80-120 cm med et ca. 15 cm islag oppå sørpelaget.

Røssvatnet er åpent og derfor også Tustervasstraumen og det meste av Tustervatnet. Det er lite snø i området, og snøen som er der er fast og hard. Over skaren er det et lite lag oppå med 1 til 5 cm løs snø. Stormyrbassenget er delvis åpent og ikke farbart der det vanligvis fiskes på isen. 

Kontaktperson i Nord-Helgeland: Arild Bjørge, tlf. 481 94 895

Sør-Helgeland

Varierende snømengder – store lokale variasjoner, men generelt lite snø i vestlige fjelldaler og lavere områder.

Snømålinger i Hattfjelldal – Sætren, 480 moh, 110 cm og Vestre Tiplingen, 700 moh, 70 cm. I høgere områder i innlandet er det stort sett 50 – 80 cm snø.

«I skogområdene er det bra skiføre når en kommer så høgt at det er snø. I vestlige fjellområder er det til dels lite snø, avføket og is over store områder og dårlig skiføre, spesielt i områder som fikk mye nedbør i form av regn og som er vindutsatt», forteller Lars Lorentzen i Statskog Fjelltjenesten.

Østlige fjellområder (mot Sverige) er det fine forhold og godt føre. I vestlige områder av Børgefjell er det store områder der det er avføket og isete.

I lavereliggende vatn med stor gjennomstrømming er det dårlig is (flere vatn gikk opp under siste mildværsperiode). Elver og bekker har vært-/er åpne og kan gi utfordringer ved kryssing.

I høgere områder og fjellet er det stort sett god is på vatn.

Kontaktperson i Hattfjelldal: Per Lorentzen, tlf481 84 808

Kontaktperson i Grane og Vefsn: Lars Lorentzen, tlf. 482 49 036

Kvigtind i Børgefjell Foto: Lars Lorentzen


Generelt om is – innsjøer og vassdrag

Isene på uregulerte vann i høgfjellet er stort sett trygge foreløpig, mens det i lavereliggende fjellområder nå er usikker is. OBS! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Bruk Inatur

På nettstedet Inatur får du kjøpt jaktkort og fiskekort, tilgang til kartutskrifter og bestilt overnatting på Statskogs og andres utleiehytter. Nettstedet inneholder også mye annen nyttig informasjon for turfolk.

Turplanleggere på internett

Prøv ut Statskogs turportal www.godtur.no Turportalen er gratis og her kan man hente kart over hele Norge, finne turbeskrivelser, lage turforslag og laste ned informasjon til din egen GPS. Her finner du også åpne husvær, hytter og fiskeplasser. God tur!

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

For media: Oppgi kilde dersom opplysningene blir offentliggjort.

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.