Skip to main content

​​Ny fiskeforvalter på plass i Vefsna

Pressemelding   •   okt 13, 2016 21:31 CEST

Vefsna over Laksforsen Foto: Gustav Busch Arntsen

Den nye fiskeforvalteren, Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA, ble stiftet 22.09.2016.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA skal forvalte Nordlands største laksevassdrag, og er det overordnede lokale forvaltningsorganet for Vefsna. Fiskeressursene i vassdraget skal forvaltes innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning. Det er spesielt viktig å ivareta det biologiske produksjonsgrunnlaget.

Bakgrunn for det nye forvaltningsorganet, har vært nye krav fra det offentlige lovverket til organisering av laksevassdrag. I Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA er samtlige rettighetshavere medlemmer. Laget favner om hele den lakse- og sjøørret førende sonen i vassdraget, som strekker seg fra Vefsnas utløp i Mosjøen til siste vandringshinder i Grane og Hattfjelldal.

«Laget skal være et felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter i saker tilknyttet lakse- og sjøørretfiske forvaltningen i Vefsnavassdraget. Det vil være veldig positivt for den lokale forvaltningen av elva at alle fiskerettighetshaverne nå er samlet under samme tak», sier nyvalgt leder Gustav Busch Arntsen.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA vil bli det mest sentrale lokale forvaltningsorgan i den fremtidige forvaltning av Vefsna.

Fiskeforvaltningen ledes av et styre på fem personer med vara som kommer fra de ulike delene av elva.

Stiftelsesmøtet valgte styremedlemmer, leder og nestleder.

Styremedlemmer: Hallvard Høvik, Helge Valrygg, Per Tomas Eiterstraum, Bjørn Brodtkorb og Gustav Busch Arntsen.

Gustav Busch Arntsen ble valg som styreleder og Per Tomas Eiterstraum som nestleder.

Gustav Busch Arntsen fungerer også som daglig leder i fiskeforvaltningen.


Kontaktinformasjon

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA

v/Gustav Busch Arntsen

Tlf: 901 47 127 E-post: gba@statskog.no

Statskog er landets største grunneier, og har som oppgave å ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn.  

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.